Mô hình core banking

Xem 1-3 trên 3 kết quả Mô hình core banking
  • Một hệ thống phần mềm nhằm kết nối các phân hệ nghiệp vụ của hệ thống ngân hàng. Core banking áp dụng các ứng dụng phát triển từ nền tảng công nghệ thông tin để liên kết và quản lí thông tin bao gồm: tiền, tài sản thế chấp, giao dịch, sổ sách và dữ liệu thông tin. V.v Cho phép ngân hàng mở rộng mạng lưới dịch vụ như Online Banking, Mobile banking hay giao dịch toàn cầu

    ppt25p vominhthich 07-10-2012 215 90   Download

  • Năm 2007 Ngân hàng An Bình đã triển khai mở rộng mô hình hoạt động Các phòng ban chức năng được thành lập và quy hoạch theo mô hình phát triển hiện đại như thành lập khối quản lý rủi ro, khối hỗ trợ pháp lý, trung tâm điều hành Core banking, trung tâm Tư vấn khách hàng (Call Center) … Các quy trình cho vay được sửa đổi, cải tiến phù hợp với nhu cầu thị trường.

    pdf8p chanhthu 24-06-2009 410 99   Download

  • và triển khai máy chủ quy mô. Trong một số trường hợp, khách hàng sẽ chọn để liên kết nhiều máy chủ với phân nhóm hoặc phần mềm mạng lưới để hỗ trợ một khối lượng công việc nhất định. Trong những người khác, sức mạnh xử lý của máy chủ lớn hơn, khả năng mở rộng sẽ là cần thiết để hỗ trợ hệ thống hình ảnh lớn duy nhất (SSI) cơ sở dữ liệu hoặc để bảo đảm mức độ cao nhất sẵn có ...

    pdf6p kimku18 09-10-2011 41 12   Download

Đồng bộ tài khoản