intTypePromotion=1
ADSENSE

Mô hình vacvina

Xem 1-1 trên 1 kết quả Mô hình vacvina
  • Biogas là viết tắt của biological gas là hỗn hợp khí sinh ra từ quá trình phân hủy chất hữu cơ dưới tác động của vi sinh vật trong môi trường yếm khí.Thành phần Biogas : CH4, CO2, N2 ,H2, H2S …, trong đó CH4, CO2 là chủ yếu.Nhóm vi sinh vật Biogas Nhóm vi khuẩn không sinh Metan Nhóm vi khuẩn lên men: thuỷ phân cać chât́ hưũ cơ phưć tap̣ , không tan thành cać chât́ hưũ cơ đơn gian̉ va ̀ tan đươc̣

    ppt27p vdhoang90 19-10-2011 1033 313   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Mô hình vacvina
p_strCode=mohinhvacvina

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2