intTypePromotion=1
ADSENSE

Module Tiểu học 40

Xem 1-2 trên 2 kết quả Module Tiểu học 40
  • Module Tiểu học 40: Thực hành giáo dục kĩ năng sống trong một số môn học ở tiểu học trình bày cấu trúc kế hoạch bài học theo định hướng tăng cường giáo dục kĩ năng sống; thực hành phân tích đánh giá kế hoạch bài học theo hướng tăng cường giáo dục kĩ năng sống; thực hành thiết kế kế hoạch bài học theo hướng tăng cường giáo dục kĩ năng sống.

    pdf40p minhminhnguyen32 10-06-2014 415 41   Download

  • Module Tiểu học 40: Thực hành giáo dục kĩ năng sống trong một số môn học ở tiểu học trình bày cấu trúc kế hoạch bài học theo định hướng tăng cường giáo dục kĩ năng sống; thực hành phân tích đánh giá kế hoạch bài học theo hướng tăng cường giáo dục kĩ năng sống; thực hành thiết kế kế hoạch bài học theo hướng tăng cường giáo dục kĩ năng sống.

    pdf40p cobetocxul10 15-05-2015 1007 52   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Module Tiểu học 40
p_strCode=moduletieuhoc40

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2