Môi trường netscape

Xem 1-4 trên 4 kết quả Môi trường netscape
 • 1. Đặc tính của ngôn ngữ Javascript: avascript là một ngôn ngữ thông dịch (interpreter), chương trình nguồn của nó được nhúng (embedded) hoặc tích hợp (integated) vào tập tin HTML chuẩn. Khi file được load trong Browser (có support cho JavaScript), Browser sẽ thông dịch các Script và thực hiện các công việc xác định. Chương trình nguồn JavaScript được thông dịch trong trang HTML sau khi toàn bộ trang được load nhưng trước khi trang được hiển thị.

  pdf41p perpan 14-05-2012 396 272   Download

 • Javascript Là ngôn ngữ script, hướng đối tượng, được thông dịch và thực thi bởi trình duyệt tại client. Khác với Java Được hỗ trợ bởi tất cả các trình duyệt phổ biến: IE, Firefox, Chrome, Opera, Safari,….Viết trang web sinh động Kiểm tra dữ liệu trước người dùng nhập vào trước khi gửi về cho server.• Bắt và xử lý sự kiện. Đọc, viết các thành phần HTML. Có thể được dùng để phát hiện ra trình duyệt đang. được sử dụng để hiển thị trang web.

  pdf53p ndqvinh2109 29-12-2012 35 6   Download

 • Khám phá Firefox với những công cụ tìm kiếm thích hợp Là trình duyệt web vừa xuất hiện, nhưng FireFox lại chiếm khá nhiều tình cảm của người sử dụng trên cả hai môi trường Windows và Linux, đồng thời cũng giành mất một lượng thị phần không nhỏ của trình duyệt web “nổi tiếng” Internet Explorer của Microsoft.

  pdf5p xmen2425 30-03-2011 42 8   Download

 • Tại sao JavaScript lại trở nên quan trọng JavaScript được Netscape giới thiệu vào năm 1995 và nó nhanh chóng được công chúng yêu thích. Lý do có liên quan nhiều đến sự xuất hiện của các trang web như là một nền tảng môi trường truyền thông thương mại: Với JavaScript, bạn có thể tác động đến hành vi của trang web trong trình duyệt bằng lập trình.

  pdf8p bunmam_1 12-05-2013 29 2   Download

Đồng bộ tài khoản