intTypePromotion=1
ADSENSE

Multichamber

Xem 1-0 trên 0 kết quả Multichamber
  • In this paper, we investigate the functional acoustic performance of multichamber mufflers using a numerical approach. The wave propagation governing in expansion chamber domains is first introduced and solved by the finite element method. Our numerical results of selected muffler configurations are compared with the reference predictions model and experiments in order to validate the present procedure.

    pdf12p inception36 30-11-2021 6 0   Download

  • Quá trình lên men công nghiệp bao gồm cả xử lý thượng nguồn (USP) và hạ lưu chế biến (DSP) giai đoạn (Hình 7,1). USP liên quan đến tất cả các yếu tố và các quá trình hàng đầu và bao gồm quá trình lên men, và bao gồm ba lĩnh vực chính. Đầu tiên liên quan đến các khía cạnh liên quan với vi sinh vật sản xuất.

    doc8p taytrang001 03-12-2012 49 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Multichamber
p_strCode=multichamber

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2