intTypePromotion=1
ANTS

Multilayer perceptron (MLP) network

Xem 1-2 trên 2 kết quả Multilayer perceptron (MLP) network
  • Bài báo trình bày việc áp dụng Bottle Neck Feature(BNF) - một dạng đặc trưng của tín hiệu tiếng nói được trích chọn thông qua mạng neural (Neural Network) - cho nhận dạng tiếng nói tiếng Việt.

    pdf10p dieutringuyen 07-06-2017 33 4   Download

  • Bài viết này đề cập đến học sâu như một hướng tiếp cận mới có thể giúp hệ thống IDS cải thiện độ chính xác và tăng tốc độ phân tích khi đầu vào quá lớn. Với việc áp dụng mạng thần kinh sâu như mạng đa lớp ẩn (Multilayer Perceptron - MLP) và mạng neural hồi quy (Recurrent Neural Network – RNN) trên tập dữ liệu KDD99 được sử dụng để đánh giá độ chính xác (Accuracy), độ li phân lớp (MSE – Mean Squared Error) và ma trận hỗn loạn.

    pdf6p vihercules2711 26-03-2019 24 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ANTS

p_strKeyword=Multilayer perceptron (MLP) network
p_strCode=multilayerperceptronmlpnetwork

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản