Network address translation

Xem 1-20 trên 45 kết quả Network address translation
 • NAT ­Network Address Translation là chức năng chuyển tiếp gói tin giữa 2 lớp mạng khác nhau (như chuyển tiếp gói tin từ Internet vào máy con trong mạng LAN). Router Dray Tek có 3 tính năng như NAT.

  doc5p ht09dng 01-08-2010 515 135   Download

 • This chapter explains the operations of the different types of firewall technologies and the role they play in network access control and security architectures. It also describes guidelines for firewall rule set creation. The chapter then describes the function and building blocks of Network Address Translation.

  ppt29p kiepnaybinhyen_02 28-12-2015 12 1   Download

 • NAT was developed to address a couple of concerns. First, the number of public IP addresses available on the Internet was becoming depleted

  pdf4p chutieuchuathieulam 23-07-2010 85 30   Download

 • Định tuyến và lọc lưu lượng mạng Phần 3: Network Address Translation Network Address Translation Do các địa chỉ IPv4 là một tài nguyên có hạn và đã đến lúc đáng báo động, do đó hầu hết các ISP đều chỉ cung cấp một địa chỉ cho một khách hàng nào đó. Trong phần lớn các trường hợp, địa chỉ này được gán động, vì vậy mỗi lần máy khách kết nối đến IPS, một địa chỉ khác sẽ được cung cấp.

  pdf10p alone 20-07-2010 72 25   Download

 • RFC-1631 A short term solution to the problem of the depletion of IP addresses Long term solution is IP v6 (or whatever is finally agreed on) CIDR (Classless InterDomain Routing ) is a possible short term solution NAT is another NAT is a way to conserve IP addresses Hide a number of hosts behind a single IP address Use: 10.0.0.0-10.255.255.255, 172.16.0.0-172.32.255.255 or 192.168.0.0-192.168.255.255 for local networks

  ppt10p muathu_102 28-01-2013 38 5   Download

 • This chapter has outlined: How NAT is used to help alleviate the depletion of the IPv4 address space; NAT conserves public address space and saves considerable administrative overhead in managing adds, moves, and changes; NAT for IPv4; The configuration, verification, and analysis of static NAT, dynamic NAT, and NAT with overloading;... Inviting you to refer lecture for more information.

  pdf48p kiepnaybinhyen_02 29-12-2015 21 3   Download

 • NAT là 1 chức năng trên Router. NAT là cầu nối giữa IP Public và IP Private. NAT giúp các máy nội bộ có thể truy cập Internet và giúp các máy ngoài Internet có thể liên lạc với nội bộ thông qua Router.

  doc2p nhqkhtn 07-11-2013 58 13   Download

 • Bài giảng môn "Thiết bị mạng - Chương 8: Network address translation" cung cấp cho người học các khía niệm cơ bản về network address translation, static network address translation, dynamic network address translation, PAT (port address translation). Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu tham khảo phục vụ học tập và nghiên cứu.

  pdf22p nhasinhaoanh_06 17-09-2015 29 8   Download

 • Chapter 26 - Virtual private networks and network address translation. Upon completion you will be able to: Understand the difference between an internet and an extranet, understand private, hybrid, and virtual private networks, understand how VPN can guarantee privacy, understand the mechanism of NAT.

  ppt15p nhanmotchut_5 03-11-2016 10 1   Download

 • The objectives of this chapter: Identify private IP addresses as described in RFC 1918; discuss characteristics of NAT and PAT; explain the benefits of NAT; explain how to configure NAT and PAT, including static translation, dynamic translation, and overloading.

  ppt19p xaydungk23 19-04-2016 20 3   Download

 • Upon completion you will be able to: Understand the difference between an internet and an extranet, understand private, hybrid, and virtual private networks, understand how VPN can guarantee privacy, understand the mechanism of NAT.

  ppt14p tangtuy09 26-04-2016 19 3   Download

 • There are three types of NAT: static, dynamic, and overloading (PAT). Static NAT is one-to-one address mapping. Dynamic NAT addresses are picked. NAT overloading (PAT) allows you to map many inside addresses to one outside address. Use the show ip nat translation command to display the translation table and verify that translation has occurred,...

  ppt26p youcanletgo_02 07-01-2016 12 1   Download

 • NAT hay còn gọi là Network Address Translation là một kỹ thuật được phát minh lúc khởi đầu dùng để giải quyết vấn đề IP shortage nhưng dần dần nó chứng tỏ nhiều ưu điểm mà lúc phát minh ra nó người ta không nghĩ tới

  pdf19p tuantin2300 29-09-2009 979 479   Download

 • Trong bài DNS Server ta đã tìm hiểu về cơ chế phân giải tên miền từ tên sang số như vậy tóm lại ta phải phân biệt 2 dạng IP sau đây Trong môi trường WORKGROUP các máy liên hệ với nhau thông qua IP Address do chúng ta tự gán cho từng máy hoặc do DHCP Server cấp phát các IP Address dạng này được gọi là IP Private hay nói cách khác các máy từ một mạng khác thông qua Internet sẽ không thể truy cập vào các máy này với IP Private đó. Mà khi đó...

  pdf14p cng412 23-02-2011 113 59   Download

 • cho từng máy hoặc do DHCP Server cấp phát các IP Address dạng này được gọi là IP Private hay nói cách khác các máy từ một mạng khác thông qua Internet sẽ không thể truy cập vào các máy này với IP Private đó.

  pdf14p nguyen3 13-11-2009 131 49   Download

 • Bài viết này cho phép các bạn định nghĩa và hiểu rõ các khái niệm sau về NAT (Network Address Translation): inside local,inside global, outside local, và outside global.

  pdf5p nhan4321 26-10-2009 116 33   Download

 • This chapter describes how to log into the CSS and configure an IP address, subnet mask, and default route. Included in this chapter is a description of the system software. It also contains information on using the Offline Diagnostic Monitor (Offline DM) menu. Information in this chapter applies to all CSS models except where noted. CSS software is available in a Standard or Enhanced feature set.

  pdf324p phongthinh 07-08-2009 139 26   Download

 • Tổng quan về lịch sử và động cơ đằng sau những giao thức mới, bao gồm cả những hạn chế của không gian địa chỉ IPv4, Network Address Translation (NAT), tăng trưởng nhanh chóng của bảng định tuyến Internet, các vấn đề quốc tế, di động, an ninh, và nhiều chủ đề khác

  ppt37p manhkma 23-01-2012 52 11   Download

 • This chapter provides a detailed discussion of Windows 2000 networking, including an explanation of TCP/IP, routing, network address translation (NAT), legacy protocols, and other topics related to Windows 2000 network configuration.

  pdf60p maiphuong 10-08-2009 70 10   Download

 • A Security Gateway at the network boundary inspects and provides access control for all traffic. Traffic that does not pass though the gateway is not controlled. A security administrator is responsible for implementing company security policy. The Security Management Server enables administrators to enforce security policies consistently across multiple gateways. To do this, the administrator defines a company-wide security policy Rule Base using SmartDashboard and installs it to the Security Management Server.

  pdf199p hoangtumayman 26-09-2011 42 8   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản