intTypePromotion=4
ADSENSE

Nghiên cứu tâm lý học quản lý

Xem 1-20 trên 2016 kết quả Nghiên cứu tâm lý học quản lý
 • Tâm lý học quản lý là một chuyên ngành của tâm lý học có nhiệm vụ góp phần đặt cơ sở khoa học cho việc tối ưu quá trình lãnh đạo – quản lý, là cơ sở khoa học quan trọng để xác định phương thức quản lý. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu đế hiểu rõ nội dung hơn.

  pdf6p hongnhung_9 31-03-2011 1163 128   Download

 • Bài giảng Tâm lý học quản lý giới thiệu về Phong cách quản lý do PGS.TS. Ngô Minh Tuấn biên soạn có nội dung trình bày: khái niệm về phong cách quản lý, các nghiên cứu về phong cách quản lý và các nhân tố ảnh hưởng tới việc lựa chọn phong cách quản lý. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt62p khetien888 06-02-2017 208 59   Download

 • Bài giảng Tâm lý học quản lý giới thiệu về Nhân cách người quản lý do PGS.TS. Ngô Minh Tuấn biên soạn có nội dung trình bày: khái niệm chung về nhân cách người quản lý, các kĩ năng quản lý cơ bản, nghiên cứu về động cơ quản lý. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt72p khetien888 06-02-2017 105 39   Download

 • Bài giảng Tâm lý học quản lý giới thiệu về Những vấn đề chung của tâm lý học quản lý do PGS.TS. Ngô Minh Tuấn biên soạn có nội dung trình bày: một số vấn đề chung về tâm lý học quản lý, nhiệm vụ của tâm lý học quản lý, vai trò của tâm lý học quản lý và phương pháp nghiên cứu tâm lý học quản lý. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt34p khetien888 06-02-2017 167 41   Download

 • Giáo trình Các phương pháp nghiên cứu tâm lý học: Phần 2 trình bày các phương pháp nghiên cứu tâm lý học như: phương pháp quan sát, phương pháp điều tra bằng bảng hỏi, phương pháp phỏng vấn, phương pháp nghiên cứu trường hợp, đo lường phương pháp xử lý phân tích thống kê thông tin nghiên cứu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf234p vihercules2711 25-03-2019 87 29   Download

 • Tài liệu Tâm lý học trong phương pháp luận và hệ phương pháp nghiên cứu: Phần 1 trình bày cơ sở lý luận và phương pháp luận của tâm lý học theo quan điểm của triết học Mác, đo lường biểu đạt kết quả đo lường trong các nghiên cứu tâm lý học, phương pháp chọn mẫu trong nghiên cứu tâm lý học, các phương pháp thường được sử dụng trong các nghiên cứu tâm lý học, sử dụng các đại lượng thống kê trong các nghiên cứu tâm lý học. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf94p vimessi2711 02-04-2019 43 11   Download

 • Tâm lý học pháp lý có nhiệm vụ nghiên cứu đặc điểm hoạt động tâm lý của những người tham gia các quan hệ pháp luật. Như vậy, đối tượng tâm lý học pháp lý đó là nghiên cứu các hiện tượng, cơ chế, quy luật tâm lý biểu hiện trong lĩnh vực thực hành của luật pháp.

  doc246p bachma45 28-11-2017 74 13   Download

 • Đề tài "Giải quyết xung đột trong hội nghị thi đua bằng tâm lý học quản lý" nhằm đưa ra tình huống xung đột, xác định mục tiêu xử lý tình huống, phân tích nguyên nhân và hậu quả. Từ đó đề xuất phương án giải quyết tình huống. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  doc17p vetquyen 16-12-2009 1018 371   Download

 • Nghiên cứu, giảng dạy tâm lý học lãnh đạo, quản lý trong công tác đào tạo cán bộ giai đoạn hiện nay của nước ta cần được tổ chức một cách cập nhật, thiết thực và có tính ứng dụng cao hơn. Hướng đến khoa học lãnh đạo trong nghiên cứu, giảng dạy tâm lý học lãnh đạo, quản lý

  pdf7p gackiem196 27-04-2011 1018 354   Download

 • Khái niệm về tâm lý học quản lý - tâm lý học là một khoa học nghiên cứu những quy luật của tâm lý người. ngày nay tâm lý được vận dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như: Tâm lý học : Tâm lý học lao động. Tâm lý học sư phạm Tâm lý học sáng tạo.

  pdf54p muaythai6 25-08-2011 944 249   Download

 • Nội dung "Giáo trình Tâm lý học quản lý - Phần 1" trình bày các vấn đề về đối tượng và phương pháp nghiên cứu của tâm lý học quản lý, lịch sử phát triển của âm lý học quản lý, khái niệm quản lý và lãnh đạo, các học thuyết về sự lãnh đạo, quyền lực trong lãnh đạo. Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf85p hoa_loaken91 02-06-2014 674 239   Download

 • Tâm lý học là một khoa học nghiên cứu những quy luật của tâm lý người. ngày nay tâm lý được vận dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như:Tâm lý học lao động,tâm lý học sư phạm, tâm lý học sáng tạo, tâm lý học quản lý

  doc16p cxt_tuan 10-05-2011 437 169   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tâm lý học quản lý - chương 3', khoa học xã hội, tâm lý học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc42p cxt_tuan 10-05-2011 396 146   Download

 • TÂM LÝ HỌC Y HỌC Mục tiêu học tập 1.Trình bày được đối tượng và phương pháp nghiên cứu của tâm lý học y học. 2.Trình bày được các nhiệm vụ của tâm lý y học I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TÂM LÝ Y HỌC Từ xa xua người ta quan tâm đến vấn đề tâm lý người bệnh và tâm lý người thầy thuốc.Những năm gần đây, nhờ sự phát triển của tâm lý học và y học hiện đại mà nhiều ngành khoa học mới đã đề ra để nghiên cứu sâu thêm về vấn đề này. Trong số...

  pdf5p northernlight 24-07-2011 475 139   Download

 • Nội dung luận văn trình bày cách tổ chức nghiên cứu thực trạng động cơ học tập của sinh viên, kết quả nghiên cứu động cơ học tập của sinh viên về mức độ quan tâm trong việc học, động cơ học tập, những yếu tố ảnh hưởng tới động cơ học tập, kết luận chung về động cơ học tập của sinh viên.

  pdf99p kloiroong10 21-08-2017 252 67   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Tâm lý học: Nghiên cứu sự chú ý trong học tập của học viên Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự tìm hiểu thực trạng chú ý trong học tập của học viên trường, trên cơ sở đó đề xuất một số biện pháp mang tính định hướng nhằm nâng cao sự chú ý trong học tập của học viên, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo sĩ quan chỉ huy kỹ thuật cho quân đội.

  pdf143p maiyeumaiyeu06 20-08-2016 111 40   Download

 • Quan hệ giữa tâm lý học quản lý khoa học quản lý và thực tiễn lãnh đạo quản lý Bài này viết về quan hệ giữa tâm lý học quản lý khoa học quản lý và thực tiễn lãnh đạo quản lý. Tác giả đưa ra một số quan điểm về tâm lý học quản lý của các nhà tâm lý. Qua đó tác giả khẳng định sự hiểu biết tâm lý có vị trí đặc biệt đối với những quyết định quản lý, hiệu quả hoạt động quản lý phụ thuộc vào khả năng biết mình, biết người của...

  pdf4p butmauvang 30-08-2013 151 29   Download

 • Cùng tham khảo "Báo cáo: Tâm lý học quản lý trong công tác đào tạo cán bộ ở nước ta hiện nay", báo cáo này trình bày về sự cần thiết xây dựng và phát triển khoa học lãnh đạo với tính cách là 1 khoa học chuyên ngành trong công tác đào tạo cán bộ ở VN hiện nay.

  pdf4p butmauluc 31-08-2013 101 16   Download

 • Tài liệu Thần kinh và tâm lý học: Phần 1 trình bày những vấn đề chung về vai trò, vị trí và các mối quan hệ của tâm lý học thần kinh với các ngành khoa học khác, đối tượng nghiên cứu của tâm lý học thần kinh, các nguồn tri thức về tổ chức chức năng của não, nguồn tri thức từ phương diện sinh lý học, ba khối chức năng cơ bản của não,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf66p vimessi2711 02-04-2019 83 25   Download

 • Tâm lý học quản lý là một chuyên ngành đặc biệt của Tâm lý học. Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cấp, các ngành, những tri thức của Tâm lý học quản lý rất quan trọng và cần thiết giúp cho người lãnh đạo, quản lý am hiểu con người, biết cách phát huy nhân tố con người và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý. Phần 1 trình bày một số nội dung chính sau: Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu của tâm lý học quản lý, đặc điểm và cơ cấu của hoạt động quản lý, nhân cách người lãnh đạo, uy tín người lãnh đạo, quản lý. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf140p vimessi2711 02-04-2019 44 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nghiên cứu tâm lý học quản lý
p_strCode=nghiencuutamlyhocquanly

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2