Nghiên cứu thị trườn

Xem 1-20 trên 20 kết quả Nghiên cứu thị trườn
 • Tiểu luận: Nghiên cứu thị trường với sự phát triển của doanh nghiệp công nghiệp trình bày lý thuyết chung về thị trường và công tác nghiên cứu thị trường doanh nghiệp công nghiệp; thực trạng thị trường và phương pháp nghiên cứu thị trường.

  doc28p duong_dung 01-04-2010 488 173   Download

 • Hãng nghiên cứu thị trường Gartner khuyến cáo doanh nghiệp (DN) cần phải chủ động chú trọng hơn nữa trong việc bảo vệ uy tín trên mạng Internet bởi môi trường kinh doanh trực tuyến ngày càng tiềm ẩn nhiều nguy cơ hơn.

  doc0p mille 07-03-2009 132 15   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận: một số giải pháp phát triển thị trường hàng hoá của tỉnh vĩnh phúc đến năm 2010', luận văn - báo cáo, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf45p chipchip1122 21-03-2013 36 10   Download

 • Tham khảo bài viết 'báo cáo “phát triển tạp chí khoa học trong các trường đại học: giải pháp cho chuyên san kinh tế và kinh doanh thuộc tạp chí khoa học đại học quốc gia hà nội”', luận văn - báo cáo, báo cáo khoa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p mat_vang 26-12-2012 70 11   Download

 • Tham khảo bài viết 'báo cáo " triển vọng kinh tế thế giới năm 2011 "', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf9p mat_vang 26-12-2012 41 11   Download

 • Trong thời kỳ đầu của quá trình phát triển kinh tế, tăng trưởng chủ yếu vẫn dựa vào vốn. Đặc điểm của các nước đang phát triển là nguồn vốn rất hạn hẹp, trong khi tình trạng thất nghiệp và thiếu việc làm lại rất phổ biến. Một trong những giải pháp về vốn là dựa vào đầu tư nước ngoài. Bài viết nghiên cứu về tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến tăng trưởng của các nền kinh tế đang phát triển với tình...

  pdf7p mat_vang 26-12-2012 58 11   Download

 • Trong tác phẩm “Từ bỏ, kiến nghị và trung thành: Phản ứng trước sự suy thoái của các công ty, tổ chức và nhà nước,” Albert O. Hirschman (1970) đã chỉ ra rằng, trong nền kinh tế thị trường, người tiêu dùng đứng trước hai lựa chọn khi chất lượng hàng hóa và dịch vụ của công ty mà mình đang sử dụng giảm sút: tẩy chay hoặc tiếp tục sử dụng sản phẩm song sẽ kiến nghị và chỉ trích về vấn đề...

  pdf8p mat_vang 26-12-2012 42 8   Download

 • Trong làn sóng đầu tư vào Việt Nam thời gian gần đây, các quỹ đầu tư nước ngoài (offshore investment funds) là một bộ phận gây được nhiều sự chú ý do khả năng tài chính dồi dào và cơ chế năng động trong việc tiếp cận thị trường. Mặc dù hoạt động của các quỹ đầu tư là tương đối mới mẻ đối với Việt Nam, các quỹ này có ảnh hưởng khá rõ rệt trong các hoạt động tài chính, đặc biệt là các hoạt động đầu tư mua...

  pdf6p mat_vang 26-12-2012 52 11   Download

 • Cho đến nay, chúng ta đã nghiên cứu bốn hình thái cấu trúc thị trườn cơ bản là cạnh tranh hoàn hảo, độc quyền, cạnh tranh độc quyền, và độc quyền nhóm. Nguyên tắc tối đa hóa lợi nhuận của các doanh nghiệp hoạt động trên 3 loại thị trường đầu là quy tắc quyen thuộc MR = MC.

  pdf8p miraclerose 16-03-2011 231 102   Download

 • Người lao động làm việc trong tổ chức đều có những mối quan tâm và mong muốn riêng. Việc thỏa mãn các nhu cầu và mong muốn của người lao động sẽ tạo động lực và tinh thần để người lao động gắn bó với công việc và làm việc tốt hơn. Do vậy, khuyến khích người lao động làm việc trở thành một trong những nội dung quan trọng nhất trong quản lý nguồn nhân lực. Có rất nhiều quan điểm và trường phái về khuyến khích nhân viên.

  pdf8p mat_vang 26-12-2012 166 55   Download

 • Cuộc khủng hoảng tài chính - kinh tế toàn cầu xuất phát từ nước Mỹ đã lan rộng và ảnh hưởng tới các ngành kinh tế Việt Nam. Dù không có quan hệ trực tiếp với tâm bão khủng hoảng kinh tế Mỹ nhưng ngành logistic Việt Nam vẫn chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão đó. Tuy nhiên, sau hơn một năm đầy biến động, bước vào năm 2010, kinh tế thế giới đã có dấu hiệu tăng trưởng lạc quan hơn, hình thành những cơ hội mới cho các...

  pdf7p mat_vang 26-12-2012 84 28   Download

 • Bài viết bàn về vấn đề đa dạng hóa sở hữu, phát triển nền kinh tế nhiều thành phần chính là sự vận dụng sáng tạo tư tưởng của Lênin về nền kinh tế thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội vào điều kiện cụ thể của Việt Nam và trở thành nội dung quan trọng của quan điểm Đổi Mới kinh tế ở nước ta. Điều đó đã góp phần quan trọng vào những thành tựu kinh tế - xã hội của đất nước ta trong những năm qua. Tác giả đưa ra một số nhận xét...

  pdf10p mat_vang 26-12-2012 69 16   Download

 • Du lịch có vai trò đặc biệt quan trọng đối với nền kinh tế nói chung và đời sống của nhân dân từng địa phương nói riêng với những ảnh hưởng đặc biệt tích cực đến chuyển đổi cơ cấu kinh tế, phát triển nền kinh tế sạch và đối phó với biến đổi khí hậu toàn cầu. Để phát triển du lịch, việc bảo tồn các di sản văn hóa vô hình và hữu hình là yêu cầu tiên quyết, đòi hỏi sự quản lý thống nhất của Nhà nước một cách khoa học, văn hóa. Đây...

  pdf6p mat_vang 26-12-2012 57 15   Download

 • Vấn đề chủ sở hữu và người đại diện (Principal agent problem) là một vấn đề quan trọng liên quan đến một số khó khăn nảy sinh do tách biệt giữa quyền sở hữu và quyền điều hành. Vấn đề này đã được các học giả nước ngoài quan tâm từ lâu, nhưng nó mới được chú ý hơn ở Việt Nam hiện nay. Bài viết này đã làm rõ vấn đề chủ sở hữu và người đại diện trong các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) ở Việt Nam có đặc điểm khác biệt với các doanh...

  pdf7p mat_vang 26-12-2012 57 14   Download

 • Sáp nhập và mua lại ngân hàng (tạm gọi tắt là M&A(1) ngân hàng) là một trong những phương tiện chủ yếu tạo ra sự thay đổi của ngành công nghiệp ngân hàng trong nhiều thập kỷ qua. Hoạt động sáp nhập và mua lại đã cho phép các ngân hàng tăng cường khả năng cạnh tranh, tận dụng được lợi thế so sánh, tránh nguy cơ phá sản trong một môi trường ngày càng khắc nghiệt và năng động hơn. Tuy nhiên, nhiều...

  pdf13p mat_vang 26-12-2012 43 13   Download

 • Cuộc khủng hoảng tài chính kinh tế toàn cầu đã gây ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực tới nền kinh tế - xã hội của các quốc gia trên thế giới với nhiều mức độ khác nhau. Một trong số các đối tượng chính bị tác động trực tiếp từ cuộc khủng hoảng là nguồn nhân lực. Đối với mỗi quốc gia, nguồn nhân lực là một trong những yếu tố có tính chất quyết định đến năng lực cạnh tranh của quốc gia đó trên trường...

  pdf8p mat_vang 26-12-2012 65 11   Download

 • Đàm phán dịch vụ trong vòng Doha hầu như không tiến triển so với những kết quả đã đạt được từ năm 2006. Các quốc gia đều thể hiện sự thận trọng, thăm dò thái độ và chính sách của các nước khác với rất ít nỗ lực tự do hóa mới được đưa ra. Mặc dù các bản chào trong vòng Doha nhìn chung cao hơn mức cam kết trong vòng Uruguay, trong rất ít trường hợp các bản chào của các nước cao hơn hiện trạng. Ngành dịch vụ viễn thông và tài chính tuy được...

  pdf11p mat_vang 26-12-2012 53 7   Download

 • Tóm tắt. Các tổ chức kinh tế đang đối mặt với thời đại bão táp của quá trình toàn cầu hóa. Làm thế nào để tổ chức có thể đảm bảo khả năng tồn tại và phát triển bền vững tổ chức của mình? Hệ thống Quản trị tiên tiến (GMS) kết nối giữa lý thuyết và thực hành nhằm giúp cho các tổ chức đối mặt thành công với những thay đổi hay thách thức của thời đại. GMS không chỉ tiếp nhận các nguyên lý quản trị hiện đại...

  pdf17p mat_vang 26-12-2012 44 7   Download

 • Trong gần bốn thập kỷ qua, cải cách doanh nghiệp nhà nước (DNNN) là một chủ đề thu hút sự quan tâm đặc biệt tại hầu khắp các quốc gia trên thế giới thuộc mọi trình độ phát triển. Quy mô rộng lớn và tính phi hiệu quả quá nghiêm trọng của DNNN đã dẫn tới xu thế cải cách. Kinh nghiệm cải cách cho thấy vai trò tối quan trọng

  pdf10p mat_vang 26-12-2012 27 5   Download

 • Mỹ là quốc gia có tiềm lực kinh tế hàng đầu thế giới với hệ thống tài chính rất hùng mạnh. Chính điều này đã giúp hoạt động xuất khẩu dịch vụ tài chính - ngân hàng của Mỹ ngày càng phát triển. Xét về kim ngạch, xuất khẩu dịch vụ tài chính - ngân hàng luôn ở mức cao và chiếm tỷ trọng lớn trong tổng kim ngạch xuất khẩu dịch vụ. Xét về phương thức, Mỹ xuất khẩu dịch vụ tài chính - ngân hàng trên cả bốn phương thức: cung cấp dịch vụ qua biên...

  pdf8p mat_vang 26-12-2012 39 5   Download

Đồng bộ tài khoản