Nghiên cứu thực vật

Xem 1-20 trên 7511 kết quả Nghiên cứu thực vật
 • Nghiên cứu thực nghiệm tính phân bố đều của các dãy số ngẫu nhiên,giả ngẫu nhiên và tựa ngẫu nhiên. Từ trọng tâm của nó ban đầu là nghiên cứu máy móc và sinh vật, điều khiển học nhanh chóng mở rộng ra các đối tượng phức tạp như trí não (Bateson và Ashby) và hệ thống xã hội, quản lý học, chính trị học... khôi phục lại ý đồ Plato đặt ra ban đầu là điều khiển các quan hệ trong xã hội. ...

  pdf12p butmaucam 28-08-2013 29 4   Download

 • VN có hơn 360 loài thực vật và 350 loài động vật được đưa vào sách đỏ của Việt Nam và thế giới. Vì vậy, việc tìm kiếm các biện pháp bảo vệ chúng là hết sức cần thiết và cấp bách. Việt Nam hiện được xếp vào nhóm 15 nước hàng đầu thế giới về số loài thú, nhóm 20 nước hàng đầu về số loài chim, nhóm 30 nước hàng đầu về số loài thực vật và lưỡng cư bị đe dọa tuyệt chủng....

  ppt39p chln17cs2 03-05-2010 477 193   Download

 • Trong chương nầy giới thiệu khái niệm chung về lịch sử môn Hình thái giải phẩu thực vật, cách khác hiểu về nguồn gốc hình thành các môn học liên quan đến thực vật, một sinh vật tự dưỡng cung cấp sức sản xuất cho hệ sinh thái.

  pdf23p hungcnsh53 12-02-2011 419 126   Download

 • Di truyền học nghiên cứu hai tính chất cơ bản, gắn liền của cơ thể sống: tính di truyền và tính biến dị. - Sự thống nhất biện chứng của hai tính chất này thể hiện ở tất cả các mức độ tổ chức của sự sống: phân tử, tế bào, cá thể và quần thể. - Mọi cấu trúc đặc trưng và hoạt động trao đổi chất của cơ thể sống đều được kiểm tra bởi các gen. -Di truyền học đề cập đến những vấn đề cơ bản và bao trùm nhất của sự sống. - Di...

  pdf88p 124357689 14-06-2012 211 94   Download

 • Sinh giới rất khác nhau do đặc điểm tổ chức cơ thể, cấu tạo tế bào cũng như sự dinh dưỡng của chúng, được chia làm 5 giới: giới Monera bao gồm các sinh vật sơ hạch (vi khuẩn), giới Protista hay nguyên sinh vật là những sinh vật đơn bào nhân thật, giới Nấm, giới Thực vật và giới Động vật.

  pdf200p codoc_pn87 24-11-2012 242 90   Download

 • Ngày nay, sinh khối vi tảo đang là đối tương nghiên cứu phổ biến trên thế giới cho mục tiêu sản xuất nhiên liệu sinh học, trong đó lipid từ vi tảo là nguồn nguyên liệu cho mục tiêu sản xuất biodiesel. Vì vậy, các biện pháp nhằm nâng cao năng suất lipid đang được chú ý hiện nay. Trong đề tài này, chúng tôi khảo sát ảnh hưởng của các điều kiện nuôi trồng trong phòng thí nghiệm như tốc độ sục khí CO2...

  pdf0p thanhtam10390 08-09-2012 175 63   Download

 • Thực vật có hoa Nguyễn Nghĩa Thìn NXB Đại học quốc gia Hà Nội 2006, 151 Tr. Từ khoá: Loài, sự hình thành loài, chọn lục từ nhiên, lai tạo, thể đa bội, tự phát sinh, tiến hóa, hệ thống sinh giới, chiến lược tiến hóa, thích ứng, phân chia sinh giới, tiến hóa không đồng đều, thu mẫu, ép mẫu, cây khô, xử lý mẫu, phòng mẫu. Tài liệu trong Thư viện điện tử ĐH Khoa học Tự nhiên có thể được sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân.

  pdf15p poseidon02 18-07-2011 137 61   Download

 • Mở đầu Mục tiêu: - Khái quát môn học - Vị trí của các môn học trong các môn cơ sở - Ý nghĩa đối với chọn giống, nông nghiệp hiện đại. I. Đối tượng và nhiệm vụ của di truyền học, thế nào là di truyền học hiện đại - Di truyền học nghiên cứu hai tính chất cơ bản, gắn liền của cơ thể sống: tính di truyền và tính biến dị.

  pdf10p kemoc8 24-07-2011 116 55   Download

 • Tham khảo sách 'phương pháp nghiên cứu quần xã thực vật', tài liệu phổ thông, sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf117p nguyenthao1669 24-10-2011 147 50   Download

 • Công trình nghiên cứu của các nhà khoa học trường đại học bang Iowa sử dụng các cấu trúc nano Silic (mesoporous silica nanoparticles – MSNs – vi hạt silica) để đưa DNA plasmid cùng chất điều hòa một cách có kiểm soát vào tế bào thực vật được xem là một công trình có tính đột phá trong tuần qua.

  pdf9p heoxinhkute10 06-01-2011 144 48   Download

 • 47 4.4 SỰ PHÂN CHIA SINH GIỚI Cho đến những năm 50, 60 của thế kỷ XX, các sách giáo khoa chỉ đề cập đến sự tồn tại của hai giới: Động vật và Thực vật giống như đề xuất của Linnaeus (1735) và từ đó các nhà phân loại khác cho đến các nhà tự nhiên học đã công nhận thế giới sống có hai giới Thực vật và Động vật (hình 4.1). Theo quan điểm hai giới, thực vật là các cơ thể sống ở một nơi cố định và có thể quang hợp (tự dưỡng), còn động vật là các...

  pdf15p poseidon02 18-07-2011 109 37   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài giảng di truyền thực vật - part 4', khoa học tự nhiên, công nghệ sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf12p kemoc8 24-07-2011 104 35   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình thực vật có hoa part 10', khoa học tự nhiên, nông - lâm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf15p poseidon02 18-07-2011 92 30   Download

 • Vào thế kỷ 16, Đức là trung tâm của các hoạt động về thực vật. Những đóng góp nổi tiếng trong thời kỳ đó dưới dạng cây thuốc như Brunfels (1464 - 1534), Jorme Bock (1489 1554), Valerius Cordus (1515 - 1544) và Leonhard Fuchs (1501 - 1566). Brunfels Bock và Fuchs được coi là những người cha của thực vật học Đức. Cuốn sách của Brunfels chứa các ảnh rất tốt.

  pdf15p poseidon02 18-07-2011 101 29   Download

 • các loài thực vật sống trong môi trường nước, bao gồm những loài cơ thể ngập hoàn toàn trong nước, hoặc những loài chỉ ngập từng phần cơ thể. Do sống trong môi trường nước, TVTS có những đặc điểm thích nghi cả về hình thái cấu tạo và phương thức sống.

  pdf12p kemoc8 24-07-2011 79 27   Download

 • Tham khảo tài liệu 'phương pháp nghiên cứu thực vật địa phương (phần 2)', khoa học tự nhiên, công nghệ sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf16p kata_10 04-03-2012 197 26   Download

 • Thế giới thực vật thật phong phú và đa dạng, phân bố khắp mọi nơi trên trái đất, từ vùng núi cao cho đến các vùng hải đảo xa xôi, từ không gian bao la cho đến đáy sâu của đại dương tạo nên một sự sống sầm uất. Việt Nam là một nước nằm trong khu vựa khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa với thế giới sinh vật rất đa dạng, phong phú và rất phức tạp nhưng chưa được nghiên cứu một cách toàn diện, đặc biệt là các địa phương miền núi, sinh vật ở nhiều...

  pdf26p ktct_1669 09-05-2012 114 25   Download

 • c. Thể ba: - Ở thể ba, locus có theo 3 alen: AAA, Aaa, Aaa, aaa. Có hai kiểu dị hợp, mồi kiểu có sự phân ly khác nhau. (Bảng 9.5 - tr343) - 3 NST tương đồng của thể ba tiếp hợp trong giảm phân theo hai cách: + Theo 1 trị ba hoặc theo 1 lưỡng trị cộng với một đơn vị. (Hình 9.16 – tr144) - Để xác định nhóm liên kết của gen nghiên cứu: P.

  pdf12p kemoc8 24-07-2011 62 15   Download

 • Di truyền phân tử (molecular genetics) là một lĩnh vực được quan tâm và được ứng dụng rộng rãi trong nghiên cứu thực vật trong thời gian gần đây và đạt được nhiều kết quả. Trong lâm nghiệp, di truyền phân tử được sử dụng trong nghiên cứu về trình tự bộ gen, về biểu hiện các chức năng của gene, về giám định loài và về mức độ đa dạng của cá thể, quần thể.

  pdf4p miumiungon 08-02-2012 43 8   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'báo cáo nghiên cứu khoa học: " một số kết quả điều tra bước đầu hệ thực vật vùng đông bắc núi hồng lĩnh - huyện nghi xuân - tỉnh hà tĩnh"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf8p phalinh14 07-08-2011 55 5   Download

Đồng bộ tài khoản