intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghiệp vụ thư viện

Tham khảo và download 6 Nghiệp vụ thư viện chọn lọc sau:
 • Vấn đề chuẩn hóa nghiệp vụ thư viện với thế giới và Việt Nam Dựa trên việc chuẩn hoá nghiệp vụ, các thư viện sẽ thực hiện tốt việc dùng chung tài liệu qua mạng trên phạm vi quốc gia và quốc tế, nâng cao chất lượng dịch vụ, tiếp cận với thư viện các nước trong khu vực và trên thế giới. Tại hội thảo quốc tế: "Hệ thống và Tiêu chuẩn cho Thư viện Việt Nam" họp tại Hà Nội từ ngày 26/9 đến 28/9/2001, việc áp dụng các chuẩn nghiệp vụ trong hoạt động thông tin...

  pdf6p banhcauvong 25-06-2013 104 13   Download

 • Năm khổ mẫu trao đổi MARC 21, bao gồm khổ mẫu MARC 21 cho dữ liệu thư mục, khổ mẫu MARC 21 cho dữ liệu về sưu tập, khổ mẫu MARC 21 cho dữ liệu phân loại và khổ mẫu MARC 21 cho thông tin cộng đồng, là những chuẩn được sử dụng rộng rãi cho việc trình bày và trao đổi dữ liệu thư mục, kiểm soát tính nhất quán, bộ sưu tập, phân loại và thông tin cộng đồng ở dạng máy tính đọc được. Mời các bạn đòn đọc.

  pdf967p banhbeovodung 25-06-2013 154 34   Download

 • Bài viết này được thực hiện với mong muốn sau: Phân tích bối cảnh, thực trạng hoạt động thư viện và cung cấp thông tin ở nông thôn Việt Nam. Đề xuất một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động thư viện - thông tin phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân.

  pdf9p bella_19 11-03-2014 72 5   Download

 • Xây dựng và áp dụng chuẩn nghiệp vụ tại thư viện quốc gia Việt Nam . Đây là một vấn đề nghiêm trọng đối với các chất liệu giấy và da, những chất liệu này đặc biệt dễ bị hỏng khi nhiễm a-xít. Giấy sẽ bị mất màu và giòn, còn da sẽ nhũn và bị tơi ra thành bột. Các chất ô nhiễm dạng bụi chủ yếu bao gồm bồ hóng, muội than, các chất bụi mài mòn, bụi đất và các loạI vật liệu bị biến dạng....

  pdf7p banhbeovodung 26-06-2013 52 3   Download

 • Trong công cuộc đổi mới hiện nay, theo quan điểm của Đảng và Nhà nước, huyện là địa bàn kết hợp công nghiệp với nông nghiệp, nông dân với công nhân, kinh tế toàn dân với kinh tế tập thể và các thành phần kinh tế khác.

  pdf10p banhcauvong 25-06-2013 66 5   Download

 • Bài viết này sẽ đề cập các nội dung sau đây: Tầm quan trọng của công tác BDNV cán bộ TTTV; hiện trạng BDNV cán bộ TTTV ở Việt Nam; các biện pháp tăng cường BDNV thông tin thư viện.

  pdf9p bella_19 11-03-2014 80 9   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

strTagCode=nghiep-vu-thu-vien

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2