intTypePromotion=1
ADSENSE

Nguồn gốc Nước dưới đất

Xem 1-20 trên 32 kết quả Nguồn gốc Nước dưới đất
 • Nguồn gốc nước dưới đất : Có 3 nguồn gốc + Do khí quyển (thấm) : Đây là nguồn gốc chủ yếu . Mưa (hàm lượng khoáng hóa thấp) nước mặt (sông, hồ . . ) hòa tan (khoáng vật), phản ứng hóa học, phân hủy sinh vật . . . . thành phần hóa học đa dạng. + Do trầm tích (biển, vịnh . .) : Biển, vịnh . . . (nhiều nước) tích đọng (theo đất đá) thành phần chứa nhiều Na+, Cl-, Mg2+, SO42- và các nguyên tố khác. ...

  pdf28p meomayhu 24-06-2011 807 93   Download

 • Nội dung bài viết cho thấy Kỹ thuật Thuỷ văn đồng vị là một phương pháp nghiên cứu địa chất thuỷ văn tiên tiến đã và đang được tiếp tục sử dụng để tìm hiểu về khả năng có bổ cấp hiện đại của các tầng chứa nước sâu ở khu vực Đồng bằng Nam bộ cũng như để tìm hiểu biến đổi nhiệt độ môi trường trong quá khứ phục vụ nghiên cứu biến đổi khí hậu hiện nay.

  pdf8p hulk1234 01-06-2018 49 2   Download

 • Mục tiêu của đề tài là đánh giá hiện trạng ô nhiễm các hợp chất Nito trong nước dưới đất; xác định nguồn gốc hình thành và cơ chế ô nhiễm các hợp chất Nito trong nước dưới đất, trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp xử lý giảm thiểu hàm lượng các hợp chất Nito trong nước dưới đất khu vực nghiên cứu.

  pdf131p capheviahe26 02-02-2021 4 0   Download

 • Từ năm 2001 đến 2005, với sự hỗ trợ của Chương trình Nghiên cứu cơ bản, Trường đại học Greifswald và Sở Khoa học và Công nghệ Nam Định, Viện Địa chất đã tiến hành nghiên cứu một số vấn đề về môi trường và tài nguyên nước ở Nam Định. Kết quả nghiên cứu đã được các tác giả công bố trên các tạp chí chuyên ngành [1,3,4,5,6]. Trong bài báo này, trên cơ sở các kết quả nghiên cứu thành phần khoáng vật các mẫu đất, các tác giả tập trung phân tích nguy cơ nghiễm bẩn tài nguyên nước dưới đất trên...

  pdf29p beepbeepnp 21-06-2013 51 7   Download

 • Nguồn gốc của trữ lượng nước ngầm không chỉ là một trong những chuyên ngành nghiên cứu về thủy văn, mà còn là một thông tin quan trọng để quản lý và bảo vệ khai thác tài nguyên nước ngầm. Thông thường, tính toán của nó rất phức tạp, đặc biệt là ở những khu vực có điều kiện thủy văn phức tạp như lưu vực sông Sài Gòn. Do đó, vấn đề này chưa được nghiên cứu cho đến nay.

  pdf9p mat_vang1 21-01-2019 23 1   Download

 • Luận án nghiên cứu cấu trúc địa chất, địa chất thủy văn để làm rõ sự hình thành các trầm tích, thành phần thạch học, sự phân bố các tầng chứa nước, nguồn gốc hình thành vùng nước nhạt trong tầng chứa nước cũng như mối quan hệ thủy lực giữa các tầng chứa nước với nhau và phân vùng cấu trúc địa chất thủy văn khu vực nghiên cứu.

  pdf175p thanhngan29092009 27-09-2018 31 0   Download

 • Trong khuôn khổ bài báo, nhóm tác giả sử dụng số liệu quan trắc chất lượng nước của một bãi giếng tại một quận phía tây bắc Tp. Hồ Chí Minh để tìm hiểu sự ô nhiễm mangan trong nước dưới đất, quy luật phân bố của chúng, ở mức độ nhất định - nguồn gốc của mangan trong nước dưới đất.

  pdf7p mat_vang1 16-01-2019 39 0   Download

 • Yêu cầu đối với sinh viên ở chương này : - Nắm sơ lược về cấu trúc của Quả đất : Các quyển, phụ quyển và quyển vỏ. - Phân biệt rõ khái niệm : Khóang vật và đất đá. - Nhận dạng được một số khóang vật tạo đá phổ biến. - Hiểu rõ nguồn gốc thành tạo và các đặc điểm của đá trong tự nhiên : Đá mắc ma, trầm tích, biến chất và các đặc điểm của mỗi nhóm loại.

  pdf153p meomayhu 24-06-2011 450 108   Download

 • Phần 1 Tài liệu Lý thuyết và bài tập địa kỹ thuật công trình trình bày các nội dung của 2 phần đầu tiên Tài liệu bao gồm: Đất đá trong xây dựng (nguồn gốc, cấu trúc và thành phần của đất đá; khoáng vật và đất đá; thành phần và cấu trúc của đất; các hiện tượng hóa lý trong đất,...), động lực học dưới đất (nước dưới đất và các định luật cơ bản vận động của nước dưới đất). Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf151p nhasinhaoanh_08 12-10-2015 266 91   Download

 • Nguồn gốc do thấm (ngấm) từ nước mưa, nước mặt, tưới … Nguồn gốc chôn vùi (trầm tích) hình thành ngay từ khi thành tạo đất đá. Nguồn gốc ngưng tụ (sơ sinh) do hơi nước ngưng tụ trong các lỗ rỗng, khe nứt của đất đá. Tầng chứa nước là tầng đất đá chứa nước, thấm nước và giữ được nước: đá nứt nẻ, đất cuội sỏi, đất cát.

  ppt91p letanthich993 04-08-2013 114 16   Download

 • Nghiên cứu này có mục đích đánh giá đặc điểm phân bố của asen trong các khoáng vật trong trầm tích Đệ tứ ở khu vực Đan Phượng, làm cơ sở xác định nguồn gốc ô nhiễm asen trong nước dưới đất.

  pdf7p vikiba2711 12-05-2020 20 0   Download

 • lớn lên trong 1 gia đình sĩ phu yêu nước, ở quê hương giàu truyền thống CM. Cuối thế kỷ 19 dưới ách thống trị của td Pháp,đất nc rơi vào cảnh nô lệ lầm than. Giữa lúc đó, HCM ra nc ngoài để tìm đường giải fóng dtộc. HCM đã hoạt động trong pt CN lao động tại một số nc trên thế giới. Người đã tiếp thu tư tưởng Mac- Lênin, lựa chọn con đường giải phóng dân tộc đúng đắn. Từ đó, HCM càng đi sâu tìm hiểu các học thuyết CM trên TG, xd về CM thuộc địa trc hết là lý luận CM để giải fóng dtộc VN....

  doc5p closeup244 18-12-2010 1173 123   Download

 • Có 3 nguồn gốc + Do khí quyển (thấm) : Đây là nguồn gốc chủ yếu . Mưa (hàm lượng khoáng hóa thấp) nước mặt (sông, hồ . . ) hòa tan (khoáng vật), phản ứng hóa học, phân hủy sinh vật . . . . thành phần hóa học đa dạng. + Do trầm tích (biển, vịnh . .) : Biển, vịnh . . . (nhiều nước) tích đọng (theo đất đá) thành phần chứa nhiều Na+, Cl-, Mg2+, SO4 2- và các nguyên tố khác.

  ppt28p heartofloveily 25-04-2011 189 41   Download

 • Nguyên tắc quản trị tốt được khởi xướng đời nhằm đáp ứng những cải cách sâu rộng trong xây dựng chính sách công và điều hành quốc gia, đánh dấu sự chuyển đổi từ cách quản lý mang tính điều hành, chỉ đạo truyền thống sang phương thức quản trị mềm dẻo, bớt nặng nề, khuyến khích sự tham gia và mang tính lan tỏa, từ mối quan hệ chiều dọc - áp đặt sang chiều ngang, từ quản lý sang đối tác hành động. Sự hình thành và phổ biến của nguyên tắc quản trị tốt cũng phản ánh những biến đổi sâu rộng của nhà nước đương đại dưới tác động của toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

  doc9p truongtien_09 10-04-2018 32 1   Download

 • Giống như không khí và ánh sáng, nước không thể thiếu được trong cuộc sống của con người. Trong quá trình hình thành sự sống trên trái đất thì nước và môi trường nước đóng vai trò quan trọng. Nước tham gia vào quá trình tái chế thế giới hữu cơ. Nguồn gốc của sự hình thành và tích lũy chất hữu cơ sơ sinh và hiện tượng quang hợp được thực hiện dưới tác dụng của năng lượng mặt trời với sự góp mặt của nước và không khí. Trong quá trình trao đỏi chất, nước có vai...

  doc101p itvovantien5 31-07-2013 228 83   Download

 • Nếu kinh đô Thăng Long xưa từ trong cung phủ đã có một lối hát cửa quyền phát tán thành một dòng dân gian chuyên nghiệp là hát Ả đào và vẫn thịnh đạt dưới thời vua Lê chúa Trịnh, thì kinh đô Phú Xuân sau này, hoặc là đã từ trong dinh phủ của các chúa Nguyễn ở Đàng Trong phát tán thành một lối gọi là Ca Huế (gồm cả ca và đàn). Vậy cũng có thể gọi Ca Huế là một lối hát Ả đào của người Huế, một lối chơi của các ông hoàng bà...

  pdf16p money_00 05-08-2011 98 7   Download

 • Việt Nam - một đất nước được cả thế giới biết đến với những chiến công vang dội trên mặt trận bảo vệ tổ quốc ở vài thập kỳ trước. Còn hiện nay trước ngưỡng cửa của thế kỷ 21 - Việt Nam đang là một nước thuộc nhóm nghèo nhất thế giới, với thu nhập bình quân đầu người trên dưới 300 USD

  pdf23p dahlia89 23-02-2012 38 7   Download

 • Việt Nam - một đất nước được cả thế giới biết đến với những chiến công vang dội trên mặt trận bảo vệ tổ quốc ở vài thập kỳ trước. Còn hiện nay trước ngưỡng cửa của thế kỷ 21 - Việt Nam đang là một nước thuộc nhóm nghèo nhất thế giới, với thu nhập bình quân đầu người trên dưới 300 USD. Những chiến thắng trên mặt trận không thể làm ra được chiến công về kinh tế, sách lược chiến trường không thể là chiến lược về kinh tế. Một thời chúng ta đã ngộ nhận...

  pdf24p truongan 19-11-2009 443 181   Download

 • TiÕt 39 - Văn bản:.. THÔNG TIN VỀ NGÀY TRÁI ĐẤT NĂM 2000.1. Mục tiêu:. a. Kiến thức: Giúp h/s:. - Thấy được tác hại, mặt trái của việc sử dụng bao bì ni lông, tự mình hạn.chế sử dụng bao bì ni lông và vận động mọi người cùng thực hiện khi có điều.kiện.. - Thấy được tính thuyết phục trong cách thuyết minh về tác hại của việc sử.dụng bao bì ni lông cũng như tính hợp lí của những kiến nghị mà văn bản đề.xuất.. b. Kĩ năng: - Rèn kĩ năng đọc, tìm hiểu và phân tích một văn bản nhật dụng.. - Rèn kĩ năng tự nhận thức, KN xác định giá trị.. c.

  doc9p tuyetha_12 06-08-2014 989 53   Download

 • Tài nguyên nước trên Trái Đất Nước có trong khí quyển, trên mặt đất, trong các tầng nham thạch dưới mặt đất; nước tạo nên đại dương bao la, trong các biển trên lục địa, các hồ, đầm; nước tạo nên mạng lưới sông hồ, suối...Tất cả các dạng nước kể trên đều có nguồn gốc từ nước ngầm sâu trong cấu tạo địa chất của Trái Đất sinh ra. Bằng con đường rất phức tạp, nước được tách ra từ trong nham thạch nóng chảy trong lòng đất đã "chui" dần lên mặt đất, tạo thành mặt nước...

  pdf26p truongthiuyen12 09-07-2011 80 14   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nguồn gốc Nước dưới đất
p_strCode=nguongocnuocduoidat

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2