intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo án bài Thông tin về ngày trái đất năm 2000 - Ngữ văn 8

Chia sẻ: Trần Tuyết Hà | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

1.109
lượt xem
53
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TiÕt 39 - Văn bản:.. THÔNG TIN VỀ NGÀY TRÁI ĐẤT NĂM 2000.1. Mục tiêu:. a. Kiến thức: Giúp h/s:. - Thấy được tác hại, mặt trái của việc sử dụng bao bì ni lông, tự mình hạn.chế sử dụng bao bì ni lông và vận động mọi người cùng thực hiện khi có điều.kiện.. - Thấy được tính thuyết phục trong cách thuyết minh về tác hại của việc sử.dụng bao bì ni lông cũng như tính hợp lí của những kiến nghị mà văn bản đề.xuất.. b. Kĩ năng: - Rèn kĩ năng đọc, tìm hiểu và phân tích một văn bản nhật dụng.. - Rèn kĩ năng tự nhận thức, KN xác định giá trị.. c. Thái độ: Từ đó, có những suy nghĩ tích cực về các việc tương tự trong vấn.đề xử lí rác thải sinh hoạt, một vấn đề vào loại khó giải quyết nhất trong.nhiệm vụ bảo vệ môi trường.. d.Tích hợp GD bảo vệ môi trường: Tìm hiểu thực trạng và việc bảo vệ.rừng ở địa phương.. 2. Chuẩn bị:. - GV: Giáo án , tranh ảnh minh họa, tìm hiểu nguồn gốc của bản thông tin.. - HS: Trả lời câu hỏi SGK, sưu tầm tranh ảnh theo hướng dẫn của giáo viên..3. Các hoạt động dạy và học: (5P). a. Kiểm tra bài cũ:. Em hãy nhắc lại khái niệm văn bản nhật dụng? Từ lớp 6 đến nay em đã được.học những văn bản nhật dụng nào?.- VD: Sài Gòn tôi yêu ..... b. Bài mới: Giới thiệu bài:. Nguồn ô nhiễm môi trường quan trọng nhất là rác thải, bao gồm rác thải.công nghiệp và rác thải sinh hoạt. Trách nhiệm xử lí rác thải công ngiệp thuộc.về các nhà máy, xí nghiệp, các cơ quan nhà nước . Rác thải sing hoạt gắn chặt.với đời sống mỗi người nên cần có sự hiểu biết tối thiểu về nó để cùng tham.gia xử lí nó một cách có hiệu qủa. Chính vì vậy, năm 2000 lần đầu tiên VN tham.gia '' Ngày Trái đất '' dưới sự chủ trì của bộ khoa học công nghệ và môi trường,.13 cơ quan nhà nước và tổ chức phi chính phủ đã nhất trí chọn một chủ đề thiết.thực, phù hợp với hoàn cảnh VN, gần gũi với mọi người mà có ý nghĩa to lớn đó.là: Một ngày cả nước không dùng bao bì ni lông... HĐ của giáo viên HĐ của HS ND Cần đạt. Hoạt động 1 : Hướng dẫn h/s đọc , tìm hiểu văn bản. (7p).G nêu yêu cầu đọc: rõ ràng, I. Đọc, hiểu.mạch lạc, chú ý phát âm chính văn bản..xác các thuật ngữ chuyên Nghe -thực hiện.môn..'' Vì vậy chúng ta cần ... gây ô.nhiễm nghiêm trọng đối với 1. Đọc..môi trường '' cần nhấn mạnh.rành rọt từng điểm kiến nghị..'' Mọi người hãy ...'' giọng.điệu như lời kêu gọi. 3 h/s nối nhau đọc..? Gọi h/s đọc bài?. 2. Từ khó..? Hỏi đáp chú thích: 1, 4, 5, 6,.7?.G nói thêm về chú thích 2. ( SGV )...? Văn bản có thể chia thành + Từ đầu ... không sử dụng.mấy phần? Nội dung của 3. Bố cục: 3. bao bì ni lông: Nguên nhân ra.từng phần? phần. đời của bản thông điệp.. Thông tin về ngày Trái đất. năm 2000.. + Tiếp theo ... nghiêm trọng. đối với môi trường: Phân tích. tác hại của việc sử dụng bao. bì ni lông và nêu giải pháp. cho vấn đề sử dụng bao bì ni. lông.. + Còn lại: Lời kêu gọi động. viên mọi người.... Đây là kiểu văn bản nhật.? Hãy cho biết văn bản này..thuộc kiểu văn bản gì, đề cập dụng thuyết minh về một.đến vấn đề gì? vấn đề khoa học tự nhiên... Hoạt động 2 : Hướng dẫn h/s tìm hiểu văn bản. (20p).? Theo dõi phần đầu văn bản II. Tìm hiểu chi.cho biết văn bản này chủ yếu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án bài Thông tin về ngày trái đất năm 2000 - Ngữ văn 8

  1. TiÕt 39 - Văn bản: THÔNG TIN VỀ NGÀY TRÁI ĐẤT NĂM 2000 1. Mục tiêu: a. Kiến thức: Giúp h/s: - Thấy được tác hại, mặt trái của việc sử dụng bao bì ni lông, tự mình hạn chế sử dụng bao bì ni lông và vận động mọi người cùng thực hiện khi có điều kiện. - Thấy được tính thuyết phục trong cách thuyết minh về tác hại của việc sử dụng bao bì ni lông cũng như tính hợp lí của những kiến nghị mà văn bản đề xuất. b. Kĩ năng: - Rèn kĩ năng đọc, tìm hiểu và phân tích một văn bản nhật dụng. - Rèn kĩ năng tự nhận thức, KN xác định giá trị. c. Thái độ: Từ đó, có những suy nghĩ tích cực về các việc tương tự trong vấn đề xử lí rác thải sinh hoạt, một vấn đề vào loại khó giải quyết nhất trong nhiệm vụ bảo vệ môi trường. d.Tích hợp GD bảo vệ môi trường: Tìm hiểu thực trạng và việc bảo vệ rừng ở địa phương. 2. Chuẩn bị: - GV: Giáo án , tranh ảnh minh họa, tìm hiểu nguồn gốc của bản thông tin. - HS: Trả lời câu hỏi SGK, sưu tầm tranh ảnh theo hướng dẫn của giáo viên. 3. Các hoạt động dạy và học: (5P) a. Kiểm tra bài cũ: Em hãy nhắc lại khái niệm văn bản nhật dụng? Từ lớp 6 đến nay em đã được học những văn bản nhật dụng nào? - VD: Sài Gòn tôi yêu .... b. Bài mới: Giới thiệu bài: Nguồn ô nhiễm môi trường quan trọng nhất là rác thải, bao gồm rác thải công nghiệp và rác thải sinh hoạt. Trách nhiệm xử lí rác thải công ngiệp thuộc về các nhà máy, xí nghiệp, các cơ quan nhà nước . Rác thải sing hoạt gắn chặt với đời sống mỗi người nên cần có sự hiểu biết tối thiểu về nó để cùng tham gia xử lí nó một cách có hiệu qủa. Chính vì vậy, năm 2000 lần đầu tiên VN tham gia '' Ngày Trái đất '' dưới sự chủ trì của bộ khoa học công nghệ và môi trường, 13 cơ quan nhà nước và tổ chức phi chính phủ đã nhất trí chọn một chủ đề thiết thực, phù hợp với hoàn cảnh VN, gần gũi với mọi người mà có ý nghĩa to lớn đó là: Một ngày cả nước không dùng bao bì ni lông.
  2. HĐ của giáo viên HĐ của HS ND Cần đạt Hoạt động 1 : Hướng dẫn h/s đọc , tìm hiểu văn bản. (7p) G nêu yêu cầu đọc: rõ ràng, I. Đọc, hiểu mạch lạc, chú ý phát âm chính văn bản. xác các thuật ngữ chuyên Nghe -thực hiện môn. '' Vì vậy chúng ta cần ... gây ô nhiễm nghiêm trọng đối với 1. Đọc. môi trường '' cần nhấn mạnh rành rọt từng điểm kiến nghị. '' Mọi người hãy ...'' giọng điệu như lời kêu gọi. 3 h/s nối nhau đọc. ? Gọi h/s đọc bài? 2. Từ khó. ? Hỏi đáp chú thích: 1, 4, 5, 6, 7? G nói thêm về chú thích 2 ( SGV ). ? Văn bản có thể chia thành + Từ đầu ... không sử dụng mấy phần? Nội dung của 3. Bố cục: 3 bao bì ni lông: Nguên nhân ra từng phần? phần đời của bản thông điệp. Thông tin về ngày Trái đất năm 2000. + Tiếp theo ... nghiêm trọng đối với môi trường: Phân tích tác hại của việc sử dụng bao bì ni lông và nêu giải pháp cho vấn đề sử dụng bao bì ni lông. + Còn lại: Lời kêu gọi động viên mọi người. Đây là kiểu văn bản nhật ? Hãy cho biết văn bản này
  3. thuộc kiểu văn bản gì, đề cập dụng thuyết minh về một đến vấn đề gì? vấn đề khoa học tự nhiên. Hoạt động 2 : Hướng dẫn h/s tìm hiểu văn bản. (20p) ? Theo dõi phần đầu văn bản II. Tìm hiểu chi cho biết văn bản này chủ yếu tiết. nhằm thuyết minh cho sự Năm 2000 VN tham gia ngày kiện nào? Trái Đất với chủ đề '' Một ngày không sử dụng bao bì ni lông ''. ? Sự kiện này giúp em hiểu thêm gì về vấn đề bảo vệ môi trường hiện nay? Bảo vệ môi trường là vấn đề nóng bỏng, đặt lên hàng đầu, thế giới rất quan tâm đến vấn đề này. Để hưởng ứng phong trào này VN cũng hành động '' Một ngày ... bao bì ni lông'' để tỏ rõ sự quan tâm này. ? Hàng ngày em có sử dụng bao bì ni lông trong sinh hoạt của mình không? ( đựng đồ - Nó rất tiện lợi: rất nhẹ, dai, đạc khi đến trường, đựng giá thành rẻ, đựng được cả thức ăn khi đi chợ ) Sử dụng đồ nước, lại trong suốt khi nó có những mặt lợi nào? mua hàng người mua chỉ cần quan sát bên ngoài mà không cần mở ra. ? Dùng bao bì ni lông có những mặt lợi như đã nêu trên. Nhưng cái hại thì rất Hs thảo luận nhóm với hình nhiều, vậy những cái hại của thức ghi sẵn ra giấy. bao bì ni lông là gì? Cái hại Nguyên nhân cơ bản khiến cho việc dùng bao bì ni lông
  4. nào là cơ bản nhất. Vì sao? có thể gây hại đối với môi ( Hs thảo luận theo nhóm ) trường là '' tính không phân huỷ của pla-tíc '' - Tác hại: SGK . 1. Tác hại của Ngoài ra nó còn có tác hại: việc dùng bao + Ni lông thường bị vứt ở bì ni lông. những nơi công cộng, có khi là những di tích, danh lam Gây nguy hại ô thắng Ngoài ra nó cảnh làm nhiễm môi mất mĩ quan của cả khu vực. trường do đặc + Ni lông thường dùng để gói tính phân huỷ , đựng các loại rác thải . Rác của nhựa pla-tic đựng trong các túi ni lông . buộc kín sẽ khó phân huỷ sinh ra các chất gây độc hại . các nhóm khác nhận xét . Ngày 23 Tết hàng năm G lấy vài dẫn chứng ghi trên ( cúng ông công táo ) rất bảng phụ: nhiều người thả cá chép và - Mỗi năm có hơn 400.000 tấn vứt cả túi ni lông xuống sông pô-li-ê-ti-len .... , hồ ..... - Tại vườn thú quốc gia Cô bê ở ấn Độ ... Liệt kê tác hại và phân tích ? Em hãy lấy dẫn chứng ở VN có cơ sở thực tế và khoa học bằng vốn hiểu biết thực tế? của những tác hại đó. Vừa mang tính khoa học, vừa ? Em có nhận xét gì về mang tính thực tế, rõ ràng, phương pháp thuyết minh của ngắn gọn nên dễ hiểu, dễ đoạn văn này? nhớ. ? Các thuyết minh như vậy có - Chôn lấp. tác dụng gì?
  5. ? Vậy việc xử lí bao bì ni lông VD : KHu vực xử lí rác thải hiện nay trên thế giới và VN Nam Sơn , Sóc Sơn hàng có những biện pháp nào? ngày tiếp nhận 1000 tấn rác thải trong đó có khoảng 10- 15 tấn là nhựa, ni lông. Việc chôn lấp gặp nhiều khó khăn và gây bất tiện như đã nói trên. - Đốt: phương pháp này chưa được dùng phổ biến ở VN. Tuy nhiên việc đốt rác thải nhựa, ni lông thải ra lượng khí độc chứa thành phần Các bon có thể làm thủng tầng ô- zôn, khói có thể gây ngất, khó thở , nôn ra máu, gây rối G: Hiện nay ở VN chúng ta đã loạn chức năng và ung thư. và sẽ có sự thay thế ni lông - Tái chế: gặp rất nhiều khó bằng các túi tự tiêu ( chất liệu khăn. ) hạn chế lượng rác thải do + Những người dọn rác túi ni lông gây ra. không hào hứng thu gom vì Tóm lại: việc xử lí vấn đề chúng qúa nhẹ ( khoảng 1000 bao bì ni lông hiện nay vẫn bao mới được 1kg ). đang là một vần đề phức tạp + Giá thành tái chế qúa đắt và chưa triệt để. So sánh toàn gấp 20 lần giá thành sản diện thì dùng ni lông lợi ít hại xuất một bao bì mới. nhiều. Vậy trong khi chưa loại bỏ được hoàn toàn bai ni lông chỉ có thể đề ra những biện pháp hạn chế việc dùng - Thay đổi thói quen dùng bao loại bao bì này. ni lông ... - Không sử dụng ..... G giới thiệu tranh minh họa. - Sử dụng ....... ? Gọi h/s đọc đoạn văn còn 2. Những biện lại? Có khả năng thực hiện được pháp hạn chế
  6. ? Văn bản đã nêu ra những vì nó chủ yếu tác động vào ý dùng bao ni biện pháp gì? thức người sử dụng, nó dựa lông. trên nguyên tắc phòng tránh, ? Các biện pháp đó có thể giảm thiểu tác hại của bao bì thực hiện được không? ni lông bằng nhiều cách. ? Muốn thực hiện được cần có thêm những điều kiện gì? Bản thân mỗi người phải tự giác, có ý thức, từ bỏ thói quen đễ dãi để góp phần ... ? Các biện pháp mà tác giả - Chưa triệt để, chưa giải nêu ra đã giải quyết tận gốc quyết tận gốc, chưa loại bỏ vấn đề chưa. Vì sao? được hoàn toàn bao bì ni lông mà chỉ là giải pháp thay thế , nên hạn chế việc sử dụng bao bì ni lông. ? Em hãy liên hệ thưc tế việc sử dụng bao bì ni lông của bản thân và của gia đình mình? HS tự liên hệ. G: Một hộ gia đình chỉ sử dụng một bao bì ni lông / ngày thì cả nước có tới 25 triệu bao bì ni lông bị vứt ra môi trường mỗi ngày, trên 9 tỉ bao bì ni 3. ý nghĩa to lông mỗi năm. lớn trọng đại của vấn đề. ? Văn bản này đã nêu lên những nhiệm vụ gì? Nhiệm - Nhiệm vụ: vụ ấy được cụ thể hóa bằng + hãy cùng nhau hành động gì? Trả lời quan tâm đến trái đất . + Bảo vệ trái đất trước nguy cơ ô nhiễm môi trường
  7. - Hành động:'' ? Tại sao tác giả lại nêu Mỗi ngày không nhiệm vụ chung trước, hành dùng bao bì ni động cụ thể sau? Nhấn mạnh việc bảo vệ Trái lông '' Đất là nhiệm vụ hàng đầu, thường xuyên và lâu dài. - Việc hạn chế dùng bao ni ? Để nêu ra nững nhiệm vụ lông là công việc trước mắt. này, người viết dùng kiểu câu gì? Việc dùng kiểu câu đó có tác dụng gì? Sử dụng câu cầu khiến: khyên bảo, yêu cầu, đề nghị mọi người nghị chế dùng bao bì ni lông. ? Qua việc tìm hiểu văn bản '' Thông tin ... năm 2000 '' đem lại cho em nững hiểu biết - Tác hại của việc dùng bao mới mẻ nào về việc '' Một ni lông. ngày .. ni lông ''? - Các biện pháp nhằm giảm thiểu tối đa việc sử dụng bao bì ni lông. ? Em sẽ dự định gì để những thông tin này đi vào đời sống, HS tự bộc lộ. biến thành những hành động - Tuyên truyền phôt biến cụ thể? rộng rãi cho mọi người cùng - Hạn chế dùng biết. bao bì ni lông - Kêu gọi mọi người hãy tham gia bằng hành động cụ ? Văn bản trên là văn bản thể. thuyết minh. Vậy để thuyết minh vấn đề rõ ràng có sức thuyết phục cần phải đảm - Lượng thông tin đưa ra phải * Ghi nhớ (sgk) bảo yêu cầu gì? kháck quan, chính xác, có ích. Gọi h/s đọc ghi nhớ. - Trình bày vấn đề rõ ràng, ? Hãy nêu thực trạng về vấn chặt chẽ. đề môi trường ở quê em?
  8. Trách nhiệm là một hs thì em Hs đọc ghi nhớ. phải làm gì? Suy nghĩ trả lời Hoạt động 3 : Hướng dẫn luyện tập. (8p) Văn bản '' Thông tin về ngày III. Luyện tập. Trái Đất .... '' chủ yêu sử dụng Bài tập 1: Trắc phương thức biểu đạt nào? nghiệm. A. Tự sự. B. Nghị luận. Chọn đáp án C. C. Thuyết minh. D. Biểu cảm. ? ý nào nói lên mục đích lớn nhất của tác giả khi viết văn bản '' Thông tin ngày ....2000'' A. Để mọi người không sử Bài 2. dụng bao bì ni lông nữa. B. Để mọi người thấy Trái Đất đang bị ô nhiễm nghiêm trọng. C. Để góp phàn vào việc tuyên truyền và bảo vệ môi trường của Trái Đất. D. Đê góp phần vào việc thay Chọn đáp án: D. đổi thói quen sử dụng bao bì ni lông của mọi người. c. Củng cố: (3p)
  9. - Nêu tác hại của việc dựng bao ni lông ? Liên hệ với thực tế địa phương mình sinh sống. - BP hạn chế dùng bao ni lông ? d. Dặn dò: (2p). - Học thuộc ghi nhớ. Sưu tầm tranh ảnh theo nhóm về chủ đề trên. - Ngay sau giờ học tổ chức lớp thu gom bao bì ni lông trong trường. - Ôn tập tiết 38 chuẩn bị cho tiết kiểm tra Văn. ________________________________ ------------
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2