intTypePromotion=1
ADSENSE

Nguồn tài chính

Xem 1-20 trên 8726 kết quả Nguồn tài chính
 • Nguồn tài chính trong nước và nước ngoài cho tăng trưởng ở Việt Nam Chủ biên: TS. Nguyễn Ngọc Sơn TS. Trần Thị Thanh Tú.Việt Nam chớnh thức thực hiện cụng cuộc Đổi mới từ năm 1986, nhưng chỉ bắt đầu một loạt cải cỏch triệt để và toàn diện với mục tiờu ổn định và mở cửa nền kinh tế vào năm 1989. Nhờ những cải cỏch và hội nhập quốc tế, Việt Nam đa và đang đạt được những thành quả ấn tượng được bạn bố quốc tế đỏnh giỏ cao....

  pdf204p linhdan05016 12-01-2011 238 53   Download

 • Nội dung chuyên đề trình bày về các mô hình tăng trưởng kinh tế, nguồn lực tài chính và các quan điểm phân bổ nguồn lực tài chính, các nguồn tài chính tài trợ cho phát triển kinh tế.

  pdf141p six_12 14-03-2014 75 12   Download

 • Trên cơ sở phân tích thực trạng xã hội hóa nguồn tài chính cho công tác phòng cháy chữa cháy tại Trung Quốc, Hoa Kỳ và Nhật Bản, luận án sẽ rút ra một số bài học kinh nghiệm cũng như giải pháp để Việt Nam có thể vận dụng nhằm đẩy mạnh việc xã hội hóa tài chính cho công tác phòng cháy chữa cháy của mình. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf163p sutihana 06-12-2016 60 12   Download

 • Nội dung chính của bài viết là tập trung phân tích, đánh giá thực trạng nguồn vốn của DNNVV tại Hà Nội. Các tác giả đã chỉ ra nguồn tài chính của DNNVV tại Hà Nội chủ yếu là vốn chủ sở hữu của các doanh nghiệp; nguồn vốn vay từ ngân hàng và các tổ chức tín dụng cung cấp cho DNNVV chưa tương xứng với tiềm năng.

  pdf11p thithi300610 09-03-2018 38 4   Download

 • Bài viết Một số vấn đề tiếp cận các nguồn tài chính thực hiện chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh trình bày về vấn đề tài chính để ứng phó với biến đổi khí hậu trên thế giới, VN cần chuẩn bị gì để tiếp cận các nguồn tài chính ứng phó với biến đổi khí hậu và một số nội dung khác.

  pdf2p maiyeumaiyeu17 25-10-2016 33 2   Download

 • Bài viết Kinh nghiệm quốc tế về huy động nguồn tài chính cho giáo dục đại học trình bày kinh nghiệm huy động nguồn tài chính cho giáo dục đại học của một số nước tiên tiến châu Á (bao gồm Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc) và Hoa Kỳ là nước có nền giáo dục hiện đại trên thế giới. Các số liệu về tài trợ của Chính phủ cũng được thu thập để phân tích,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf5p vangthibaoyen1907 15-05-2018 25 2   Download

 • Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, Luận án được kết cấu thành 3 chương như sau: Chương 1/ Lý luận về huy động nguồn tài chính tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập. Chương 2/ Thực trạng huy động nguồn tài chính tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập ở Việt Nam. Chương 3/ Giải pháp huy động nguồn tài chính tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập ở Việt Nam.

  pdf197p hanh_tv30 24-04-2019 18 2   Download

 • Mục đích của nghiên cứu này là xác định các cách thức huy động tối đa nguồn tài chính để phát triển (MFD) ngành điện và ngành khí của Việt Nam. Báo cáo giúp nhận diện các nhu cầu đầu tư cũng như các rào cản đối với ngành điện và khí trong giai đoạn từ 2018 đến 2035 và đề xuất lộ trình để nắm bắt các cơ hội này.

  pdf120p angicungduoc2 26-12-2019 29 2   Download

 • Mục đích của đề tài: Hsự phát triển DNNVV, đánh giá được thực trạng tình hình tiếp cận các nguồn tài chính hỗ trợ phát triển của DNNVV và nghiên cứu đưa ra một số giải pháp giúp cho các DNNVV dễ dàng tiếp cận được các nguồn tài chính.

  pdf11p praishy 08-03-2019 13 1   Download

 • Đề tài được thực hiện nhằm hệ thống hoá và làm rõ thêm những vấn đề lý luận về huy động nguồn tài chính tại các cơ sở GDNN; phân tích và đánh giá thực tiễn huy động nguồn tài chính tại các cơ sở GDNN công lập ở Việt Nam; đổi mới các giải pháp huy động nguồn tài chính tại các cơ sở GDNN công lập ở Việt Nam.

  pdf27p hanh_tv30 24-04-2019 13 1   Download

 • Mục tiêu của luận văn là nghiên cứu, đánh giá thực trạng chính sách Nhà nước về thu hút’nguồn TC ngoài ngân sách Nhà nước (ngoài ngân sách nhà nước) cho các trường ĐHCL. Đề xuất một số giải pháp đối với chính sách Nhà nước nhằm thu hút nguồn tài chính ngoài NSNN cho các trường ĐHCL ở Việt Nam.

  pdf0p sohucninh321 09-07-2019 19 1   Download

 • Luận án "Huy động nguồn tài chính tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập ở Việt Nam" được nghiên cứu với mục tiêu nhằm xác lập căn cứ khoa học và thực tiễn và đề xuất các giải pháp huy động nguồn tài chính tại các cơ sở GDNN công lập ở Việt Nam.

  pdf197p sohucninh321 09-07-2019 6 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm xây dựng khung lý thuyết cho nghiên cứu chính sách Nhà nước về thu hút nguồn tài chính ngoài NSNN cho các trường ĐHCL trên cơ sở kế thừa và phát triển các công trình nghiên cứu có liên quan ở trong và ngoài nước. Tổng hợp các kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về chính sách Nhà nước về thu hút nguồn TC ngoài NSNN cho các trường ĐHCL.

  pdf0p sohucninh321 09-07-2019 12 0   Download

 • Luận án đã làm rõ được những vấn đề lý luận cơ bản về huy động nguồn tài chính tại các cơ sở GDNN công lập, đưa ra những quan điểm về huy động nguồn tài chính tại các cơ sở GDNN công lập. Phân tích chỉ rõ những nhân tố ảnh hưởng đến huy động nguồn tài chính tại các cơ sở GDNN công lập.

  pdf27p sohucninh321 09-07-2019 10 0   Download

 • Từ hai đặc điểm là đa dạng hóa các nguồn tài chính và sự giảm dần của nguồn tài chính từ ngân sách nhà nước (NSNN) để phát triển đào tạo của các trường đại học công lập nước ta hiện nay, bài viết chỉ ra (i) đa dạng hóa các nguồn tài chính là xu hướng tất yếu; (ii) do tỷ lệ nguồn tài chính từ ngân sách nhà nước ngày càng giảm xuống, tỷ lệ nguồn tài chính ngoài ngân sách nhà nước ngày càng tăng cho phép Nhà nước có thể bỏ khoản đầu tư thường xuyên từ ngân sách nhà nước đối với tất cả các trường công lập và điều này vừa thể hiện trách nhiệm xã hội của các trường đại học,...

  pdf5p vitheseus2711 28-10-2019 9 0   Download

 • Trong bất kỳ mô thức tăng trưởng nào vốn đầu tư vẫn là một trong những đầu vào then chốt bên cạnh lao động, đất đai và công nghệ. Mặc dù tăng trưởng cơ bản vẫn xuất phát từ nội lực, nhưng các nguồn tài chính nước ngoài đóng góp rất nhiều cho tăng trưởng ở các nước đang phát triển ở thời kỳ tiền cất cánh. Lợi ích mang lại của các nguồn tài chính nước ngoài không chỉ ở qui mô tiền vốn mà còn ở chỗ tác động lan toả của nó khi chuyển giao công nghệ,...

  pdf6p truongan 11-11-2009 293 121   Download

 • Nội dung chính Những lý luận mới về tài chính Quản lý nhà nước về Tài chính Quản lý nhà nước về Tiền tệ Phối hợp CSTK và CSTT Tài chính luôn gắn liền với tiền tệ •Phân bổ các nguồn tài chính kham hiếm •Hình thành, tạo lập và sử dụng các Quỹ tiền tệ •Đáp ứng các nhu cầu khác nhau của các chủ thể

  pdf57p nguyenduc909 17-03-2013 478 98   Download

 • Tìm kiếm nguồn tài chính cho doanh nghiệp ! Tiền làm cho doanh nghiệp của bạn hoạt động nhưng khi bạn vừa mới thành lập doanh nghiệp thì không nên tìm đến ngân hàng để vay tiền. Các ngân hàng thường chỉ cho vay đối với các doanh nghiệp đã có một thời gian hoạt động. Trong phần này sẽ cung cấp cho bạn một số lựa chọn và một số điều cần suy nghĩ khi bạn dự định vay tiền cho doanh nghiệp của bạn. Điều đầu tiên chúng tôi muốn nhắc nhở bạn là những khoản tiết kiệm cá...

  pdf6p phuonghoangnho 22-04-2010 254 96   Download

 • Tình hình tài chính doanh nghiệp lành mạnh là một trong những điều kiện tiên quyết cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp diễn ra một cách nhịp nhàng, đồng bộ, đạt hiệu quả cao. Sự lành mạnh đó có được hay không phụ thuộc phần lớn vào khả năng quản trị tài chính của doanh nghiệp. Để doanh nghiệp của bạn hoạt động thành công, bạn cần phải lập kế hoạch tài chính để kiểm tra vào theo dõi những hoạt động tài chính trong tháng. ...

  pdf4p cucai_trang 03-06-2010 205 50   Download

 • Tài liệu tham khảo tiểu luận môn kinh tế vĩ mô chuyên đề "Nguồn tài chính" gồm các nội dung sau : vốn các mô hình tăng trưởng và phân tích các nguồn tài trợ. Nhằm giúp các bạn học tốt môn "các nguồn tài chính".

  pdf50p thuytinh_den 11-07-2010 161 35   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword= Nguồn tài chính
p_strCode=nguontaichinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2