intTypePromotion=1
ADSENSE

Nguyên lý Mác Lênin

Tham khảo và download 15 Nguyên lý Mác Lênin chọn lọc sau:
 • Bài giảng Triết học Mác - Lênin giúp người học hiểu một cách có hệ thống những nội dung cơ bản của triết học Mác - Lê nin như: Khái niệm triết học và vai trò của nó trong đời sống xã hội, khái lược lịch sử triết học trước Mác,... Trên cơ sở đó giúp cho người học hiểu được cơ sở lý luận đường lối chiến lược, sách lược của Đảng cộng sản Việt Nam trong quá trình kiên trì giữ vững định hướng đi lên CNXH ở Việt Na

  pdf264p transang1 19-09-2012 776 238   Download

 • Trong đời sống tinh thần của con người tôn giáo luôn đóng một vai trò nhất định. Cùng với tiến trình phát triển của lịch sử loài người, tôn giáo ra đời và trở thành một hiện tượng xã hội. Có nhiều tôn giáo khác nhau trên thế giới nhưng nhìn chung mọi tôn giáo đều hướng tới con người với những giá trị tốt đẹp.

  doc21p 05042004 27-07-2012 1945 361   Download

 • Những Nguyên Lý Chủ Nghĩa Mac-Lenin giúp bạn ôn thi thật hiệu quả. Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm vững kiền thức tổng quát, đáp ứng được các câu hỏi trắc nghiệm về môn học chủ nghĩa mac lenin một cách cở bản.

  pdf83p cobethoitrang 26-09-2011 1587 419   Download

 • Chủ nghĩa Mác-Lênin là “hệ thống các quan điểm và học thuyết”1 khoa học, gồm triết học, kinh tế chính trị và chủ nghĩa xã hội khoa học của C.Mác và Ph.Ăngghen, do V.I.Lênin bảo vệ và phát triển.

  doc296p trannam288 20-04-2011 1284 544   Download

 • Tài liệu "81 Câu hỏi và đáp án trả lời môn học Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác" bao gồm các dạng câu hỏi như: 35 câu hỏi - trả lời phần Triết học, 26 câu hỏi - trả lời phần Kinh tế chính trị, 20 câu hỏi - trả lời phần Chủ nghĩa xã hội khoa học. Tài liệu sẽ rất bổ ích đối với các bạn đang học và chuẩn bị kỳ thi môn Chủ nghĩa Mác - Lênin. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết hơn.

  doc77p minhman9786 11-04-2011 1568 707   Download

 • Tổng giá cả hàng hoá ở trong lưu thông là 120 tỷ đồng. Trong đó, tổng số giá cả hàng hoá bán chịu là 10 tỷ, tổng số tiền thanh toán đến kỳ hạn là 70 tỷ, tống số tiền khấu trừ cho nhau là 20 tỷ, số lần luân chuyển trung bình trong năm của đơn vị tiền tệ là 20 vòng. Số tiền trong lưu thông là 16 ngàn tỷ. Có thể xoá bỏ hoàn toàn quá trình lạm phát hay không? nếu nhà nước phát hành tiền giấy mới và đổi tiền giấy mới thay tiền giấy...

  doc9p vicuong909 30-11-2010 178 48   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận: vận dụng đúng những nguyên lý về tiền lương của mác trong điều kiện nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc21p ahuy_2006 26-04-2011 207 61   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'việc hiểu và vận dụng đúng những nguyên lý về tiền lương của mác trong điều kiện nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf19p tengteng4 18-11-2011 111 18   Download

 • Mặc dù khẳng định quá trình lịch sử tự nhiên của các hình thái kinh tế - xã hội là tiến trình bị quy định bởi các quy luật khách quan, nhưng Mác cũng luôn luôn cho rằng, con người “có thể rút ngắn và làm dịu bớt những cơn đau đẻ”.

  doc9p namkawaii 21-02-2011 623 221   Download

 • Phân tích quan điểm của chủ nghĩa Mác- Lênin về thời kì quá độ lên CNXH. Đảng và nhân dân ta đã vận dụng quan điểm này vào thời kì quá độ lên CNXH ở nước ta như thế nào? Phần 1:Phân tích quan điểm Mác- Lênin trong thời kỳ quá độ lên CNXH Phần 2: Sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam Thời kì quá độ lên CNXH là thời kì cải biến cách mạng sâu sắc toàn bộ các lĩnh vực đời sống xã hội....

  ppt34p 123thedu 07-08-2012 296 74   Download

 • Tham khảo tài liệu 'nguyên lí chủ nghĩa mác -lý luận của chủ nghĩa mác về con người và vấn đề con người trong sự nghiệp', khoa học xã hội, tư tưởng hcm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc34p khoailangbore_3190 05-12-2009 896 322   Download

 • Tham khảo tài liệu 'nguyên lí chủ nghĩa mác - lý luận thực tiễn và sự vận dụng quan điểm đó vào quá trình đổi mới ở việt', khoa học xã hội, chính trị - triết học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc27p khoailangbore_3190 05-12-2009 775 319   Download

 • Sách hướng dẫn học tập Triết học Mác - Lê nin giúp người học hiểu một cách có hệ thống những nội dung cơ bản của triết học Mác - Lê nin. Trên cơ sở đó gúp cho người học hiểu được cơ sở lý luận đường lối chiến lược, sách lược của đảng cộng sản Việt nam trong quá trình kiên trì, giữ vững định hướng hướng đi lên CNXH ở VN.

  pdf0p huchigo 12-09-2010 1092 571   Download

 • Tài liệu tham khảo các câu hỏi trắc nghiệm triết học, mác leenin, nguyên lý cơ bản chủ nghĩa mác lê nin

  pdf0p skyblue12 01-11-2010 782 329   Download

 • Chủ nghĩa Mác ra đời khi xã hội loài người bắt đầu có sự phân chia giai cấp Về mặt nhận thức, sự khác nhau căn bản giữa CNDV và CNDT là ở chỗ: CNDV thừa nhận khả năng nhận thức thế giới khách quan của con người Phép siêu hình không có khả năng nghiên cứu cái riêng, từng lĩnh vực: khoa học ứng dụng và công việc ngày nay Ý thức xã hội là khái niệm dùng để chỉ mặt tinh thần của đời sống xã hội, là cái thứ hai so với tồn tại xã hội Tiền lương danh nghĩa...

  doc6p lllien 20-09-2012 260 64   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
70 tài liệu
830 lượt tải
171 tài liệu
506 lượt tải
ADSENSE

strTagCode=nguyen-ly-mac-lenin

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2