intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Nguyên lý quản trị

Xem 1-20 trên 7150 kết quả Nguyên lý quản trị
 • Luận văn "Hoàn thiện công tác kiểm soát tại chi nhánh bảo hiểm tiền gửi Việt Nam khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đối với quỹ tín dụng nhân dân cơ sở" trình bày cơ sở lý luận về hoạt động kiểm soát đối với QTDNDCS của Bảo hiểm tiền gửi; thực trạng công tác kiểm soát tại Chi nhánh bảo hiểm tiền gửi Việt Nam khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đối với QTDNDCS; một số giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát tại Chi nhánh bảo hiểm tiền gửi Việt Nam khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đối với QTDNDCS.

  pdf107p starandsky10 22-03-2023 0 0   Download

 • Đề tài "Hoàn thiện công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản qua kho bạc nhà nước tỉnh Đăk Nông" đã hệ thống hóa cơ sở lý luận về kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại KBNN; phân tích thực trạng công tác kiểm soát thanh toán của KBNN đối với vốn đầu tư ở tỉnh Đắk Nông; trên cơ sở đó chỉ ra những vấn đề bất cập và nguyên nhân của nó, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB của tỉnh Đắk Nông.

  pdf26p starandsky08 05-03-2023 1 0   Download

 • Bài viết "Áp dụng học tập kết hợp trong giáo dục đại học tại Việt Nam" đã làm rõ một số triển vọng, thách thức và kỳ vọng trong việc áp dụng mô hình học tập kết hợp cho hệ đào tạo đại học tại Việt Nam. Bài viết có giá trị thực tiễn cho các nhà nghiên cứu và các nhà xây dựng chương trình học tập kết hợp ở Việt Nam.

  pdf12p kimtuyen05 27-03-2023 1 1   Download

 • Phần 1 cuốn giáo trình "Quản lý bảo trì công nghiệp" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Các khái niệm cơ bản, chiến lược bảo trì, quản lý theo tuổi bền thiết bị - LCPM, kinh tế thiết bị (economic plant). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf101p starandsky10 20-03-2023 1 0   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Quản lý bảo trì công nghiệp" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Quản lý năng suất, chất lượng; quản lý phụ tùng tồn kho, quản lý bảo trì năng suất toàn diện (TPM-total productive maintenance), cơ cấu tổ chức hệ thống quản lý bảo trì, hệ thống bảo trì bằng máy tính, diễn tiến hư hỏng và trình tự bảo trì. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf146p starandsky10 20-03-2023 1 0   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Quản trị sản xuất và chất lượng" trình bày các nội dung: Phương pháp tăng năng suất trong doanh nghiệp; quản trị hàng tồn kho, khái quát về chất lượng; hệ thống quản lý chất lượng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf69p starandsky10 20-03-2023 0 0   Download

 • Ebook Từ An toàn khu (ATK) Thái Nguyên đến chiến thắng Điện Biên Phủ được biên soạn nhằm khẳng định rõ thêm vị trí và những đóng góp to lớn của An toàn khu Thái Nguyên, của Việt Bắc trong chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử, đồng thời cũng chỉ ra những bài học kinh nghiệm quý giá trong công tác phục hồi, tôn tạo, quản lý, phát huy những giá trị vô giá của khu di tích và thu hút sự quan tâm, đầu tư của các cấp, các ngành, đặc biệt là các ngành, các cơ quan được khai sinh hoặc từng đặt trụ sở ở An toàn khu thái Nguyên thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp trong lĩnh vực phục hồi, tôn tạo các d...

  pdf154p bapluoc06 17-03-2023 1 1   Download

 • Tài liệu "Tiếp cận cảnh quan trong quản trị tài nguyên thiên nhiên - Vai trò của các bên liên quan" trình bày về các nội dung sau: Tropenbos Viet Nam; Tiếp cận cảnh quan trong quản trị tài nguyên thiên nhiên; Vai trò các bên liên quan trong TCCQ (trong quản trịTNTN): Trường hợp QHSD đất xã Gung Ré; Một vài điều nên chú ý;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf29p lekhanhphuong05 21-03-2023 1 1   Download

 • "Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021 2030, tầm nhìn đến năm 2050" bao gồm các nội dung chính sau đây: Tóm tắt nội dung quy hoạch; Phạm vi đánh giá môi trường chiến lược và điều kiện môi trường tự nhiên và kinh tế-xã hội; Đánh giá tác động của quy hoạch đến môi trường; Giải pháp duy trì xu hướng tích cực, hạn chế, giảm thiểu xu hướng tiêu cực của các vấn đề môi trường chính trong quá trình thực hiện quy hoạch...

  pdf296p lekhanhphuong05 17-03-2023 1 1   Download

 • Tài liệu "Bộ tiêu chuẩn EITI" có nội dung về thực thi Bộ Tiêu chuẩn EITI: Các Nguyên tắc EITI, các yêu cầu đối với quốc gia thực thi EITI, hướng dẫn thẩm định, quy ước tham gia của xã hội dân sự; Quản trị và quản lý: Điều lệ Hiệp hội, chính sách công khai của EITI, dự thảo hướng dẫn hội viên EITI. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tại đây.

  pdf60p lekhanhphuong05 17-03-2023 2 2   Download

 • Chỉ số quản trị tài nguyên (NRGI) 2017 do Viện Quản trị Tài nguyên Thiên nhiên (NRGI) công bố năm 2017 đã chỉ ra nhiều bằng chứng về những bước tiến bộ lớn tại các quốc gia đang phát triển, ở một hay một số khía cạnh chính sách, nhằm thúc đẩy sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, phục vụ phát triển đất nước. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf28p lekhanhphuong05 17-03-2023 2 2   Download

 • Cuốn sách "Khung quản trị công nghiệp khai thác khu vực ASEAN" được biên soạn với các nội dung trình bày về các khía cạnh pháp lý và nguyên tắc cơ bản của khung quản trị khu vực ASEAN; Khung chương trình quản trị khu vực ASEAN. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf32p havyvy205 14-03-2023 2 2   Download

 • Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên 2020 với mục tiêu nhằm tăng cường nghiệp vụ quản trị đối với đội ngũ cán bộ quản lý nhà trường, về ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf94p bapxao06 11-03-2023 3 3   Download

 • Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên 2020 với chuyên đề là sử dụng phương pháp dạy học, giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh thực hiện chương trình GDPT 2018. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf70p bapxao06 11-03-2023 3 3   Download

 • Giáo trình Kinh tế phát triển giới thiệu một cách khái quát nhất về phát triển kinh tế, các mô hình tăng trường và phát triển kinh tế, các nguồn lực cần thiết để phát triển kinh tế, đặc biệt các vấn đề khá nổi cộm trong giai đoạn hiện nay đang được xã hội quan tâm nhiều như vấn đề về toàn cầu hóa, vấn đề nghèo đói, bất bình đẳng trong nền kinh tế tri thức,... Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

  pdf105p starandsky09 09-03-2023 2 1   Download

 • Bài viết Nghiên cứu cập nhật bản đồ đẳng trị mưa năm cho Việt Nam nghiên cứu cập nhật bản đồ đẳng trị mưa năm cho Việt Nam sử dụng các dữ liệu đo mưa được cập nhật mới tại các trạm truyền thống kết hợp với các nguồn dữ liệu mưa khác (tự ghi của các đơn vị khác, mưa vệ tinh, mưa tái phân tích) và các phân tích gián tiếp với số liệu đo dòng chảy sẽ có nhiều ý nghĩa thực tiễn.

  pdf3p vilucius 03-03-2023 1 1   Download

 • Bài giảng "Nguyên lý kế toán: Chương 1 - Tổng quan về kế toán" được biên soạn với các nội dung chính sau đây: Kế toán và vai trò cung cấp thông tin tài chính định lượng của kế toán; Các định đề, nguyên tắc kế toán chung được công nhận và các chuẩn mực kế toán; Đối tượng nghiên cứu của kế toán và đặc trưng của kế toán;... Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng!

  pdf28p havyvy205 10-03-2023 2 2   Download

 • Bài viết Đa dạng nguồn tài nguyên cây thuốc chữa trị các bệnh về gan ở vùng Bảy Núi, tỉnh An Giang được thực hiện nhằm mục tiêu đánh giá được thực trạng đa dạng nguồn tài nguyên cây thuốc có thể dùng để chữa trị các bệnh về gan ở vùng Bảy Núi, tỉnh An Giang, làm cơ sở khoa học cho việc sử dụng, quản lý và bảo tồn nguồn tài nguyên cây thuốc của tỉnh An Giang hiệu quả hơn.

  pdf10p viargus 03-03-2023 1 1   Download

 • Bài viết Ảnh hưởng của tỷ lệ nguyên liệu nước và đậu phộng rang đến các đặc tính hóa lý và cảm quan của nước uống từ quả Hồng Quân nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng trong chế biến nước uống từ quả Hồng Quân là rất cần thiết nhằm tạo ra sản phẩm mới có nguồn gốc từ tự nhiên, chứa nhiều hoạt chất sinh học tốt cho sức khỏe và mang tính tiện dụng; góp phần đa dạng hóa các sản phẩm nước uống trên thị trường cũng như giải quyết đầu ra và tăng giá trị cho quả Hồng Quân.

  pdf9p viargus 03-03-2023 1 1   Download

 • Xà lách (Lactuca sativa L.) là một loại rau có giá trị kinh tế, chứa hàm lượng vitamin A cao và một số khoáng chất quan trọng đối với sức khỏe con người như canxi (Ca), sắt (Fe), phốt pho (P), kẽm (Zn), magiê (Mg), mangan (Mn) và kali (K). Bài viết tiến hành khảo sát sự ảnh hưởng của GA3 đến sự sinh trưởng phát triển và sự hấp phụ các nguyên tố kim loại ở cây xà lách.

  pdf6p viargus 03-03-2023 1 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nguyên lý quản trị
p_strCode=nguyenlyquantri

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2