intTypePromotion=1
ADSENSE

Nguyên lý quản trị

Xem 1-20 trên 5813 kết quả Nguyên lý quản trị
 • Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu Văn hóa và nguyên lý quản trị, phần 2 giới thiệu các kiến thức về văn hóa chính trị và đại cương về quản trị học hiện đại bao gồm: Tổng quan về tư tưởng quản trị học hiện đại, căn bản về khoa học quản trị hiện đại, công tác vạch kế hoạch, công tác tổ chức,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf176p nhasinhaoanh_04 29-10-2015 140 21   Download

 • Tài liệu Văn hóa và nguyên lý quản trị đưa ra một khôn khổ quan niệm để trình bày một cách có trình tự kiến thức căn bản về quản trị. Phần 1 Tài liệu trình bày các nghiên cứu đại cương về văn hóa trị nước, đại cương về văn hóa chính trị. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf150p nhasinhaoanh_04 29-10-2015 138 20   Download

 • Tài liệu đề cương môn học nguyên lý quản trị kinh doanh trình bày nội dung về thông tin giảng viên, thông tin chung về môn học, mục tiêu môn học, tóm tắt nội dung môn học, nội dung chi tiết môn học,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc34p phamthithuhuyen9b 21-03-2018 367 13   Download

 • (bq) những nguyên lý quản trị bất biến mọi thời đạị trình bày trách nhiệm của nhà quản lý, học thuyết kinh doanh và quyết định một cách hiệu quả của các nhà kinh doanh.

  pdf344p miulovesmile2 30-10-2018 40 3   Download

 • Bài giảng Nguyên lý quản trị kinh doanh - Chương 1: Bản chất của hoạt động kinh doanh. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Vai trò của hoạt động kinh doanh, bản chất của hệ thống kinh doanh, sự cần thiết của kinh doanh, các hình thức hoạt động kinh doanh, các loại tổ chức kinh doanh, các yếu tố sản xuất, những đặc điểm của một hệ thống kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf10p tradaviahe17 17-03-2021 32 4   Download

 • Bài giảng Nguyên lý quản trị kinh doanh - Chương 2: Các hình thức tổ chức doanh nghiệp. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Hoạt động và quyền sở hữu trong các khu vực kinh doanh, các hình thức tổ chức kinh doanh do pháp luật quy định, những thuận lợi và nhược điểm của mỗi hình thức sở hữu, các hình thức tổ chức kinh doanh khác. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf10p tradaviahe17 17-03-2021 34 2   Download

 • Bài giảng Nguyên lý quản trị kinh doanh - Chương 3: Môi trường kinh doanh. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Những áp lực của môi trường kinh doanh; môi trường kinh doanh: môi trường vật chất, môi trường kinh tế, môi trường công nghệ, môi trường chính trị, môi trường pháp lí, môi trường xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf21p tradaviahe17 17-03-2021 29 4   Download

 • Bài giảng Nguyên lý quản trị kinh doanh - Chương 4: Marketing. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Marketing là gì? Tầm quan trọng của marketing, người tiêu dùng, môi trường marketing, marketing mix. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf35p tradaviahe17 17-03-2021 27 3   Download

 • Bài giảng Nguyên lý quản trị kinh doanh - Chương 5: Quản trị nhân sự. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Quản trị nhân sự là gì? Những chức năng của quản trị nhân sự, các mối quan hệ quản trị - lao động. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf10p tradaviahe17 17-03-2021 20 2   Download

 • Bài giảng Nguyên lý quản trị kinh doanh - Chương 5: Quản trị nhân sự (tiếp theo). Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Mối quan hệ quản trị - lao động, Công đoàn là gì? Vai trò của tổ chức công đoàn, nguyên nhân tham gia công đoàn của công nhân, thương lượng tập thể, giải quyết tranh chấp lao động, sự tham gia của công nhân vào những hoạt động tập thể. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf21p tradaviahe17 17-03-2021 25 2   Download

 • Bài giảng Nguyên lý quản trị kinh doanh - Chương 6: Bản chất của sản xuất. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Khái niệm, phân biệt sản xuất và chế tạo, hoạch định sản xuất, các yếu tố nhập lượng của sản xuất, quy trình sản xuất, xuất lượng của sản xuất, sản xuất quy mô lớn, năng suất, nghiên cứu công việc. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf72p tradaviahe17 17-03-2021 29 2   Download

 • Bài giảng Nguyên lý quản trị kinh doanh - Chương 7: Quản trị chi phí sản xuất. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Khái niệm, phân biệt sản xuất và chế tạo, hoạch định sản xuất, các yếu tố nhập lượng của sản xuất, quy trình sản xuất, xuất lượng của sản xuất, sản xuất quy mô lớn, năng suất, nghiên cứu công việc. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf23p tradaviahe17 17-03-2021 20 2   Download

 • Bài giảng Nguyên lý quản trị kinh doanh - Chương 8: Các nguồn tài chính của doanh nghiệp (phần 1). Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Các nguồn ngân quỹ do doanh nghiệp tự tài trợ, các nguồn tài trợ từ ngoài doanh nghiệp, các hình thức tài trợ chủ yếu, những khác biệt chủ yếu giữa nguồn tài trợ ngắn hạn và nguồn tài trợ dài hạn, những khác biệt chủ yếu giữa nợ vay và vốn cổ phần, nguồn tài trợ ngắn hạn, nguồn tài trợ dài hạn. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf26p tradaviahe17 17-03-2021 24 3   Download

 • Bài giảng Nguyên lý quản trị kinh doanh - Chương 8: Quản trị tài chính (phần 2). Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Vai trò của giám đốc tài chính, các mục tiêu tài chính, nhu cầu ngân quỹ, tăng vốn cổ phần và vay nợ, chiến lược huy động và tài trợ vốn cho doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf15p tradaviahe17 17-03-2021 23 2   Download

 • Bài giảng Nguyên lý quản trị kinh doanh - Chương 9: Quản trị rủi ro và bảo hiểm. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Rủi ro theo suy tính và rủi ro thuần tuý, quy trình quản trị rủi ro, các biện pháp quản trị rủi ro, các mục tiêu của mua bảo hiểm, các loại bảo hiểm tổng hợp, các loại bảo hiểm nhân thọ. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf25p tradaviahe17 17-03-2021 23 2   Download

 • Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên chuyên ngành quản trị kinh doanh - Giáo trình, bài giảng chuyên ngành giúp sinh viên củng cô và nâng cao kiến thức của mình.Hiểu khái niệm và vai trò của hoạch định. Hiểu khái niệm và các nguyên tắc của mục tiêu. Biết các loại hoạch định trong doanh nghiệp. Vận dụng...

  pdf67p thiuyen12 15-09-2011 1334 159   Download

 • CHƯƠNG II CÁC LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ 1. Lịch sử hình thành và phát triển ? Từ thế kỷ 18 đến giữa thế kỷ 19 có những thay đổi ? Cuộc các mạng công nghiệp lần 1 vào thế kỷ 18. ? Việc sử dụng máy móc vào sản xuất nhiều hơn. ? Qui mô sản xuất của các xí nghiệp lớn hơn. ? Hình thức tổ chức công ty đa dạng hơn. ? Sự thay đổi làm xuất hiện các lý thuyết quản trị.

  pdf31p hivu69 05-08-2011 389 94   Download

 • CHƯƠNG I ĐẠI CƯƠNG VỀ QUẢN TRỊ VÀ NHÀ QUẢN TRỊ 1.1. Quản trị và vai trò của quản trị 1.1.1. Khái niệm ? Quản trị là hoạt động cần thiết trong tổ chức. ? Quản trị là hoạt động để đạt mục tiêu tổ chức. ?Qua?n tri. ho.c l hồn thnh cơng vie^.c thơng qua con ngu+o+`i. ?L khoa ho.c nghin cu+'u phn tích ve^` cơng vie^.c trong to^? chu+'c, to^?ng ke^'t cc kinh nghie^.m thnh nguyn ta('c v lý thuye^'t p du.ng cho tình huo^'ng tu+o+ng tu+. ...

  pdf27p hivu69 05-08-2011 437 93   Download

 • Quá trình là từ diễn tả những chức năng đang được thực hiện và các công việc ưu tiên cần các nhà quản trị giải quyết, các chức năng này cụ thể là lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát. Hiệu suất là một phần vô cùng quan trọng của quản trị, nó đề cập đến mối quan hệ giưũa đầu vào và đầu ra. Nếu bạn có thể tạo được nhiều sản phẩm đầu ra hơn từ cùng lượng đầu vào thì bạn đã tăng được hiệu suất. Hoặc tương tự, nếu bạn có thể tạo...

  pdf30p hivu69 05-08-2011 386 85   Download

 • CHƯƠNG V QUYẾT ĐỊNH TRONG QUẢN TRỊ Hiểu khái niệm và vai trò của quyết định. Biết các nguyên tắc khi ra quyết định. Ứng dụng được qui trình ra quyết định. Ứng dụng được các công cụ ra quyết định. CHƯƠNG V QUYẾT ĐỊNH TRONG QUẢN TRỊ 1. Khái niệm, đặc điểm của quyết định 1.1. Khái niệm Quyết định là lựa chọn một giải pháp tốt nhất (hợp lý nhất) cho vấn đề xác định. 1.2. Đặc điểm của quyết định ? Là sản phẩm thường xuyên của nhà quản trị. ? Là sản phẩm quan trọng nhất của nhà...

  pdf23p hivu69 05-08-2011 259 79   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nguyên lý quản trị
p_strCode=nguyenlyquantri

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2