Nhân tố chủ quan

Xem 1-20 trên 3292 kết quả Nhân tố chủ quan
 • Tài liệu Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm sau đây có nội dung trình bày các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm bao gồm các nhân tố khách quan và nhân tố chủ quan. Các nhân tố khách quan bao gồm thị trường, trình độ phát triển của khoa học kỹ thuật và các nội dung khác. Tham khảo nội dung tài liệu để hiểu rõ hơn về các nguyên tố trên.

  doc5p xuanduong92 27-09-2014 183 28   Download

 • An ninh quốc gia là vấn đề cơ bản, hệ trọng của mỗi quốc gia, là điều kiện hàng đầu để quốc gia tồn tại và phát triển. Bảo vệ an ninh quốc gia có vị trí đặc biệt quan trọng, là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. ý thức được điều đó Đảng và Nhà nước ta luôn xác định "Tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của Đảng, Nhà nước và của toàn dân trong đó Quân đội nhân...

  pdf69p inspiron1212 04-12-2012 357 128   Download

 • Tài liệu "Nguy cơ trở thành nạn nhân của tội phạm" tiến hành nghiên cứu nguyên nhân vì sao một số người lại dễ dàng trở thành nạn nhân của tội phạm. Trong đó tác giả đưa ra một số nguyên nhân chủ yếu như: Vai trò của các nhân tố chủ quan trong việc thúc đẩy phát sinh tội phạm; vai trò của các nhân tố khách quan trong việc làm gia tăng nguy cơ trở thành nạn nhân của tội phạm.

  pdf9p dontetvui 23-01-2013 81 35   Download

 • Một số yếu tố ảnh hưởng đến sự căng thẳng tâm lý trong hoạt động bay của phi công quân sự giới thiệu đến các bạn những kiến thức về các nhân tố khách quan, những nhân tố chủ quan. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf8p susuqb 21-12-2015 36 6   Download

 • “Nhân tố chủ quan” và “điều kiện khách quan” là những khái niệm được hình thành và phát triển trong quá trình nghiên cứu hoạt động thực tiễn của con người. Đây là những khái niệm chủ yếu khái quát mối quan hệ giữa hoạt động nhận thức và hoạt động cải tạo giới tự nhiên của con người. Trong quá trình hoạt động, tác động và cải tạo giới tự nhiên; con người vừa là sản phẩm, vừa là chủ thể cải tạo hoàn cảnh. Do vậy, việc xác định...

  pdf80p dellvietnam 24-08-2012 143 56   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn phát huy vai trò nhân tố chủ quan trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia ở việt nam hiện nay', luận văn - báo cáo, thạc sĩ - tiến sĩ - cao học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf87p buiduong_1 14-12-2012 90 30   Download

 • Nghiên cứu ảnh hưởng của nhân tố khách quan và chủ quan đến nhận thức của sinh viên Đại học Sư Phạm về sức khoẻ sinh sản Bài này viết về ảnh hưởng của nhân tố khách quan va chủ quan đến nhận thức của sinh viên về sức khoẻ sinh sản. Nhận thức của sinh viên Đại học Sư Phạm về sức khoẻ sinh sản chịu sự tác động của nhiều nhân tố chủ quan và khách quan.

  pdf5p butmauvang 30-08-2013 39 7   Download

 • Bài viết Những nhân tố ảnh hưởng đến việc giải quyết quan hệ giữa phát triển lực lượng sản xuất và xây dựng, hoàn thiện từng bước quan hệ sản xuất nêu lên một số nhân tố như nhân tố khách quan (giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ,...) và nhân tố chủ quan (đường lối chính trị, Đảng và Nhà nước,...).

  pdf5p maiyeumaiyeu12 01-10-2016 12 1   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu chính của luận án là dự báo được chính xác những nhân tố chủ yếu chi phối quan hệ quốc phòng Việt Nam – Hoa Kỳ trong giai đoạn 2016 - 2020.

  pdf151p change01 06-05-2016 73 32   Download

 • Nhận diện các nhân tố chủ chốt dẫn tới thành công Bạn dùng cách nào để đo lường thành công? Trong kinh doanh đôi khi có quá nhiều vấn đề chồng chéo và cần tới sự quan tâm của bạn tới nỗi khó thể nào “nhìn cây thấy rừng” được. Hơn nữa, rất khó để kéo mọi người trong cùng một đội cùng ngồi lại với nhau và tập trung vào các vấn đề thiết thực. Đó là lúc cần dùng tới Các nhân tố thành công chủ yếu (CSF).

  pdf6p hoangliensonnhi 31-07-2013 104 29   Download

 • Trong sự nghiệp đổi mới CNH, HĐH đất nước với những mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, hiện nay, con người và nguồn nhân lực được coi là nhân tố quan trọng hàng đầu, quyết định sự phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững nền kinh tế nước ta. Đó là yếu tố hết sức bức thiết và cần có tính cập nhật, đáp ứng được yêu cầu về con người và nguồn nhân lực xét trong nước ta nói riêng và quốc tế nói chung.

  pdf20p thainhatquynh 10-07-2009 2296 598   Download

 • "Ebook Tự tạo tương lai của chính mình: Cách làm chủ 12 nhân tố then chốt của sự thành công" đưa ra 12 nguyên tắc tạo nên sự thành công và phân tích những nguyên tắc đó. Tài liệu giúp các bạn có được thái độ tích cực và lạc quan và có chiến lược để tin vào thành công và trở nên thành công thực sự.

  pdf474p billga 26-12-2011 871 534   Download

 • Về lý thuyết , giưa năng suât lao đông và đinh mưc lao đông co môi liên hê tương quan vơi nhau. Đê tai cũng tâp trung nghiên cưu đinh mưc lao đông va cac nhân tô anh hương đên năng suât lao đông cho ma hang Nano tai Công ty cô phân Dêt may 29-3. Nguôn dư liêu chu yêu đươc sư dung la nguôn dư liêu sơ cấp thông qua quá trình khao sat bằng các phương pháp bấm giờ, chụp ảnh và quay phim . Với phương pháp tiếp cận phân tích thống kê...

  pdf5p xuanhien 11-06-2009 1708 416   Download

 • Có nhiều nhân tố ảnh hưởng đến tiêu thụ hàng hoá của Doanh nghiệp Thương mại sau đây là một số nhân tố cơ bản. 1Giá cả hàng hoá. Giá cả hàng hoá là một trong những nhân tố hết sức nhạy bén và chủ yếu tác động đến tiêu thụ hàng hoá của Doanh nghiệp Thương mại. Giá cả có thể hạn chế hay kích thích cung cầu và ảnh hưởng tới tiêu thụ.

  doc7p phamducan 03-05-2010 1884 406   Download

 • Theo nghĩa rộng, tổ chức là quá trình xác định những công việc phải làm và phân công cho các cá nhân đảm nhận công việc đó, tạo ra mối quan hệ nội bộ trong doanh nghiệp

  pdf0p thuthuy 17-07-2009 464 245   Download

 • Tài liệu Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trình bày các nội dung: khái niệm giai cấp công nhân, quan niệm của chủ nghĩa Mác-Lênin, định nghĩa giai cấp công nhân, nội dung và điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, những nhân tố chủ quan trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam.

  pdf9p quanghai87h 13-04-2014 581 170   Download

 • Mục tiêu: Thảo luận về nhóm, đội, các loại nhóm, lý do gia nhập nhóm của các cá nhân. Trình bày mô hình hiệu quả nhóm. Nhận dạng những nhân tố chủ yếu trong việc giải thích hành vi nhóm. Mô tả cách thức những đòi hỏi vai trò thay đổi trong những tình huống khác nhau. Mô tả cách thức mà các chuẩn mực nhóm ảnh hưởng tới hành vi của cá nhân.

  pdf59p phongksc 09-12-2010 246 122   Download

 • Bài giảng được chọn lọc nhằm khái quát cho các thầy cô và các em học sinh một số kiến thức về các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật. Thông qua những bài giảng này, học sinh sẽ nắm được những ảnh hưởng quan trọng của các nhân tố bên trong đến sự sinh trưởng và phát triển ở một số loài động vật như giới tính, các hoomon sinh trưởng và phát triển.

  ppt33p kimngan161999 21-12-2013 227 64   Download

 • Cùng nắm kiến thức trong bài thuyết trình về "Nhân tố sinh thái và ứng dụng của chúng" thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: khái niệm-phân loại, nhân tố vô sinh-hữu sinh-mối quan hệ giữa chúng, ảnh hưởng của nhân tố vô sinh-hữu sinh, ứng dụng của nhân tố vô sinh-hữu sinh, nhân tố phụ thuộc và không phụ thuộc vào mật độ, nhóm nhân tố theo chu kì và không theo chu kì.

  ppt67p nguyentrucbrvt 02-08-2014 188 57   Download

 • Luận án Tiến sĩ Triết học: Vấn đề phát triển nguồn nhân lực nữ chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay nhằm làm rõ sự cần thiết và những điều kiện khách quan, nhân tố chủ quan cơ bản tác động đến việc phát triển nguồn nhân lực nữ chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay; đánh giá và đề xuất giải pháp.

  pdf171p nguyenthiminh32 12-07-2014 102 42   Download

Đồng bộ tài khoản