intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Nhân tố quyết định

Xem 1-20 trên 10372 kết quả Nhân tố quyết định
 • Bài viết trình bày các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên học phần Công tác Quốc phòng và An ninh tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Bằng việc sử dụng phương pháp phân tích nhân tố, nghiên cứu này chỉ ra: có 5 nhân tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên trong học phần Công tác Quốc phòng và An ninh theo định hướng phát huy năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

  pdf9p viambani 18-06-2024 1 0   Download

 • Bài viết "Mô hình nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn học của sinh viên chuyên ngành Kế toán công" đưa ra mô hình nghiên cứu các yếu tố tác động đến quyết định chọn học ngành kế toán, cụ thể là chuyên ngành kế toán công. Mô hình nghiên cứu là tiền đề cho kết quả khảo sát thực nghiệm được thực hiện trong các nghiên cứu tiếp theo của tác giả, nhằm đưa ra được các hàm ý, khuyến nghị giúp nhà quản lý trường đại học nhận thấy vai trò của từng yếu tố tác động để có được các quyết định quản lý hiệu quả.

  pdf8p leminhvu111 07-06-2024 0 0   Download

 • Bài báo "Nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định làm việc trái ngành của sinh viên tốt nghiệp ngành kế toán tại các trường đại học" thực hiện nhằm phân tích và xếp hạng mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến “Quyết định làm việc trái ngành của sinh viên tốt nghiệp ngành Kế toán”, từ đó làm cơ sở để nâng cao số lượng và chất lượng của nguồn nhân lực Kế toán. Bài báo đã xây dựng mô hình nghiên cứu sau khi tìm hiểu các công trình đã công bố trước đây.

  pdf14p leminhvu111 07-06-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Lược khảo các nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng công cụ kiểm toán hỗ trợ bằng máy tính tại Việt Nam" tiến hành tổng hợp, phân tích các nghiên cứu trước từ các tạp chí chuyên ngành trong lĩnh vực kế toán - kiểm toán nhằm xác định các nhân tố tác động đến quyết định áp dụng CAATs của các DN kiểm toán tại Việt Nam. Từ đó, cung cấp góc nhìn tổng quan về kết quả của các nghiên cứu đi trước và đề xuất những giải pháp cho các bên liên quan nhằm tăng cường hiệu quả công việc cũng như chất lượng nguồn nhân lực kế toán – kiểm toán để đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội.

  pdf14p leminhvu111 07-06-2024 0 0   Download

 • Bài viết nêu rõ ràng, đầy đủ quy định của pháp luật về biện pháp thu thập chứng cứ bằng biện pháp lấy lời khai của người bị kiện; Nêu lên thực trạng hiện nay là phía người bị kiện thường xuyên vắng mặt, không tham gia tố tụng, nên rất khó để có thể lấy được lời khai của người bị kiện; Lý giải nguyên nhân vì sao phía người bị kiện thường không tham gia giải quyết vụ án hành chính; Đưa ra những kiến nghị, giải pháp phù hợp để hoàn thiện về biện pháp lấy lời khai của người bị kiện trong Luật Tố tụng hành chính (TTHC).

  pdf11p viambani 18-06-2024 0 0   Download

 • Nghiên cứu "Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến hành động chia sẻ kiến thức kế toán của sinh viên các trường đại học khối kinh tế tại Hà Nội" với mục tiêu nhằm để triển khai hoạt động chia sẻ kiến thức kế toán của sinh viên được thành công, một trong những điều kiện tiên quyết là xác định được các nhân tố ảnh hưởng đến chia sẻ kiến thức để từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động này của sinh viên ngành kế toán (Iqbal & cộng sự, 2018).

  pdf16p leminhvu111 07-06-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ gọi xe Xanh SM của sinh viên các trường đại học tại Hà Nội" nghiên cứu thu thập dữ liệu sơ cấp từ 254 sinh viên sử dụng dịch vụ gọi xe Xanh SM tại Hà Nội nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ Xanh SM của sinh viên tại Hà Nội. Phần mềm SPSS 20 được sử dụng để kiểm tra độ tin cậy của thang đo bằng hệ số Cronbach's Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA và phân tích hồi quy.

  pdf10p tonhiemm 07-06-2024 2 1   Download

 • Nghiên cứu "Lòng trung thành của khách hàng Gen Z trong việc mua sắm trực tuyến trên Tiktok" nhằm đo lường ảnh hưởng của các yếu tố đến lòng trung thành của GenZ khi mua sắm trực tuyến trên TikTok bằng phương pháp đánh giá tin cậy, phân tích nhân tố và hồi quy tuyến tính đa biến. Nghiên cứu đề xuất giải pháp nhằm cải thiện quyết định mua và lòng trung thành khi mua sắm trực tuyến trên nền tảng này trong tương lai. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf11p tonhiemm 07-06-2024 2 1   Download

 • Giáo trình "Quản trị học (Ngành: Quản trị khách sạn - Trung cấp)" được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nắm được các kiến thức về: Các hoạt động quản trị chủ yếu; bản chất của môi trường kinh doanh; các yếu tố của lập kế hoạch, ra quyết định, động viên, khuyến khích, lãnh đạo, thông tin và mô tả được bản chất, tầm quan trọng của các yếu tố đó. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf91p gaupanda035 03-06-2024 2 0   Download

 • Giáo trình "Hành vi khách hàng (Ngành: Quản lý toà nhà - Trung cấp)" được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nắm được các kiến thức về: Hành vi người tiêu dùng; phân tích được mô hình hành vi mua của khách hàng và ảnh hưởng của các yếu tố đến hành vi mua, quá trình mua sắm của người tiêu dùng; đánh giá đúng những ảnh hưởng của khách hàng đối với chiến lược marketing.

  pdf34p gaupanda035 27-05-2024 3 1   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình "Phân tích kinh tế-xã hội" Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Phân tích các nhân tổ anh hưởng đến tăng trưởng và phát triển kinh tế; ảnh hưởng của thu nhập và tiêu dùng tới tăng trưởng và phát triển; so sánh và đánh giá trình độ phát triển; phân tích ra quyết định;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf102p khanhchi2560 25-05-2024 6 5   Download

 • Bài giảng "Hành vi tổ chức" Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: tổng quan về hành vi tổ chức; cơ sở hành vi cá nhân; ra quyết định cá nhân; cơ sở của hành vi nhóm. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf137p khanhchi2560 17-05-2024 3 1   Download

 • Mẫu Quyết định chuyển phương tiện giao thông đã giao cho tổ chức, cá nhân giữ, bảo quản về nơi bị tạm giữ này được sử dụng để ra quyết định chuyển phương tiện giao thông đã giao cho tổ chức, cá nhân giữ, bảo quản về nơi tạm giữ. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về biểu mẫu tại đây!

  doc3p khanhchi0905 21-05-2024 3 2   Download

 • Luật số 01/2002/QH11: Luật Ngân sách nhà nước được ban hành để quản lý thống nhất nền tài chính quốc gia, nâng cao tính chủ động và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước, củng cố kỷ luật tài chính, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả ngân sách và tài sản của Nhà nước, tăng tích lũy nhằm thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

  doc31p zizaybay1101 09-05-2024 0 0   Download

 • Mẫu Quyết định giao phương tiện giao thông bị tạm giữ theo thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân giữ, bảo quản này được sử dụng để ra quyết định giao phương tiện giao thông bị tạm giữ theo thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân giữ, bảo quản quy định tại khoản 10 Điều 125 Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020). Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về biểu mẫu tại đây!

  doc3p khanhchi0905 21-05-2024 4 1   Download

 • Mẫu Quyết định khấu trừ tiền đặt bảo lãnh này được sử dụng để ra quyết định khấu trừ tiền đặt bảo lãnh trong trường hợp hết thời hạn thi hành quyết định xử phạt mà tổ chức, cá nhân được giao giữ, bảo quản phương tiện giao thông bị tạm giữ theo thủ tục hành chính không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính quy định tại khoản 10 Điều 125 Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020).

  doc3p khanhchi0905 21-05-2024 3 1   Download

 • Mẫu Quyết định cưỡng chế thu tiền, tài sản để thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính/hoàn trả kinh phí này được sử dụng để ra quyết định cưỡng chế thu tiền, tài sản của đối tượng bị cưỡng chế do cá nhân, tổ chức khác đang giữ quy định tại điểm c khoản 2 Điều 86 Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020). Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về đơn mẫu tại đây!

  doc3p khanhchi0905 21-05-2024 4 2   Download

 • Bài giảng Bán hàng cơ bản - Chương 2: Tâm lý và hành vi mua hàng của khách hàng, được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên hiểu được các đặc điểm tâm lý, động cơ mua hàng của các KH khác nhau, các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của KH, tiến trình quyết định mua của KH tổ chức và KH cá nhân;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf14p khanhchi2550 10-05-2024 3 0   Download

 • Bài báo "Chẩn đoán trạng thái không cháy trong xylanh động cơ diesel máy chính tàu biển bằng công suất tức thời trên trục" đề xuất mô hình và xây dựng các mô đun phần mềm chẩn đoán theo phương pháp nhận dạng, phân lớp với các bài toán chính: Kiểm tra độ tin cậy của véc tơ DHCĐ; xây dựng đặc tính chuẩn cho chẩn đoán; ra quyết định chẩn đoán, nhận dạng lớp trạng thái kỹ thuật hiện hành. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p dathienlang1012 03-05-2024 2 0   Download

 • Bài giảng Hành vi tổ chức - Chương 3: Tính cách và giá trị, được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên định nghĩa được tính cách, mô tả cách đánh giá tính cách và giải thích các yếu tố quyết định tính cách của một cá nhân; giới thiệu chỉ số phân loại tính cách Myers-Briggs và đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của nó; xác định các đặc điểm cốt lõi trong mô hình tính cách Năm đặc điểm chính; trình bày năm đặc điểm chính dự đoán hành vi ở nơi làm việc như thế nào;...

  ppt20p khanhchi2550 10-05-2024 4 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2