intTypePromotion=1
ADSENSE

Ninja nhật bản

Xem 1-20 trên 79 kết quả Ninja nhật bản
 • Ninja là những lính đặc công có chức năng thám báo và ám sát các lãnh chúa phong kiến. Ninja không phải là các samurai, nhưng trong cuộc đụng độ kéo dài hàng trăm năm của giới quân sự Nhật Bản họ cũng đã đóng vai trò quan trọng.

  doc10p xilon_89 09-10-2010 153 46   Download

 • About five hundred years before the birth of Christ, a Chinese philosopher named Sun- Tse stated in his "Rules for Political and Psychological Subversion" that, "there is no art higher than that of destroying the enemy’s resistance without a fight on the battlefield. According to this sage, "The direct tactic of war is necessary only on the battlefield, but only the indirect tactic can lead to a real and lasting victory. “Subvert anything of value in the enemy’s country.

  pdf86p tieuthaicuc 11-02-2011 82 15   Download

 • Tham khảo sách 'ninja loạn thị - tập 3', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf135p lanhoanghau 30-05-2013 56 9   Download

 • Tham khảo sách 'ninja loạn thị - tập 2', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf137p lanhoanghau 30-05-2013 50 7   Download

 • Tham khảo sách 'ninja loạn thị - tập 70', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf124p lanhoanghau 30-05-2013 66 6   Download

 • Thời đại trong truyện là vào những năm cuối của triều đại Muromachi dựa vào chi tiết cảnh trí và con người trong truyện. Câu chuyện diễn ra trong thời kì Sengoku. Sau khi nghe lời cha, Rantarou quyết định lên đường rèn luyện để trở thành một ninja siêu đẳng. Thế nhưng sau này khi làm quen và kết thân với Kirimaru và Shinbee thì mọi thành quả đều là những thất bại.

  pdf137p lanhoanghau 30-05-2013 55 5   Download

 • Tham khảo sách 'ninja loạn thị - tập 7', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf136p lanhoanghau 30-05-2013 49 5   Download

 • Tham khảo sách 'ninja loạn thị - tập 15', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf131p lanhoanghau 30-05-2013 40 5   Download

 • Tham khảo sách 'ninja loạn thị - tập 31', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf109p lanhoanghau 30-05-2013 44 5   Download

 • Tham khảo sách 'ninja loạn thị - tập 35', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf125p lanhoanghau 30-05-2013 42 5   Download

 • Tham khảo sách 'ninja loạn thị - tập 43', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf125p lanhoanghau 30-05-2013 32 5   Download

 • Tham khảo sách 'ninja loạn thị - tập 48', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf90p lanhoanghau 30-05-2013 33 5   Download

 • Tham khảo sách 'ninja loạn thị - tập 61', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf123p lanhoanghau 30-05-2013 38 5   Download

 • Tham khảo sách 'ninja loạn thị - tập 67', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf123p lanhoanghau 30-05-2013 63 5   Download

 • Tham khảo sách 'ninja loạn thị - tập 69', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf123p lanhoanghau 30-05-2013 41 5   Download

 • Tham khảo sách 'ninja loạn thị - tập 4', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf135p lanhoanghau 30-05-2013 40 4   Download

 • Tham khảo sách 'ninja loạn thị - tập 5', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf136p lanhoanghau 30-05-2013 44 4   Download

 • Tham khảo sách 'ninja loạn thị - tập 6', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf136p lanhoanghau 30-05-2013 50 4   Download

 • Tham khảo sách 'ninja loạn thị - tập 8', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf135p lanhoanghau 30-05-2013 46 4   Download

 • Tham khảo sách 'ninja loạn thị - tập 11', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf127p lanhoanghau 30-05-2013 49 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Ninja nhật bản
p_strCode=ninjanhatban

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2