intTypePromotion=1
ADSENSE

Nồng độ asen

Xem 1-20 trên 37 kết quả Nồng độ asen
 • Bài viết này trình bày kết quả nghiên cứu tổng hợp vật liệu tro trấu phủ sắt mangan hydroxit (RHA/FeMn(OOH)) có hoạt tính hấp phụ ion As(V) trong dung dịch nước. Tro trấu được phủ sắt mangan hydroxit bằng tác nhân kết tủa NH3 5% sau khi xử lý bằng dung dịch HCl loãng, nung ở nhiệt độ 700o C, thời gian nung 60 phút. Các đặc trưng của vật liệu được xác định bằng các phương pháp XRD, EDX, SEM, TEM, FT-IR.

  pdf10p jangni9 15-05-2018 41 3   Download

 • Trong nghiên cứu này tác giả đánh giá rủi ro sức khỏe của cư dân sống khu vực khai thác quặng đa kim Núi Pháo, Thái Nguyên. Tóc và móng được lựa chọn như là chất chỉ thỉ sinh học để đánh giá mức độ tích lũy asen trong cơ thể. Rủi ro ung thư đối với sức khoẻ con người qua sử dụng nước ngầm cũng được đánh giá.

  pdf6p estupendo5 31-08-2016 45 2   Download

 • Nghiên cứu này nhằm đánh giá ảnh hưởng của nồng độ asen lên số lượng tế bào máu chuột nhắt trắng. Chuột 6 tuần tuổi, được nhiễm asen liên tục trong 12 tuần tại 3 nồng độ (40, 80 và 160 µg/L). Kết quả cho thấy: Hồng cầu giảm mạnh sau 6 tuần nhiễm asen tại nồng 80 µg/L, sau đó tăng gần đạt mức ban đầu theo thời gian gây nhiễm; bạch cầu tăng sau 2 tuần nhiễm asen ở nồng độ 40µg/L trong khi 2 nồng độ 80 và 160 µg/L có xu hướng giảm nhẹ; số lượng tiểu cầu tăng sau 2 tuần nhiễm asen, sau đó giảm dần theo thời gian gây nhiễm.

  pdf10p tieuthi3006 16-03-2018 33 2   Download

 • Bài viết trình bày kết quả phân tích thu được cho thấy ở huyện Cát Tiên, hàm lượng thạch tín cao trong nước ngầm đều có trong Holocene (adQ) và Pleistocene (J2ln) tầng ngậm nước. Nồng độ asen được hấp thụ trên bề mặt của hydroxit sắt trong các mẫu trầm tích từ giếng khoan ở Cát Tiên là nguồn chính để giải thích mức độ cực đoan và mức độ ô nhiễm asen trong nước ngầm ở huyện Cát Tiên, Lâm Tỉnh đồng.

  pdf10p meolep3 18-12-2018 16 1   Download

 • Đề tài nghiên cứu được thực hiện nhằm thử nghiệm và đánh giá khả năng hấp phụ của asen bằng MnO2 có kích thước cỡ nano trên laterite biến tính nhiệt. Ở nghiên cứu này tác giả đã tạo ra được vật liệu mangan đaxit (MnO4 Có kích thước nan Tet được Cố định trên laterte đã biển tỉnh nhiệt làm vật liệu hấp phụ xử lý asen, xử lý nước bị nhiễm asen bằng vật liệu này đã cho kết quả khá tốt, giảm được nồng độ asen xuống dưới tiêu chuẩn cho phép và có khả năng ứng dụng thực tế cao.

  pdf4p hanh_tv25 30-03-2019 13 0   Download

 •  Nguy cơ nước uống bị nhiễm độc bởi asen (thạch tín) đã được phát hiện từ lâu trên thế giới và ở nước ta, nhưng đến nay vấn đề này mới được phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng trong nước. Đề tài sau đâu nhằm mục tiêu đề xuất phương án xây dựng hệ thống xử lí nước cấp ăn uống từ nước ngầm nhiễm Asen nồng độ 150 ug ll, tính toán thiết kế các công trình đơn vị với phương án khả thi đã chọn, lập mặt bằng nhà máy xừ lí nước.

  pdf59p duy840618 21-04-2015 157 67   Download

 • - Theo Từ điển Bách khoa dược học xuất bản năm 1999 thì Thạch tín là tên gọi thông thường dùng chỉ nguyên tố asen, nhưng cũng đồng thời dùng chỉ hợp chất oxit của asen hoá trị III (As2O3). - Oxit này màu trắng, dạng bột, tan được trong nước, rất độc. Nó thường có trong rau quả, thực phẩm, trong cơ thể động vật và người với nồng độ rất nhỏ, gọi là vi lượng.

  ppt69p ngoinhachung 31-08-2013 146 43   Download

 • Tối ưu hóa các điều kiện của phép xác định gồm nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố sau đến phản ứng chỉ thị: Phổ hấp thụ của dung dịch chất màu và chọn cực đại hấp thụ để đo độ hấp thụ quang; ảnh hưởng của thời gian phản ứng. Theo dõi biến thiên tốc độ phản ứng để chọn phương pháp tga hay phương pháp thời gian ấn định; ảnh hưởng của nồng độ đầu các tác nhân phản ứng như KIO3, Safranine đến tốc độ phản ứng; ảnh hưởng của môi trường phản ứng.

  pdf17p trungdungmta 18-08-2015 102 21   Download

 • Các phương pháp xử lý nước nhiễm Asen: Hấp phụ trên một số vật liệu vô cơ, trao đổi trên nhựa ionitl phương pháp kết tủa... Lựa chọn phương pháp xử lý thích hợp phụ thuộc vào nhiều yếu tố: Hàm lượng Sunfat, Clo, tổng lượng cặn tan của nước (vì nồng độ của Asen là rất nhỏ so với các ion khác), pH và thế oxy hóa khử của môi trường nước. Về lý thuyết, cả 3 quá trình hấp phụ, trao đổi ion và kết tủa đều không có khả năng xử lý triệt để As (III) mà chỉ loại bỏ được As (V).

  pdf5p lalala05 30-11-2015 93 13   Download

 • Nghiên cứu này được dựa trên khái niệm thiếu oxy hòa tan (DO) bằng hoặc dưới mực nước ngầm và khai thác nước (Q) qua giếng thủy lợi nông tại một tỷ lệ lớn hơn tỷ lệ nạp tầng nước ngầm là nguyên nhân chính của việc phát hành asen trong nước ngầm của Bangladesh. Nghiên cứu này xác định các quá trình hydrogeochemical liên quan đến tình trạng thiếu DO mà cuối cùng tạo ra nồng độ asen cao và di chuyển của họ vào hệ thống nước ngầm...

  pdf13p bengoan741 23-12-2011 22 6   Download

 • Asen vượt quá giới hạn cho phép từ nước giếng ống đã được báo cáo từ các tiểu lưu vực sông Yamuna, bước đầu đã đem lại cho nước uống. Vị nước giếng ống an toàn bằng cách sử dụng phần mềm MODFLOW có thể cung cấp cho khắc phục lâu dài. Hydrostratigraphy của lĩnh vực nghiên cứu là khái niệm độ sâu 140 m và ba nhóm trầm tích chủ yếu được xác định tức, đất sét, cát, và cát sỏi. Nghiên cứu này chỉ ra rằng nồng độ asen trong trầm tích và nước ngầm không tiết lộ...

  pdf8p bengoan741 23-12-2011 45 6   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7274:2003 về xác định hàm lượng asen trong sản phẩm đường tinh luyện bằng phương pháp so màu quy định phương pháp xác định asen trong sản phẩm đường trắng và đường tinh luyện có nồng độ asen không quá 2 mg/kg. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc3p thangnamvoiva9 01-08-2016 18 2   Download

 • Cỏ vetiver được sử dụng trong thí nghiệm với mục đích nghiên cứu khả năng sinh trưởng và tích lũy As trong đất ô nhiễm do khai thác khoáng sản. Sau 5 tháng trồng cỏ, kết quả nghiên cứu cho thấy cỏ có thể sinh trưởng và phát triển ở nồng độ đất ô nhiễm As từ 7,57 - 1137,17 ppm. As tích lũy trong rễ cao hơn trong thân lá; tốc độ tích lũy As trong các bộ phận của cây tăng nhanh ở giai đoạn 90 – 150 ngày; hàm lượng As trong các chậu thí nghiệm trồng cỏ vetiver đã giảm từ 35,57 đến 52,37 % so với ban đầu. Như vậy việc sử dụng cỏ vetiver để cải tạo những vùng đất bị ô nhiễm là khả thi.

  pdf6p cumeo2008 02-07-2018 38 2   Download

 • Các lớp phủ oxit nanomixed CeO2-Mn2O3 trên than hoạt tính được tổng hợp bằng phương pháp đốt bằng phương pháp sol-gel sử dụng rượu polyvinyl (PVA). Tỷ lệ oxit hỗn hợp trong vật liệu thay đổi ở mức 8, 10, 12 và 15%. Điều kiện tối ưu đã được áp dụng để tổng hợp các vật liệu có tỷ lệ mol của Mn2 + / Ce4 + = 1/1. Sự tạo gel thu được ở nhiệt độ 80oC, tỷ lệ mol của (Mn2 ++ Ce4 +) / PVA = 1/3 pH 4 và nhiệt độ nung 350oC trong 2 giờ. Nồng độ Ce (IV) của vật liệu tổng hợp được xác định bằng phương pháp chuẩn độ sử dụng axit pentaacetic pentaacetic (DTPA) với chỉ thị asenazo.

  pdf5p khidoichuoi 04-03-2020 25 2   Download

 • Đề tài: Nghiên cứu sử dụng cỏ Vetiver để cải tạo đất bị nhiễm chì (Pb), asen sau khi khai thác khoáng sản ở tỉnh Thái Nguyên nhằm đánh giá khả năng sinh trưởng và tích lũy Pb trong các bộ phận của cỏ Vetiver trồng trên đất ô nhiễm chì; đề xuất một số biện pháp kỹ thuật sử dụng cỏ vetiver để cải tạo, xử lý đất ô nhiễm kim loại nặng do quá trình khai thác khoáng sản.

  doc11p trongxoay 18-07-2014 331 75   Download

 • Nước bề mặt là một hệ phức tạp bao gồm nhiều chất vô cơ và hữu cơ tồn tại ở nhiều trạng thái khác nhau, trong đó phải kể đến hàm lượng kim loại nặng độc hại đặc biệt là Arsen (As) - một chất kịch độc. Kết quả của việc xây dựng phương pháp phân tích hàm lượng As trong nước bề mặt bằng phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử UV-VIS và áp d...

  pdf6p phalinh17 14-08-2011 169 54   Download

 • Khoảng 1/4 số hộ gia đình sử dụng trực tiếp nước ngầm không xử lý ở ngoại thành Hà Nội bị ô nhiễm Asen, tập trung nhiều ở huyện Thanh Trì và Gia Lâm. Tình trạng nhiễm độc Asen lâu ngày có thể gây ung thư hoặc hoặc viêm răng, khớp... Đó là số liệu được đưa ra trong dự án nghiên cứu về phân bố asen (As) trong đất và nước ở Hà Nội, do Cục Thủy lợi (Bộ Nông nghiệp) thực hiện, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố vừa nghiệm thu. Theo tiêu chuẩn mới công bố...

  pdf5p sting1209 26-01-2011 110 34   Download

 • Sự có mặt của asen (As) ngay cả ở nồng độ thấp trong nước uống là một mối nguy hại cho sức khỏe con người do nguyên tố này có độc tính cao. Đã có nhiều nghiên cứu về hiện trạng, mức độ ô nhiễm As trong nước ngầm trên thế giới và tại Việt Nam [7], [20], [24]. Tuy nhiên các nghiên cứu về sự phân bố và độ linh động của As trong pha cát tại các tầng chứa nước vẫn còn khá hạn chế. Việc làm rõ được sự phân bố của As trên các thành phần của khoáng trầm tích sẽ giúp...

  pdf17p ruavanguom 23-09-2012 81 15   Download

 • Xuất hiện tự nhiên của thạch tín đã được ghi nhận trong nước ngầm của các nông tầng ngậm nước của đồng bằng Chaco-Pampean, Argentina. Sự phân bố của asen và các cơ chế huy động trong các tầng ngậm nước phù sa nông đã được điều tra xung quanh thành phố Santiago del Estero ở Tây Bắc Argentina để cung cấp một cái nhìn sâu sắc vào các thủy văn phức tạp và địa hóa điều kiện năng suất cao Khi nồng độ trong nước ngầm. đáng kể không gian các biến thể của asen tổng số (Astot) nồng độ được quan sát với...

  pdf9p bengoan741 23-12-2011 41 11   Download

 • Mục tiêu chính của đề tài "Sử dụng cây dương xỉ để xử lý ansen trong đất" là cho thấy khả năng tích lũy Asen của hai loài Dương Xỉ trên phụ thuộc rất lớn và nồng độ chất dinh dưỡng (N,P,..), pH, vi sinh vật,…

  doc29p vuongsamrua 28-10-2017 62 11   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nồng độ asen
p_strCode=nongdoasen

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2