Nuôi ấu trùng muỗi đỏ

Xem 1-4 trên 4 kết quả Nuôi ấu trùng muỗi đỏ
 • Tổng quan về ấu trùng muỗi đỏ 1. Thông tin chung - Trùng muỗi đỏ là ấu trùng côn trùng không cánh (đốt) thuộc họ Chironomidae (Bộ Diptera, Lớp Insecta). Ở Singapore hơn 50 loài thuộc nhóm được ghi nhận. Không phải hầu hết ấu trùng Chironomid đều đỏ. Những dạng bề mặt màu xanh, số khác màu trắng và chỉ những nơi chứa Haemoglobin là màu đỏ và tuy nhiên tên của nó vẫn gọi là trùng muỗi đỏ....

  pdf5p oceanus75 29-01-2013 105 23   Download

 • Chuẩn bị nước thả ấu trùng (nauplius) Nước được cấp trước khi thả ấu trùng 1 ngày, khoảng 1/2 dung tích bể. Mật độ từ 90 – 130 ấu trùng/lít 3. Thuần hóa, xử lý và thả ấu trùng Cân bằng các yếu tố môi trường (nhiệt độ, độ muối...) giữa nơi SX và trại ương trước khi thả ấu trùng tôm. Xử lý: Tắm ấu trùng trong nước có chứa Formalin, nồng độ 200 – 300ppm trong 30 giây, để loại bỏ mầm bệnh....

  pdf3p halinh 23-03-2011 73 13   Download

 • tác dụng của Vitamin C (L-Ascorbyl 2 monophosphate-AMP) là ấu trùng tôm nước ngọt (Macrobrachium rosenbergii) và đã được tiến hành trong hệ thống cải thiện môi trường nước xanh nuôi ấu trùng bao gồm 25 xe tăng nhựa sáu mươi lít. Bán tinh khiết chế độ ăn với 5 mức độ tương đương ...

  pdf8p phalinh2 01-07-2011 62 10   Download

 • Cang khuyên Ngư hộ về Ngọa Hổ Bọn lâu la chạy trốn rồi, bỏ sót lại con ngựa mà Ngại Hổ bị buộc sau, cậu ta thấy vậy khoái chí la om. Người con gái xấu đó bước tới hỏi rằng: "Nhà ngươi là ai?”. Ngại Hổ đáp: "Tôi là Ngại Hổ, bị bọn đó lén giật chân bắt". Người con gái lại hỏi: “Có người tên là Hắc Yêu Hồ ngươi có biết hay không?". Ngại Hổ đáp: "Trí Hóa ấy là thầy ta, Âu Dương Xuân là cha nuôi ta". Nghe thấy vậy cô gái vội nói: "Anh...

  pdf6p ngoisao1209 23-12-2010 42 2   Download

Đồng bộ tài khoản