intTypePromotion=1

Ôi trường gnu

Xem 1-1 trên 1 kết quả Ôi trường gnu
  • Trong môn Cơ sở mạng thông tin, chúng ta đã làm quen với phương pháp đánh giá hoạt động của một hệ thống thông tin bằng phương pháp phân tích toán học, đặc biệt là các mô hình liên quan đến hệ thống hàng đợi đơn, mạng hàng đợi,cơ sở cho các cơ chế điều khiển luồng và định tuyến trong mạng. Trong phần bài tập lớn này, chúng ta sẽ được làm quen với một phương pháp khác để đánh giá hiệu năng, đó là phương pháp mô phỏng.

    pdf12p doilan 26-01-2013 65 12   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Ôi trường gnu
p_strCode=oitruonggnu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản