Phác thảo chân dung một ceo chuyên nghiệp

Xem 1-3 trên 3 kết quả Phác thảo chân dung một ceo chuyên nghiệp
  • Giám đốc điều hành là vị trí mang tính “chìa khóa” để tạo nên tính chuyên nghiệp cho mọi công đoạn trong tổ chức và hoạt động công ty. Việt Nam hiện đang rất thiếu các nhà điều hành chuyên nghiệp, mà một trong những nguyên nhân chính là nhiều người chưa có những hình dung cụ thể về các “nhân vật” này để phấn đấu đạt đến.

    pdf5p giomuaxuantoi 21-05-2010 144 54   Download

  • Vậy C.E.O là gì? Và ai là C.E.O? Có rất nhiều định nghĩa khác nhau và có nhiều cách hiểu khác nhau về C.E.O. Nhưng ở đây là một định nghĩa chung và đơn giản dễ hiểu gắn liền với vai trò của người đứng đầu công ty. C.E.O là người quản lý, lãnh đạo và điều hành cao nhất của một công ty và là đại diện cho pháp luật của công ty hoặc tập đoàn kinh doanh

    pdf5p coc_xanh 18-01-2013 36 9   Download

  • Giám đốc điều hành là vị trí mang tính “chìa khóa” để tạo nên tính chuyên nghiệp cho mọi công đoạn trong tổ chức và hoạt động công ty. Việt Nam hiện đang rất thiếu các nhà điều hành chuyên nghiệp, mà một trong những nguyên nhân chính là nhiều người chưa có những hình dung cụ thể về các “nhân vật” này để phấn đấu đạt đến.

    doc3p baodiv 01-03-2009 226 89   Download

Đồng bộ tài khoản