intTypePromotion=1
ADSENSE

Phần chuyển giao bản tin mtp

Xem 1-5 trên 5 kết quả Phần chuyển giao bản tin mtp
 • Chương này gồm có các nội dung chính như: Báo hiệu kênh chung, mô hình OSI, mô hình báo hiệu kênh chung, các khối chức năng, phần chuyển giao bản tin MTP, các loại đơn vị bản tin,...và các nội dung liên quan khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf55p hihihaha2 03-12-2016 41 2   Download

 • Chức năng chính của báo hiệu là thiết lập, giám sát và điều khiển việc truyền tin trên mạng viên thông. Với các phương pháp truyền dẫn: · Truyền dẫn gói (Virtual circuit) · Truyền dẫn kênh (Circuit) Truyền dẫn kênh: Kênh dành riêng cho cuộc gọi do đó không chúa thông tin điều khiển cuộc gọi, do vậy các thông tin điều khiển thường độc lập với các thông tin cuộc gọi được gọi là báo hiệu sẽ phải truyển một cách riêng biệt nhằm để thiết lập, duy trì, hủy bỏ kênh truyền tin....

  pdf61p tinhyeutrongloau 23-08-2012 173 65   Download

 • MTP là phần chung cho tất cả các UP khác nhau. Nó bao gồm đường số liệu báo hiệu (MTP mức 1), để đấu nối giữa 2 tổng đài và hệ thống báo hiệu bản tin. Hệ thống điều khiển chuyển bản tin được chia làm 2 phần: Chức năng đường báo hiệu (MTP mức 2) và chức năng mạng báo hiệu (MTP mức 3). Cấu trúc chung của MTP Chức năng đường báo hiệu: chức năng này thực hiện giám sát đường báo hiệu như phát hiện các bản tin lỗi, điều khiển việc gửi và nhận các bản tin...

  pdf8p minhloi7733 08-09-2010 225 102   Download

 • Các chức năng người sử dụng MTP (MTP User Functions) cho phép tiếp cận tới người sử dụng MTP (MTP User). Có hai người sử dụng MTP : - Thứ nhất là Phần người sử dụng ISDN (ISUP) – sử dụng MTP để mang các bản tin điều khiển thiếp lập và huỷ bỏ cuộc gọi link – by – linh. - Thứ hai là Phần điều khiển kết nối báo hiệu (SCCP) – cho phép định tuyến mạng một cách mềm dẻo các bản tin biên dịch ứng dụng được sử dụng bởi các mạng thông minh, các dịch...

  pdf8p minhloi7733 07-09-2010 101 32   Download

 • Chồng giao thức báo hiệu số 7 có 4 mức : 3 mức của phần truyền bản tin MTP – cung cấp một hệ thống truyền dẫn tin cậy cho tất cả người sử dụng ; và mức thứ tư bao gồm các người sử dụng của MTP (MTP User). Có hai MTP User : thứ nhất, là phần người sử dụng ISDN (ISDN User Part) cung cấp báo hiệu điều khiển cuộc gọi chuyển mạch kênh cơ bản và hỗ trợ các dịch vụ phụ của ISDN. MTP User thứ hai là Phần điều khiển kết nối báo hiệu...

  pdf6p minhloi7733 07-09-2010 149 46   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Phần chuyển giao bản tin mtp
p_strCode=phanchuyengiaobantinmtp

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2