intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Phân tích kinh tế vĩ mô

Xem 1-20 trên 1724 kết quả Phân tích kinh tế vĩ mô
 • Từ việc phân tích, đánh giá và kiểm định sự phù hợp của mô hình nghiên cứu đã đề xuất, bài viết nhằm đưa ra các hàm ý thúc đẩy hành vi mua sắm xanh đối với các cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, các nhà trường, tổ chức chính trị - xã hội, người tiêu dùng nói chung và của sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội nói riêng.

  pdf5p zizaybay1101 09-05-2024 0 0   Download

 • Quản lý ngân sách nhà nước được phân cấp ở địa phương là hoạt động của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, và các chủ thể khác tham gia quản lý ngân sách nhà nước được phân cấp cho chính quyền địa phương quản lý thông qua việc sử dụng có chủ định các phương pháp quản lý và các công cụ quản lý để tác động và điều khiển hoạt động của ngân sách nhà nước nhằm đạt được các mục tiêu đã định.

  pdf4p zizaybay1101 09-05-2024 3 0   Download

 • Bài viết này sử dụng phương pháp nghiên cứu lý thuyết để giải thích những điểm mạnh và yếu của các phương pháp phân tích định lượng trên. Theo đó, VAR phù hợp để phân tích hiệu quả trong quá khứ, DSGE lại đảm bảo đo lường các biến động ngẫu nhiên, còn SEM thường được sử dụng để xử lý các tình huống đột biến.

  pdf23p viellison 06-05-2024 1 0   Download

 • Tỷ lệ thất nghiệp và mối quan hệ của nó với các yếu tố kinh tế khác là một trong những mối quan tâm trong nghiên cứu kinh tế và được xem xét dưới nhiều góc độ khác nhau. Bài viết trình bày phân tích các yếu tố kinh tế vĩ mô ảnh hưởng đến tỷ lệ việc làm.

  pdf22p viellison 06-05-2024 0 0   Download

 • Bài viết này tập trung vào việc phân tích và ứng dụng mô hình MIDAS cho dự báo CPI ở Việt Nam, nhằm mở ra một hướng tiếp cận mới và tiềm năng cho việc dự báo các chỉ số kinh tế vĩ mô quan trọng.

  pdf9p viellison 06-05-2024 1 0   Download

 • Bài giảng Kinh tế lượng cơ bản: Chương 2 Mô hình hồi quy tuyến tính đơn, cung cấp cho người học những kiến thức như Phân tích hồi quy; Phương pháp bình phương nhỏ nhất; Hệ số xác định và kiểm định sự phù hợp của mô hình hồi quy; Khoảng tin cậy và kiểm định giả thuyết; Dự báo; Đơn vị trong mô hình hồi quy tuyến tính; Một số dạng hàm hồi quy. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf41p khanhchi2530 06-05-2024 1 1   Download

 • Nghiên cứu được thực hiện nhằm mục đích tìm ra các nhân tố có tác động đến hiệu quả xuất khẩu hàng may mặc của Việt Nam, đánh giá tiềm năng xuất khẩu trên từng thị trường khác nhau. Bài nghiên cứu sử dụng mô hình trọng lực, đánh giá tác động dựa trên dữ liệu được thu thập từ 20 quốc gia chiếm tỷ trọng lớn trong thị phần xuất khẩu hàng may mặc của Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2020.

  pdf14p maianhmun123 08-05-2024 6 2   Download

 • Bài giảng môn Nguyên lý kế toán - Chương 4: Tài khoản kế toán và phương pháp kế toán kép, được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên hiểu vị trí của phương pháp đối ứng tài khoản; nhận biết các mối quan hệ đối ứng, phân tích các nghiệp vụ kinh tế tài chính thông qua phương trình kế toán; hiểu khái niệm của tài khoản và phương pháp ghi chép trên các tài khoản; mô tả kết cấu tài khoản kế toán;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf32p khanhchi2530 04-05-2024 2 2   Download

 • Nghiên cứu "Nhìn lại công tác kiểm soát lạm phát năm 2023 của Việt Nam và một số giải pháp, khuyến nghị cho năm 2024" được thực hiện nhằm trình bày những thành quả trong công tác kiểm soát lạm phát năm 2023 của Chính phủ Việt Nam và vai trò của công tác kiểm soát lạm phát đối với quá trình ổn định nền kinh tế vĩ mô. Trên cơ sở phân tích những yếu tố thuận lợi lẫn thách thức đặt ra đối với kinh tế trong nước, nhóm tác giả đưa ra những dự báo về tình hình lạm phát năm 2024; từ đó, đề xuất, khuyến nghị một số chính sách, giải pháp đối với Nhà nước và các doanh nghiệp.

  pdf9p tukhauquantuong1011 22-04-2024 2 2   Download

 • Trong nền kinh tế ngày càng phát triển như hiện nay việc thanh toán bằng tiền mặt không thể đáp ứng được nhu cầu thanh toán của toàn bộ nền kinh tế. Vì vậy, một hình thức thanh toán mới thuận tiện hơn, an toàn hơn là điều vô cùng cần thiết, đó là thanh toán không dùng tiền mặt - thanh toán ví điện tử. Bài viết dưới đây phân tích về thanh toán ví điện tử, qua đó người đọc sẽ thấy được thực trạng của hình thức thanh toán này tại Việt Nam.

  pdf3p longtimenosee09 08-04-2024 2 0   Download

 • Tạp chí nghiên cứu Tài chính kế toán - Số 02 (235) - 2023 bao gồm các bài viết/nghiên cứu liên quan đến các vấn đề tài chính vĩ mô, tài chính doanh nghiệp, tài chính quốc tế và các vấn đề kinh tế nổi bật khác như: Kế toán quản trị công nâng cao hiệu quả hiệu lực tài chính công, Dự báo xu hướng xuất khẩu thủy sản của Việt Nam vào thị trường EU đến năm 2030, Trao đổi về nâng cao hiệu quả công tác kiểm định tại Học viện Tài chính giai đoạn hiện nay, Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý thuế ở tỉnh Bắc Ninh, Hoàn thiện việc trình bày báo cáo tài chính của doanh nghiệp theo chuẩn...

  pdf96p longtimenosee09 08-04-2024 2 0   Download

 • Mục đích của nghiên cứu này là xác định ảnh hưởng của các nhân tố đặc thù doanh nghiệp và các nhân tố kinh tế vĩ mô đến chu kỳ chuyển đổi tiền, một chỉ tiêu đo lường tính thanh khoản công ty năng động hơn so với các tỷ số thanh toán truyền thống. Dựa trên mẫu bao gồm 341 công ty phi tài chính niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) trong khoảng thời gian từ 2012-2021, các phân tích chuỗi thời gian và dữ liệu cắt ngang được thực hiện trên dữ liệu bao gồm 3.169 quan sát.

  pdf10p viohoyo 02-04-2024 3 0   Download

 • Trên cơ sở phân tích thực trạng tình hình tăng trưởng và phát triển kinh tế 6 tháng đầu năm 2023, bài viết đề xuất 5 nhóm giải pháp nhằm đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế theo kế hoạch và tạo nền tảng cho tăng trưởng kinh tế của những tháng tiếp theo năm 2023 và trong năm 2024.

  pdf5p viellison 28-03-2024 6 4   Download

 • Bài viết "Sinh kế của người nghèo dân tộc thiểu số ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp" phân tích những khó khăn hạn chế về nguồn vốn sinh kế người nghèo DTTS, bao gồm vốn con người, vốn xã hội, vốn tài chính, vốn vật chất, vốn tự nhiên. Từ đó, đề xuất một số giải pháp vĩ mô và vi mô góp phần giúp người nghèo DTTS tự tạo sinh kế cho mình để thoát nghèo bền vững trong tương lai. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p cotieubac1004 14-03-2024 2 0   Download

 • Bài giảng "Kinh tế vi mô: Chương 3 - Lý thuyết hành vi người tiêu dùng" trình bày các nội dung chính sau đây: Phân tích hành vi người tiêu dùng; Sự hình thành đường cầu thị trường; Mục đích của người tiêu dùng; Thuyết hữu dụng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf15p gaupanda020 21-03-2024 2 2   Download

 • Bài nghiên cứu tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng đến chênh lệch thu nhập ròng của 25 ngân hàng thương mại tại Việt Nam giai đoạn 2006 – 2017. Bài nghiên cứu sử dụng phương pháp GMM để hồi quy và phân tích các nhân tố bên trong về đặc điểm ngân hàng gồm: rủi ro tín dụng, quy mô ngân hàng, chi phí hoạt động, lợi nhuận, tính thanh khoản và các nhân tố bên ngoài về đặc điểm ngành và kinh tế vĩ mô gồm: mức độ tập trung ngành, tăng trưởng kinh tế và lạm phát.

  pdf15p visergey 14-03-2024 4 2   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 cuốn giáo trình Kinh tế phát triển trình bày những nội dung chính sau: Chương 8 - Công nghiệp và phát triển; Chương 9 - Toàn cầu hóa và phát triển; Chương 10 - Môi trường và phát triển; Chương 11 - Tri thức và phát triển; Chương 12 - Quản lý một nền kinh tế mở ổn định và tăng trưởng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf188p nguyetthuongvophong1010 04-03-2024 7 3   Download

 • Tài chính vi mô là một trong những giải pháp hữu hiệu góp phần tích cực cho công tác giảm nghèo, phát triển cộng đồng. Trong bối cảnh Việt Nam nói chung hay thành phố Hải Phòng nói riêng đang thực hiện công cuộc giảm nghèo bền vững đòi hỏi sự chung tay vào cuộc của các cấp, các ngành và toàn thể người dân, cộng đồng. Các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hải Phòng cũng tích cực triển khai các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tham gia phát triển cộng đồng, trong đó tiêu biểu là hoạt động của Quỹ tài chính vi mô.

  pdf8p gaupanda017 08-03-2024 8 3   Download

 • Bài giảng Kinh tế vi mô I (Micro-economics I) - Chương 3: Lý thuyết về hành vi của người tiêu dùng. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung gồm: phân tích cân bằng tiêu dùng bằng thuyết hữu dụng; một số khái niệm; lý thuyết hành vi người tiêu dùng; phân tích cân bằng tiêu dùng bằng hình học; đường ngân sách (budget line); đường cong bàng quan (Indifference curve); lựa chọn phương án tiêu dùng tối ưu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt48p nguyetthuongvophong1010 04-03-2024 5 3   Download

 • Bài giảng Kinh tế vi mô I (Micro-economics I) - Chương 0: Giới thiệu môn học. Môn học này giới thiệu các kiến thức cơ bản về kinh tế vi mô như: quan hệ cung cầu, qui luật cạnh tranh, hành vi của người tiêu dùng và người sản xuất, những trục trặc của nền kinh tế thị trường và vai trò điều tiết của chính phủ trong nền kinh tế thị trường,... Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt17p nguyetthuongvophong1010 04-03-2024 6 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2