Pháp lệnh tín ngưỡng

Xem 1-20 trên 26 kết quả Pháp lệnh tín ngưỡng
 • PHÁP LỆNH Tín ngưỡng, tôn giáo Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001

  doc13p dangvansy 30-01-2010 96 22   Download

 • Ebook Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo và nghị định hướng dẫn thi hành: Phần 1 được biên soạn nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu của các bạn trong việc tìm hiểu và thực thi pháp luật về tín ngưỡng và tôn giáo. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Luật và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

  pdf24p thuytrang_1 11-01-2015 79 19   Download

 • Ebook Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo và nghị định hướng dẫn thi hành: Phần 2 trình bày về nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo và một số văn bản pháp luật về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban tôn giáo chính phủ và một số văn bản có liên quan tới hoạt động tôn giáo và tín ngưỡng.

  pdf55p thuytrang_1 11-01-2015 50 16   Download

 • Ngày 29/6/2004, Chủ tịch nước Trần Đức Lương ký lệnh ban hành “Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo”. Sau đó, Chính phủ đã ban hành hai nghị định hướng dẫn thực thi “Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo” là Nghị định 22/2005/NĐ-CP và Nghị định 92/2012/NĐ-CP. Mời các bạn cùng tìm hiểu những thanh tựu và hạn chế của các pháp lệnh này.

  pdf5p bautroibinhyen16 10-02-2017 8 2   Download

 • Bài viết đề cập đến tư duy xây dựng pháp luật về tôn giáo trong điều kiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và một số quy định chưa hợp lý trong “Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo” ban hành năm 2004. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất một số nội dung sửa đổi “Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo”, góp phần hoàn thiện hơn pháp luật về tôn giáo ở Việt Nam.

  pdf8p bautroibinhyen16 10-02-2017 14 2   Download

 • Hoạt động tín ngưỡng là hoạt động thể hiện sự tôn thờ tổ tiên; tưởng niệm và tôn vinh những người có công với nước, với cộng đồng; thờ cúng thần, thánh, biểu tượng có tính truyền thống và các hoạt động tín ngưỡng dân gian khác tiêu biểu cho những giá trị tốt đẹp về lịch sử, văn hóa, đạo đức xã hội.

  doc11p meomeo 13-05-2009 1285 131   Download

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH PHÁP LỆNH TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO

  pdf23p mungtetmoi 21-01-2013 49 7   Download

 • Kế hoạch số 2445/KH-UBND 2013 về việc tổ chức triển khai, thực hiện nghị định số 92/2012/nđ-cp ngày 08 tháng 11 năm 2012 của chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.

  pdf7p conduongmauxanh1234 21-03-2014 29 0   Download

 • Đề tài nêu đƣợc thực trạng những vấn đề bất cập trong quy định pháp luật bảo đảm quyền tự do tín ngƣỡng, tôn giáo ở Việt Nam từ khi có Pháp lệnh Tín ngƣỡng, Tôn giáo năm 2004 đến nay. Qua đó, tác giả đƣa ra một số kiến nghị, giải pháp sửa đổi, bổ sung các quy định còn bất cập để tiếp tục bảo đảm quyền tự do tín ngƣỡng, tôn giáo của công dân Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

  pdf26p hannguyetti 09-04-2017 12 5   Download

 • Pháp lệnh số 21/2004/PL-UBTVQH11 về Tín ngưỡng, Tôn giáo do Uỷ ban Thương vụ Quốc hội ban hành

  pdf12p lawvhxh11 19-11-2009 196 18   Download

 • THÔNG TƯ BAN HÀNH VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BIỂU MẪU VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO Căn cứ Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18 tháng 6 năm 2004;

  pdf2p luatsuminhtri 19-06-2013 55 6   Download

 • Bài viết phân tích thực tiễn áp dụng pháp luật về tôn giáo ở Việt Nam hiện nay, cả thành tựu và hạn chế, để thấy việc hoàn thiện pháp luật về tôn giáo ở nước ta đang là một yêu cầu, một mục tiêu trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền.

  pdf12p bautroibinhyen16 10-02-2017 23 6   Download

 • Lệnh số 18/2004/L-CTN về việc công bố Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo do Chủ tịch nước ban hành

  pdf1p lawvhxh11 19-11-2009 84 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 1196/2006/QĐ-UBND NGÀY 05 THÁNG 6 NĂM 2006 CỦA UBND TỈNH NINH BÌNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 22/2005/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm ph...

  pdf2p luatsuminhtri 19-06-2013 41 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN NGHỊ ĐỊNH SỐ 92/2012/NĐ-CP NGÀY 08/11/2012 CỦA CHÍNH PHỦ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004; Căn cứ Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo;

  pdf4p luatsuminhtri 19-06-2013 27 2   Download

 • Tham khảo tài liệu 'pháp lệnh của ủy ban thường vụ quốc hội về tín ngưỡng, tôn giáo', khoa học xã hội, hành chính - pháp luật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf12p abcdef_42 01-11-2011 70 15   Download

 • Nghị định số 22/2005/NĐ-CP về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo do Chính Phủ ban hành

  pdf2p lawqds2 09-12-2009 95 9   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN NGHỊ ĐỊNH SỐ 92/2012/NĐ-CP NGÀY 08/11/2012 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH PHÁP LỆNH TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

  pdf5p mualan_mualan 03-04-2013 32 3   Download

 • Người có công thì mặc dù Pháp lệnh ưu đãi Người có công được thực hiện từ lâu, nhưng cho tới nay chưa có một văn bản pháp luật nào nêu rõ khái niệm Người có công.

  doc46p dinhthao00 14-06-2011 222 80   Download

 • Nghị định số 22/2005/NĐ-CP về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo do Chính Phủ ban hành

  pdf17p lawgd4 04-11-2009 201 25   Download

Đồng bộ tài khoản