intTypePromotion=1
ADSENSE

Pháp luật về luật sư

Xem 1-20 trên 8343 kết quả Pháp luật về luật sư
 • Chuyên đề: Khuôn khổ pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán trong tiến trình thực hiện cam kết WTO nêu khuôn khổ pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, những điểm mới của luật chứng khoán, sự phù hợp trong xu thế hội nhập.

  pdf12p cheap_12 08-07-2014 36 4   Download

 • Hình thức của quan hệ phát sinh trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp chủ yếu là hợp đồng. Vậy. Hợp đồng là gì? Hợp đồng là sự thoả thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. (Điều 388 BLDS)

  ppt97p esc_12 29-07-2013 100 27   Download

 • Bài giảng "Pháp luật về hợp đồng trong kinh doanh" cung cấp khá đầy đủ những thông tin liên quan đến pháp luật hợp đồng. Trong đó có các nội dung: Khái niệm, đặc điểm; phân loại; giao kết hợp đồng; thực hiện hợp đồng; sửa đổi, chấm dứt; hợp đồng vô hiệu; trách nhiệm dân sự cho vi phạm hợp đồng.

  pdf150p 7sac_cauvong 24-06-2010 1487 590   Download

 • Hợp đồng là chế định luật và là một bộ phận quan trọng trong hệ thống pháp luật của bất kỳ quốc gia nào. Theo nghĩa rộng, HĐ là sự thoả thuận của 2 hay nhiều bên về một vấn đề nhất định trong XH nhằm làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt các quyền và nghĩa vụ giữa các bên đó. Căn cứ vào đối tượng điều chỉnh, pháp luật chia HĐ thành các loại: Hđ lao động, HĐ kinh tế, Hđ dân sự, HĐ thương mại…...

  ppt27p tronglan 26-09-2010 620 319   Download

 • Bài giảng Pháp luật về luật sư và nghề luật sư nhằm giới thiệu về hệ thống pháp luật về luật sư ở nước ta; luật luật sư 2006 và các chế định cơ bản liên quan đến luật sư và nghề luật sư, tiêu chuẩn luật sư, quyền của tổ chức hành nghề luật sư.

  pdf39p slow_12 27-06-2014 337 63   Download

 • Bài giảng Pháp luật về hợp đồng trình bày các nội dung chính như: những vấn đề chung về hợp đồng trong bộ luật dân sự và hợp đồng trong kinh doanh, thương mại.

  pdf71p canon_12 28-03-2014 116 29   Download

 • Bài giảng Pháp luật về đấu thầu sử dụng vốn Nhà nước cung cấp cho các bạn những kiến thức tổng quan về đấu thầu; phương pháp đấu thầu; hợp đồng; kế hoạch đấu thầu; sơ tuyển nhà thầu; đấu thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp'... Mời các bạn tham khảo.

  pdf49p 123968574 27-06-2012 233 28   Download

 • Tiểu luận Xây dựng hệ thống chính sách - pháp luật về đất đai gồm các nội dung: ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai và tổ chức thực hiện các văn bản đó; quản lý, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai,...

  ppt39p trantuyenmoitruong 05-04-2014 224 27   Download

 • Bài giảng Pháp luật về luật sư nhằm trình bày các nội dung chính như: khái niệm pháp luật về luật sư là toàn bộ các quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hành hoặc thừa nhận, quy định về luật sư và nghề luật sư.

  pdf20p canon_12 29-03-2014 100 18   Download

 • Giải quyết xung đột pháp luật về thừa kế có yếu tố nước ngoài trong một số điều ước Quốc tế Việt Nam kí kết với nước ngoài Điều 31 Nghị định số 61/2009/NĐ-CP cần quy định về trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong trường từ chối không cung cấp thông tin cho thừa phát lại.

  pdf5p duongphuongtim 23-04-2013 102 14   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu Pháp luật về kinh doanh (Tập 1), phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Pháp luật về hợp tác xã, pháp luật về đầu tư, pháp luật về hợp đồng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf184p doinhugiobay_06 07-12-2015 61 10   Download

 • Pháp luật về đất đai - Cẩm nang tra cứu: Phần 2 trình bày các nội dung chính sau: Hệ thống thông tin đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai, chế độ sử dụng các loại đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, thủ tục hành chính về đất đai, giám sát, thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tôi cáo và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai, điều khoản thi hành. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf191p violympus 12-03-2019 24 5   Download

 • Mục tiêu của luận án là làm rõ khái niệm pháp luật về bảo vệ BMNN, đặc điểm, nội dung điều chỉnh và vai trò của pháp luật về bảo vệ BMNN ở Việt Nam; phân tích các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thiện của pháp luật về bảo vệ BMNN và các yếu tố ảnh hưởng đến việc hoàn thiện pháp luật về bảo vệ BMNN. Ở mức độ nhất định, luận án nghiên cứu pháp luật về bảo vệ BMNN ở một số nước trên thế giới và rút ra những giá trị có thể tham khảo cho Việt Nam.

  pdf27p phongtitriet000 08-08-2019 36 5   Download

 • Trong bối cảnh Bộ luật Dân sự năm 2015 là “luật chung” điều chỉnh các quan hệ dân sự theo nghĩa rộng đã sửa đổi một số quy định liên quan đến hợp đồng và việc Việt Nam tham gia các Hiệp định như Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu, Công ước Viên 1980 về mua bán hàng hóa… đã đặt ra yêu cầu phải sửa đổi pháp luật về hợp đồng thương mại.

  pdf7p vidoha2711 07-09-2020 15 1   Download

 • Pháp luật về luật sư là một hệ thống các văn bản pháp luật điều chỉnh về luật sư và hành nghề luật sư tại Việt Nam. Mặc dù đã được sửa đổi, bổ sung nhiều lần, hệ thống pháp luật luật sư ngày càng phát triển, góp phần phát triển đội ngũ luật sư cũng như nghề luật sư ở Việt Nam. Tuy nhiên, trong quá trình áp dụng, thi hành, hệ thống pháp luật luật sư đã bộc lộ những hạn chế, thiếu sót cần sửa đổi, bổ sung như tiêu chuẩn điều kiện về luật sư, nghĩa vụ bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư.

  pdf5p quenchua9 19-11-2020 1 0   Download

 • Tài liệu hướng dẫn học tập Pháp luật đại cương của LS ThS Bùi Ngọc Tuyền biên soạn gồm có 2 phần, nhằm trang bị cho sinh viên những lý thuyết chung về khái niệm cơ bản của khoa học pháp lý về Nhà nước và Pháp luật, những nội dung cơ bản của các ngành luật gốc như hiến pháp, Hành chính, Dân sự, Hình sự trong hệ thống Pháp luật Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf158p 0523596042 27-04-2010 1441 779   Download

 • Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự, là công cụ điều chỉnh các quan hệ xã hội do Nhà nước ban hành và bảo vệ, thể hiện ý chí của giai cấp cầm quyền và được thực hiện bằng các biện pháp cưỡng chế của Nhà nước. Mỗi hình thái kinh tế - xã hội đều có một kiểu Nhà nước và một kiểu pháp luật tương ứng. Lịch sử xã hội loài người đã trải qua 5 hình thái xã hội khác nhau,và có các kiểu pháp luật chủ nô, pháp luật phong kiến, pháp luật tư...

  doc25p gd_0011 17-05-2013 274 66   Download

 • Chương 3 - Pháp luật về chế độ sở hữu và sử dụng đất. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Chế độ sở hữu đối với đất đai, địa vị pháp lý của người sử dụng đất. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf15p ngocbattrac7 04-01-2018 66 4   Download

 • Chương 2 - Pháp luật về kiểm soát ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường - Đánh giá môi trường. Nội dung trình bày cụ thể trong chương này gồm có: Kiểm soát ô nhiễm môi trường, suy thoái môi trường, sự cố môi trường; đánh giá môi trường; kế hoạch bảo vệ môi trường. Mời tham khảo.

  pdf27p ngocbattrac7 04-01-2018 69 2   Download

 • Bài giảng "Những vấn đề cơ bản về nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa – Liên hệ nhà nước và pháp luật cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trình bày sự ra đời của nhà nước xã hội chủ nghĩa – liên hệ Việt Nam; bản chất nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa; hình thức nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa; chức năng nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa liên hệ Việt Nam...

  pdf51p chuakieudam 21-07-2020 27 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Pháp luật về luật sư
p_strCode=phapluatveluatsu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2