intTypePromotion=4
ADSENSE

Phát triển doanh nghiệp xây dựng

Xem 1-20 trên 2368 kết quả Phát triển doanh nghiệp xây dựng
 • Mục tiêu nghiên cứu của luận án: (1) Khám phá các yếu tố tác động đến phát triển doanh nghiệp xây dựng tỉnh Sóc Trăng; (2) đánh giá mức độ tác động của các yếu tố đến phát triển doanh nghiệp xây dựng tỉnh Sóc Trăng; (3) đề xuất một số giải pháp phát triển doanh nghiệp xây dựng tỉnh Sóc Trăng trong thời gian tới. Sau đây là tóm tắt của luận án.

  pdf127p change08 30-06-2016 45 13   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận án: (1) Khám phá các yếu tố tác động đến phát triển doanh nghiệp xây dựng tỉnh Sóc Trăng; (2) đánh giá mức độ tác động của các yếu tố đến phát triển doanh nghiệp xây dựng tỉnh Sóc Trăng; (3) đề xuất một số giải pháp phát triển doanh nghiệp xây dựng tỉnh Sóc Trăng trong thời gian tới. Sau đây là tóm tắt của luận án.

  pdf24p change08 30-06-2016 40 5   Download

 • Mục tiêu chung của đề tài là nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp phát triển các doanh nghiệp xây dựng vừa và nhỏ ở TP Đồng Hới, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế của TP Đồng Hới. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf155p bautroibinhyen5 01-12-2016 29 6   Download

 • Bài viết Doanh nghiệp xây dựng thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa: Thực trạng và giải pháp đề cập đến tình trạng hoạt động của doanh nghiệp xây dựng trong những năm vừa qua, từ đó đề ra những giải pháp chủ yếu góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

  pdf9p maiyeumaiyeu15 13-10-2016 28 1   Download

 • Việc Việt Nam chính thức gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã mở ra một trang sử mới trong phát triển kinh tế xã - hội của đất nước. WTO mở ra nhiều cơ hội mới để cả nền kinh tế nước ta cũng như mỗi doanh nghiệp thu hút thêm sức mạnh để tăng năng lực cạnh tranh, phát triển nhanh và bền vững. Trong xu hướng tích cực chủ động hội nhập, các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông nói riêng cần phải đón...

  pdf111p vaio1111 31-08-2012 174 83   Download

 • Quản lý tài chính là một trong những vấn đề cốt yếu mà các doanh nghiệp sẽ sử dụng khi kinh doanh trong một nền kinh tế thị trường phát triển để đạt được hiệu quả cao và an toàn về mặt tài chính. Vì vậy những kiến thức mới về tài chính và quản lý tài chính doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường là một trong những nội dung không thể thiếu trong chương trình đào tạo sinh viên ở các ngành kinh tế của các trường đại học. Mời các bạn cùng tìm hiểu bộ Giáo trình Tài chính trong doanh nghiệp xây dựng sau đây.

  pdf8p hoason23 17-08-2010 168 70   Download

 • Quản lý tài chính là một trong những vấn đề cốt yếu mà các doanh nghiệp sẽ sử dụng khi kinh doanh trong một nền kinh tế thị trường phát triển để đạt được hiệu quả cao và an toàn về mặt tài chính. Vì vậy những kiến thức mới về tài chính và quản lý tài chính doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường là một trong những nội dung không thể thiếu trong chương trình đào tạo sinh viên ở các ngành kinh tế của các trường đại học. Mời các bạn cùng tìm hiểu bộ Giáo trình Tài chính trong doanh nghiệp xây dựng sau đây.

  pdf5p hoason23 17-08-2010 138 53   Download

 • Quản lý tài chính là một trong những vấn đề cốt yếu mà các doanh nghiệp sẽ sử dụng khi kinh doanh trong một nền kinh tế thị trường phát triển để đạt được hiệu quả cao và an toàn về mặt tài chính. Vì vậy những kiến thức mới về tài chính và quản lý tài chính doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường là một trong những nội dung không thể thiếu trong chương trình đào tạo sinh viên ở các ngành kinh tế của các trường đại học. Mời các bạn cùng tìm hiểu bộ Giáo trình Tài chính trong doanh nghiệp xây dựng sau đây.

  pdf14p hoason23 17-08-2010 139 51   Download

 • Quản lý tài chính là một trong những vấn đề cốt yếu mà các doanh nghiệp sẽ sử dụng khi kinh doanh trong một nền kinh tế thị trường phát triển để đạt được hiệu quả cao và an toàn về mặt tài chính. Vì vậy những kiến thức mới về tài chính và quản lý tài chính doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường là một trong những nội dung không thể thiếu trong chương trình đào tạo sinh viên ở các ngành kinh tế của các trường đại học. Mời các bạn cùng tìm hiểu bộ Giáo trình Tài chính trong doanh nghiệp xây dựng sau đây.

  pdf16p hoason23 17-08-2010 135 49   Download

 • Quản lý tài chính là một trong những vấn đề cốt yếu mà các doanh nghiệp sẽ sử dụng khi kinh doanh trong một nền kinh tế thị trường phát triển để đạt được hiệu quả cao và an toàn về mặt tài chính. Vì vậy những kiến thức mới về tài chính và quản lý tài chính doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường là một trong những nội dung không thể thiếu trong chương trình đào tạo sinh viên ở các ngành kinh tế của các trường đại học. Mời các bạn cùng tìm hiểu bộ Giáo trình Tài chính trong doanh nghiệp xây dựng sau đây.

  pdf15p hoason23 17-08-2010 144 50   Download

 • Quản lý tài chính là một trong những vấn đề cốt yếu mà các doanh nghiệp sẽ sử dụng khi kinh doanh trong một nền kinh tế thị trường phát triển để đạt được hiệu quả cao và an toàn về mặt tài chính. Vì vậy những kiến thức mới về tài chính và quản lý tài chính doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường là một trong những nội dung không thể thiếu trong chương trình đào tạo sinh viên ở các ngành kinh tế của các trường đại học. Mời các bạn cùng tìm hiểu bộ Giáo trình Tài chính trong doanh nghiệp xây dựng sau đây.

  pdf7p hoason23 17-08-2010 116 49   Download

 • Nền kinh tế Việt Nam đang trên đà phát triển như vũ bão. Với việc ra nhập WTO năm 2007 cùng nhiều sự kiện kinh tế nổi bật khác, Việt Nam đang dần khẳng định vị trí của mình trên trường quốc tế. Nhiều Doanh nghiệp đã được thành lập và lớn mạnh dần biến môi trường kinh doanh của Việt Nam trở lên khắc nghiệt và đầy cạnh tranh hơn. Trong bối cảnh kinh tế như vậy, Doanh nghiệp xây dựng Thành Lâm được thành lập.Phù hợp với những yêu cầu của Doanh nghiệp đề ra tôi đã...

  pdf20p chupchup1122 25-03-2013 101 28   Download

 • Nhằm giúp các bạn nắm bắt được mục tiêu, yêu cầu, nội dung tóm tắt,... của môn học Văn hóa doanh nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp, mời các bạn cùng tham khảo nội dung đề cương môn học "Văn hóa doanh nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp". Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

  doc8p hannie_xieng 14-09-2015 128 25   Download

 • Trong đào tạo nguồn nhân lực ngoài việc nắm vững các kỹ năng chuyên môn sinh viên cần có kiến thức thực tế để có thể hiểu và áp dụng linh hoạt những gì đã học tại ghế nhà trường vào công việc. Em đã đến thực tập tại doanh nghiệp xây dựng Thành Lâm. Trong giai đoạn thực tập vừa qua với sự giúp đỡ của ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên doanh nghiệp em đã có điều kiện tiếp xúc với công việc thực tế và thu thập một số thông tin cơ...

  pdf31p chopchop1122 19-03-2013 69 18   Download

 • Bài viết Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong phát triển doanh nghiệp ở nước ta trình bày: Xác định nhu cấu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; xác định mục tiêu và xây dựng chương trình đào tạo phát triển; các hình thức và các phương pháp đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp; chi phí đào tạo,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf12p sobinhoangson 29-04-2018 55 5   Download

 • Mục tiêu của luận án là phát triển hệ thống chỉ tiêu đo lường HQHĐ phù hợp với các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam, đồng thời luận án nghiên cứu xem các DN có qui mô khác nhau thì mức độ cần thiết hệ thống chỉ tiêu đo lường giống hay khác nhau,...

  pdf0p lamtamnha_01 01-02-2018 29 5   Download

 • Mời các bạn tham khảo bài viết Xây dựng giá trị văn hóa để phát triển doanh nghiệp để biết được văn hóa kinh doanh và xây dựng những giá trị cốt lõi, đã đến lúc các doanh nghiệp cần thay đổi về văn hóa kinh doanh.

  pdf3p maiyeumaiyeu18 01-11-2016 29 1   Download

 • Bài viết Mấy vấn đề phát triển doanh nghiệp 15 năm (2000 - 2014) và giai đoạn 2011 - 2014 phân tích sự phát triển theo các ngành nghề sản xuất kinh doanh, sự phát triển doanh nghiệp trong 4 năm 2011 - 2014. Mời các bạn tham khảo.

  pdf11p maiyeumaiyeu10 26-09-2016 22 0   Download

 • Một đặc điểm của kinh tế thị trường trong xây dựng là khả năng tồn tại và phát triển của doanh nghiệp xây dựng phụ thuộc rất chặt chẽ vào khả năng thắng thầu xây dựng. Nếu doanh nghiệp xây dựng mua sắm quá nhiều máy móc xây dựng sẽ có thể gặp phải nguy cơ máy móc đứng không do không kiếm được hợp đồng xây dựng. Do đó vấn đề mua sắm máy móc để trang bị cho doanh nghiệp xây dựng phải được xem xét cho hai trường hợp được thực hiện ở hai giai đoạn thời...

  pdf97p trungtri 23-07-2009 540 295   Download

 • Trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới, mặc dù điều kiện đất nước còn nhiều khó khăn, nhưng nhờ có sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự nỗ lực, tâm huyết của đội ngũ các nhà khoa học, sự cố gắng của các doanh nghiệp và nhân dân, khoa học và công nghệ nước ta đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  pdf107p lanlan38 01-04-2013 65 10   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phát triển doanh nghiệp xây dựng
p_strCode=phattriendoanhnghiepxaydung

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2