Phát triển giới

Xem 1-20 trên 14628 kết quả Phát triển giới
 • Dưới đây là bài giảng Khóa tập huấn Công bằng giới và các dự án phát triển: Giới và phát triển khám phá các khái niệm cơ bản do TS. Phùng Thị Vân Anh biên soạn. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về giới tính; giới; giới và giới tính; vai trò giới; định kiến giới; công bằng giới; phân biệt đối xử về giới.

  ppt24p cocacola_05 22-10-2015 81 24   Download

 • Bài giảng Chương 5: Giới và phát triển giới ở Việt Nam có nội dung trình bày đặc thù giới ở Việt Nam và luật pháp, chính sách giới của Việt Nam, Việt Nam với việc thực hiện công ước CEDAW, tham gia vào các hội nghị thế giới về phụ nữ và tăng quyền lực cho phụ nữ, quan điểm của Đảng và nhà nước về lồng ghép giới trong hoạch định và thực thi chính sách.

  ppt18p connhangheo91 30-06-2014 98 23   Download

 • Bài viết là báo cáo một trường hợp (case report) rối loạn phát triển giới tính 46,XX nam được chẩn đoán và điều trị tại bệnh viện Bình Dân tháng 7/2014. Báo cáo nhằm mục tiêu đánh giá việc chẩn đoán và điều trị một trường hợp rối loạn phát triển giới tính 46,XX nam.

  pdf5p hanh_le96 04-12-2018 1 0   Download

 • Tiểu luận: Quỹ đầu tư phát triển giới thiệu đến bạn lịch sử hình thành quỹ đầu tư, thực trạng hoạt động của quỹ đầu tư tại Việt Nam. Mong rằng tiểu luận bên dưới có thể giúp ích cho bạn.

  pdf10p mquanik 06-10-2011 334 160   Download

 • Khoảng 15 năm lại đây, cùng với sự nỗ lực của chính phủ Việt Nam trong việc xoá đói, giảm nghèo, các tổ chức phi chính phủ quốc tế (INGO) đã đưa vào các vùng nông thôn nghèo rất nhiều dự án/ chương trình, với mục đích hỗ trợ các cộng đồng nghèo phát triển kinh tế – xã hội bền vững.

  pdf9p caybangnho 28-09-2011 231 97   Download

 • Đánh giá tổng quát về tình hình thực hiện phát triển bền vững thời kỳ 2005-2010 1.1. Các kết quả đã đạt được a. Về kinh tế Tất cả các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế đều có bước phát triển khá. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) bình quân 5 năm ước đạt 7% so với kế hoạch đề ra là 7,5-8%. GDP theo giá thực tế tính theo đầu người năm 2010 dự kiến đạt khoảng 1.162 USD, đưa nước ta ra khỏi nhóm nước đang phát triển có thu nhập thấp. Chuyển dịch cơ...

  pdf12p caybangnho 28-09-2011 189 74   Download

 • Giới và phát triển của giảng viên Phạm Thị Hà Thương nhằm mục tiêu: nâng cao hiểu biết và có nhận thức tốt hơn về giới. Vận dụng các kỹ năng phân tích giới vào các dự án và chương trình nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ nâng cao năng lực và quyền tự quyết nhằm tiến tới sự bình đẳng giới ở Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung.

  pdf88p seven_12 10-03-2014 161 60   Download

 • Mười năm qua, Việt Nam đã dành được nhiều thành tựu về tăng trưởng kinh tế. Trong Báo cáo phát triển con người năm 2010 của Liên Hiệp Quốc, Việt Nam được đứng vào tốp 10 quốc gia trên thế giới có những tiến bộ nhất về thu nhập.

  pdf19p caybangnho 28-09-2011 103 31   Download

 • Đề tài: Phật giáo quá trình hình thành và phát triển giới thiệu tới các bạn về thế giới quan của Phật giáo; nhận thức luận Phật giáo; nhân sinh quan Phật giáo; ảnh hưởng của đạo Phật đối với xây dựng đời sống con người Việt Nam. Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

  doc31p phamdinhbon 13-03-2015 84 29   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Trang trại quản lý và phát triển" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Cơ sở khoa học về phát triển trang trại trong kinh tế thị trường, những vấn đề cơ bản về quản lý trang trại trong kinh tế thị trường, một số mô hình lựa chọn và những bài học kinh nghiệm về phát triển và quản lý trang trại trong nền kinh tế thị trường,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf119p tsmttc_005 23-06-2015 52 23   Download

 • Thực tế đã cho thấy có nhiều mô hình tăng trưởng trên thế giới, gắn liền với định hướng phát triển của các nền kinh tế khác nhau. Mô hình tăng trưởng trì trệ chú trọng đầu tư vào của cải vật chất mà không đầu tư phát triển con người. Mô hình này có thể đem lại tăng trưởng cao trong ngắn hạn, nhưng sau đó sẽ tuột dốc và khó tăng trưởng trở lại.

  pdf9p caybangnho 28-09-2011 89 14   Download

 • Bài viết "Chung quanh vấn đề dân số và kế hoạch hóa gia đình: Dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển" giới thiệu đến các bạn những nội dung về dân số và phát triển, dân số và kế hoạch hóa gia đình,... Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn chuyên ngành Xã hội học.

  pdf0p thuytct36 01-03-2016 99 10   Download

 • Bài giảng Tài chính phát triển gồm 8 chương trình bày lý thuyết căn bản của tài chính phát triển: giới thiệu về hệ thống tài chính và tài chính phát triển, phát triển tài chính và tăng trưởng kinh tế, các tổ chức tài chính, thị trường tín dụng phi chính thức....

  ppt40p pink_12 27-05-2014 43 8   Download

 • Câu hỏi ôn tập Kinh tế học phát triển giới thiệu đến các bạn những câu hỏi ôn tập như: Trình bày các khái niệm căn bản về tăng trưởng kinh tế, phát triển kinh tế, phát triển bền vững. Cho một ví dụ về phát triển bền vững và một ví dụ về phát triển không bền vững ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; cho biết tăng trưởng kinh tế (economic growth) là gì? Phân biệt tăng trưởng kinh tế và phát triển kinh tế; cách đo lường tăng trưởng kinh tế,...

  doc16p duyha89 28-10-2016 40 8   Download

 • Cuốn sách "Khoa học và công nghệ thành phố Hồ Chí Minh 30 năm - Một chặng đường phát triển" giới thiệu tới người đọc tổng quát về tổ chức - hoạt động khoa học và Công nghệ ở TP Hồ Chí Minh. Giới thiệu các chương trình mục tiêu và các thành tựu tiêu biểu trên các lĩnh vực trong thời kỳ đổi mới mà lực lượng khoa học và công nghệ TP. Hồ Chí Minh làm được. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf115p tsmttc_008 01-09-2015 35 7   Download

 • Chương mở đầu bài giảng kinh tế phát triển, giới thiệu người học tìm hiểu: Tại sao chúng ta lại nghiên cứu kinh tế phát triển, đối tượng nghiên cứu của môn học là gì?, phương pháp nghiên cứu.

  pdf36p thanhdieutran 12-04-2014 77 6   Download

 • Bài giảng "Kinh tế phát triển - Chương 1: Giới thiệu về kinh tế học phát triển và các nước đang phát triển" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về Kinh tế học phát triển, giới thiệu về các quốc gia đang phát triển. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf27p doinhugiobay_06 12-12-2015 42 5   Download

 • Bài thuyết trình "Đề xuất bố trí sử dụng đất đai và hoạch định phương án phát triển" giới thiệu đến các bạn những nội dung về thực trạng chung của vùng, bố trí sử dụng đất đai và hoạch định phương án phát triển,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài thuyết trình để nắm bắt nội dung chi tiết.  

  ppt28p truongantcdt2011 18-03-2016 25 3   Download

 • Tài liệu Tập huấn Giới và Dự án phát triển trình trình bày nội dung: Chương trình tập huấn, mục tiêu của khóa tập huấn, khái niệm giới và giới tính, xã hội hóa giới, định kiến giới, vai trò giới, nhu cầu giới, bình đẳng giới, phân tích giới, giới trong dự án phát triển - nội dung cơ bản của một dự án phát triển,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf19p vietphanvn 24-05-2018 7 3   Download

 • Học phần 11 "Truyền thông xã hội phục vụ phát triển" giới thiệu các khái niệm về truyền thông xã hội và các ứng dụng khác nhau phục vụ sự phát triển kinh tế, xã hội, đồng thời hướng dẫn việc xây dựng các chính sách phát triển truyền thông xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf139p thuyhuynh1702 08-12-2015 26 2   Download

Đồng bộ tài khoản