Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải

Xem 1-20 trên 207 kết quả Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải
 • Thông báo số 177/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về phát triển thị trường bất động sản và cải cách hành chính về thị trường bất động sản do Văn phòng Chính phủ ban hành

  pdf2p lawbds2 06-11-2009 78 21   Download

 • Thông báo 133/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về Đề án đẩy mạnh phát triển và tăng cường quản lý nhà nước đối với hệ thống phân phối trên thị trường bán lẻ nước ta hiện nay và những năm tiếp theo

  doc1p nguyetnga 19-08-2009 100 16   Download

 • Thông báo số 145/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về dự án nhà máy sản xuất bột giấy & giấy và vùng nguyên liệu giấy tại tỉnh Kon Tum do Văn phòng Chính phủ ban hành

  pdf2p lawdn2 31-10-2009 36 6   Download

 • Thông báo số: 339/TB-VPCP "Kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp kiểm điểm thực hiện Lộ trình sản xuất, kinh doanh xăng E5" thông báo các kết luận và yêu cầu của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đói với các bộ, ngành, địa phương tại cuộc họp kiểm điểm thực hiện Lộ trình sản xuất, kinh doanh xăng E5.

  pdf3p nhasinhaoanh_04 28-10-2015 8 0   Download

 • Thông báo số 211/TB-VPCP về việc ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại buổi giao ban trực tuyến với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long về tiêu thụ lúa hè thu, cá tra, cá ba sa, phòng trừ dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá và hỗ trợ xăng dầu cho ngư dân đánh bắt xa bờ do Văn phòng Chính phủ ban hành

  pdf3p tadinhphong 23-10-2009 67 2   Download

 • THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI -TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ CHÍNH SÁCH NHÀ Ở VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TẠI CUỘC HỌP LẦN THỨ 6 CỦA BAN CHỈ ĐẠO

  pdf4p meoconbatbuom 27-05-2011 50 6   Download

 • THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CUỘC HỌP VỀ TÌNH HÌNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

  pdf3p tinhkhiet2012 09-03-2012 58 6   Download

 • Thông báo 182/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2008 của Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam

  doc2p hasang 19-08-2009 64 3   Download

 • THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI VỀ BÁO CÁO DỰ THẢO KHUNG CHIẾN LƯỢC XANH.

  pdf2p buomgiay 13-12-2011 24 3   Download

 • THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI HỘI NGHỊ ỦY BAN QUỐC GIA TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2011

  pdf3p dhoomagain 23-02-2012 27 3   Download

 • THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CUỘC HỌP VỀ DỰ THẢO QUY CHẾ ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG TẠI CÁC CỬA KHẨU BIÊN GIỚI ĐẤT LIỀN

  pdf2p bupbebaggo 15-01-2013 32 3   Download

 • THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CUỘC HỌP VỀ PHƯƠNG ÁN ĐỊA ĐIỂM CẢNG TRUNG CHUYỂN THAN KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

  pdf3p bupbebaggo 15-01-2013 31 3   Download

 • Thông báo 291/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về các doanh nghiệp nhỏ và vừa

  pdf3p hasang 19-08-2009 74 2   Download

 • VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------Số: 106/TB-VPCP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2010 THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CUỘC HỌP BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC QUY HOẠCH ĐIỆN VI

  pdf13p cucaibanhchung 25-05-2010 110 17   Download

 • Thông báo 162/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án thuỷ điện Sơn La tại cuộc họp Ban Chỉ đạo ngày 10 tháng 5 năm 2009

  doc7p hoanglinh 19-08-2009 160 14   Download

 • THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI VỀ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ KHAI THÁC, CHẾ BIẾN, VẬN CHUYỂN, XUẤT KHẨU THAN TRÁI PHÉP

  pdf5p cachepchienxu 20-07-2010 87 9   Download

 • THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CUỘC HỌP BÀN VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT, KINH DOANH, XUẤT NHẬP KHẨU 5 THÁNG ĐẦU NĂM 2010 VÀ THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP HẠN CHẾ NHẬP SIÊU NĂM 2010

  pdf4p cachepchienxu 20-07-2010 55 9   Download

 • THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI VỀ XÂY DỰNG THỊ TRƯỜNG PHÁT ĐIỆN CẠNH TRANH VIỆT NAM

  pdf4p cachepchienxu 20-07-2010 84 9   Download

 • THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI VỀ CÔNG TÁC CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ TRÊN TUYẾN BIÊN GIỚI PHÍA BẮC

  pdf3p buomgiay 09-12-2011 50 9   Download

 • Thông báo số 221/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp bàn các giải pháp khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành

  pdf3p lawgtvt1 26-11-2009 72 8   Download

Đồng bộ tài khoản