intTypePromotion=1
ADSENSE

Phong vân đệ nhất đao

Xem 1-20 trên 478 kết quả Phong vân đệ nhất đao
 • Tài liệu "Bút chiến đấu" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Những đạo sớ tấu, những bản điều trần của mấy nhà ái quốc chí sĩ thức thời; Chiếu Cần Vương của vua Hàm Nghi và Hịch Cần Vương thảo tặc của Văn Thân khởi nghĩa; Những áng văn cách mạng qua các phong trào Đông Du ở Nhật và Quang phục ở Tàu. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf30p viharry 14-12-2022 11 1   Download

 • Việc cung cấp máu cho vùng sâu, vùng xa nhất là ở hải đảo xa đất liền để cấp cứu và điều trị người bệnh là vấn đề cấp thiết. Bài viết Đánh giá kết quả duy trì người hiến máu dự bị và cung cấp máu cho cấp cứu tại Trung tâm Y tế Đảo Cát Bà và Đảo Bạch Long Vĩ, Hải Phòng năm 2020-2022.

  pdf11p vifred 23-12-2022 7 1   Download

 • Bài viết Một số phương tiện biểu thị tình thái cơ bản trong phóng sự của Vũ Trọng Phụng và mấy vấn đề về tiểu từ “lắm” tập trung khảo sát “Một số phương tiện biểu thị tính tình thái cơ bản trong phóng sự của Vũ Trọng Phụng”. Đối với thể loại phóng sự, ngoài mục đích chuyển tải thông tin nhiều nhất, tác giả Vũ Trọng Phụng đã tái hiện lại hiện trường sự việc một cách sinh động nhất, trong một thời gian ngắn nhất và thể hiện phong cách cá nhân một cách độc đáo, thái độ của mình trong tác phẩm một cách khéo léo và để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng bạn đọc.

  pdf8p vispyker 16-11-2022 15 0   Download

 • Văn kiện Đảng Toàn tập tập 18 phản ánh sự lãnh đạo của Đảng trong năm 1957, là năm Đảng lãnh đạo toàn dân tiếp tục củng cố và xây dựng miền Bắc tiến dần lên chủ nghĩa xã hội; tiếp tục đẩy mạnh cuộc đấu tranh của nhân dân miền Nam chống đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai Ngô Đình Diệm, đòi thống nhất đất nước. Tập Văn kiện gồm 124 tài liệu, trong đó 118 tài liệu văn kiện chính và 6 tài liệu ở phần phụ lục. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf502p canhdongco10 06-10-2022 17 1   Download

 • Nghiên cứu một số vấn đề Dân tộc học Việt Nam: Phần 2 gồm có một số các bài viết như: Vé văn hóa vùng và tộc người ở Việt Nam; Mấy suy nghĩ về phong cách xứ Huế; Các dân tộc thiểu số Việt Nam: Văn hóa và phát triển; Văn hóa và phát triển - Trường hợp người Dao Quán Chẹt ở hợp tác xã Hợp Nhất, Ba Vì, Hà Tây; Lễ hội Đồng Kỵ - truyền thống và hiện đại; Một số ý kiến vé việc bảo tồn làm giàu và phát huy văn hóa các dân tộc nước ta;... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf370p runordie8 05-09-2022 29 3   Download

 • Niê Thanh Mai là nhà văn nữ người Ê Đê đang sống và làm việc tại Buôn Mê Thuộc, Đăk Lăk. Trong các truyện ngắn đã xuất bản, Niê Thanh Mai đều nhất quán hướng đến ghi nhận nét đặc sắc của văn hóa Tây Nguyên. Thông qua tác phẩm, người đọc có thể hình dung ngôi nhà sàn, bậc cầu thang đến rượu cần, món ăn, nếp sinh hoạt, phong tục của đồng bào Ê Đê cụ thể mà độc đáo, sống động.

  pdf8p viindranooyi 04-05-2022 27 1   Download

 • Nam Cao (1917-1951) là nhà văn lớn nhất của trào lưu văn học hiện thực phê phán 1930 -1945. Trong số các nhà văn hiện thực, ông là cây bút có ý thức sâu sắc nhất về quan điểm nghệ thuật của mình. Để giúp bạn đọc có điều kiện tiếp cận và hiểu sâu kỹ về tài năng, phong cách nghệ thuật độc đáo của người nghệ sĩ lớn Nam Cao, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin trân trọng giới thiệu cuốn sách “Nam Cao - Nhà văn hiện thực xuất sắc”. Nội dung sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 sau đây.

  pdf292p cucngoainhan7 21-03-2022 21 5   Download

 • Mục đích nghiên cứu của sáng kiến kinh nghiệm là nhằm nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh niên mà nhất là công tác quản lý đoàn viên, tạo động lực tích cực trong công tác thi đua mà ở đó trong mỗi cơ quan, đơn vị tổ chức Chi đoàn (Ban chấp hành) là linh hồn trong công tác phong trào, là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho đoàn viên thanh niên, bản thân nhận thức được sự cần thiết phải đổi mới công tác quản lý đoàn viên, đổi mới phương thức hoạt động, đề ra một số biện pháp tích cực nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Chi đoàn thanh niên nhà trường, việc tìm giải pháp nâng ca...

  doc17p tomjerry007 18-01-2022 56 10   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là chỉ ra động cơ chủ yếu (được nhiều sinh viên lựa chọn nhất) và thực trạng động cơ này ở những sinh viên có hành động HMNĐ. Trên cơ sở đó đề xuất một số kiến nghị nhằm phát triển động cơ đúng đắn phù hợp với ý nghĩa của động cơ HMNĐ của sinh viên trong thời gian tới, từ đó thúc đẩy phong trào HMNĐ của sinh viên.

  pdf106p guitaracoustic09 14-01-2022 19 0   Download

 • Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên đã góp phần tạo nên những giá trị, triết lý đạo đức mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc như hiếu thảo, nhân ái, cộng đồng, truyền thống dân tộc, luôn song song cùng sự hình thành và phát triển của dân tộc. Còn là một nhân tố góp phần để bảo tồn và duy trì văn hóa truyền thống, tập quán mang đậm nét văn hóa của dân tộc.

  pdf5p vizhangyiming 22-12-2021 45 3   Download

 • Hiện nay Giáo dục thể chất (GDTC) được coi là một bộ phận không thể thiếu trong chương trình đào tạo tại các cơ sở giáo dục Đại học, GDTC đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển thể lực và phát triển tầm vóc thanh thiếu niên Việt Nam, tuy nhiên nhận thức của sinh viên về vai trò của môn học này chưa thật đúng đắn. Đề tài đã điều tra phỏng vấn 278 sinh viên năm thứ nhất của Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Mục tiêu nhằm nghiên cứu thái độ của sinh viên đối với học phần GDTC, các tiêu chí động lực học tập tác động đến những thay đổi thái độ học tập trong năm học.

  pdf7p vicolinzheng 13-12-2021 10 1   Download

 • Trong giai đoạn hiện nay, để hoàn thành mục tiêu bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia; giữ vững chủ quyền biên giới, vùng trời, biển, đảo của đất nước cần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong tiến trình hòa nhập vào con đường phát triển chung của thế giới với nhiều nguy cơ, thách thức.

  pdf23p cucngoainhan5 08-12-2021 45 1   Download

 • Tài liệu Tham vấn cơ bản này được trình bày trong 4 phần, trong đó 2 phần đầu làm rõ tính chất lý thuyết của tham vấn thực hành. Về mặt lý luận, tài liệu cung cấp cho các cán bộ xã hội những kiến thức cơ bản nhất về tham vấn. Trong đó, tập trung làm rõ các khái niệm như: Trợ giúp, hướng dẫn, tư vấn, tham vấn và trị liệu tâm lí, cũng như mục tiêu, nhiệm vụ; nắm được thế nào là vấn đề của thân chủ và các cơ chế phòng vệ. Tài liệu cũng giúp người học nâng cao kiến thức về các kỹ năng tham vấn cơ bản và quá trình thực hiện các bước trong tham vấn cá nhân.

  pdf61p caphesuadathemduong 20-10-2021 54 4   Download

 • Nguồn nhân lực Y tế dự phòng (YTDP), nhu cầu và các chính sách phát triển nguồn nhân lực đang là vấn đề yếu nhất hiện nay trong việc quản lý hệ thống Y tế dự phòng, Nghiên cứu mô tả thực trạng nguồn nhân lực, các công việc hiện tại, năng lực, kỹ năng của các bác sỹ đang làm việc trong hệ thống Y tế dự phòng và nhu cầu tuyển dụng, đào tạo nguồn nhân lực bác sỹ tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên, Việt Nam.

  pdf7p closefriend02 07-10-2021 21 0   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của sáng kiến kinh nghiệm là nhận thức rõ trách nhiệm của nhà trường, nhất là của giáo viên môn GDQP-AN trong việc nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển, đảo cho học sinh, mấy năm qua trường THPT Gia Viễn B đã đặc biệt quan tâm tới vấn đề này, coi đó là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần bồi dưỡng và nâng cao phẩm chất, năng lực cho thế hệ trẻ.

  pdf27p chubongungoc 23-09-2021 31 1   Download

 • Xét về lý thuyết, các nhà quản trị nói chung và trong các Ngân hàng thương mại (NHTM) nói riêng luôn mong muốn báo cáo một mức lợi nhuận ổn định và do đó luôn có khả năng họ sử dụng các thủ thuật kế toán để đạt được mục đích này. Tuy nhiên, các nghiên cứu thực chứng về vấn đề này tại các nước đang phát triển nói chung và tại Việt Nam nói riêng cho được chú ý và chưa có những kết luận nhất quán.

  pdf19p vijihyo2711 25-09-2021 31 0   Download

 • Luyện tập với "Đề thi kết thúc học phần môn Đạo đức kinh doanh và VHDN - Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM (Đề 1)" giúp bạn hệ thống được các kiến thức cần thiết, nâng cao khả năng tư duy và kỹ năng giải đề thi nhanh và chính xác để chuẩn bị bước vào kì thi sắp tới đạt kết quả tốt nhất! Mời các bạn cùng tham khảo đề thi!

  pdf7p khai2001 01-09-2021 51 1   Download

 • Cuốn sách "Thế lực khách trú và vấn đề di dân vào Nam Kỳ" viết về lực vấn đề người Tàu ở nước ta hồi đầu thế kỷ 20. Đã từng có một làn sóng tẩy chay hàng Tàu diễn ra rất sớm vào những năm đầu thế kỷ trước, bắt đầu từ Sài Gòn và lan rộng ra trên cả nước ta. Điều gì đã làm người dân Việt Nam lúc ấy làm nên phong trào này? Trong cuốn sách này, học giả Đào Trinh Nhất đã đưa ra được giải pháp xác đáng để vãn hồi nền kinh tế trong nước lúc ấy và làm thế nào nào để Nam Trung Bắc chung tay chống lại được thế lực các Chú. Sách được chia thành 2 phần ebook, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf64p lovebychance06 13-08-2021 22 0   Download

 • Với sự chủ động trong ý thức sáng tạo và quan niệm nghệ thuật thống nhất, viết về tình yêu, hôn nhân, gia đình, các cây bút truyện ngắn nữ Việt Nam đương đại đã khẳng định mạnh mẽ quan điểm nam nữ bình quyền. Thông qua thế giới nghệ thuật được sáng tạo, những phương diện phong phú của vấn đề này đã được lật giở, xem xét bằng tiếng nói mang nhân vị giới đặc sắc.

  pdf10p viaespa2711 31-07-2021 52 2   Download

 • Luận văn đưa ra các đề xuất, kiến nghị giúp ban lãnh đạo các trường có biện pháp hữu hiệu nhằm gia tăng nỗ lực của giảng viên thực hiện các hành vi vượt ra khỏi nghĩa vụ và trách nhiệm của công việc để đóng góp cho sự phát triển của nhà trường. Mang lại giá trị nhất định đối với hoạt động nghiên cứu về các phong cách lãnh đạo và hành vi công dân tổ chức, cũng như hoạt động quản trị nguồn nhân lực trong các trường đại học và cao đẳng ở Việt Nam.

  pdf131p thiennhaikhach04 18-07-2021 22 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phong vân đệ nhất đao
p_strCode=phongvandenhatdao

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2