Phosphoric Acid

Xem 1-20 trên 35 kết quả Phosphoric Acid
 • To help you Specialized Technical - Technology has added references in the process of learning and study. Invite you to consult the text book "Phosphoric Acid". Contents of the book presents: An introduction to the industrial phosphates industry, purification of phosphoric acid, polyphosphoric acid, sodium phosphates, calcium phosphates, other phosphates.

  pdf355p hoanglinh0808 13-11-2015 30 11   Download

 • Bulk storage and handling purifiled phosphoric acid, health and safety information purifiled phosphoric acid, emergency information purifiled phosphoric acid, applications purifiled phosphoric acid, basic properties, analytical methods purifiled phosphoric acid,... As the main contents of the document "Purifiled phosphoric acid". Invite you to consult

  pdf33p hoanglinh0808 03-11-2015 22 3   Download

 • Nucleic acid: nuclein (nucleotus) – acid (phosphoric acid). Nucleoprotein thuộc nhóm protein phức tạp, hiện diện trong tế bào động vật, thực vật và vi sinh vật; tập trung ở nhân, tế bào chất, tiểu phần của tế bào như mitochondria, ribosome.

  ppt14p quocnamdhnl 08-12-2010 240 35   Download

 • Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Grafting of 4-(2,4,6-Trimethylphenoxy)benzoyl onto Single-Walled Carbon Nanotubes in Poly(phosphoric acid) via Amide Function

  pdf7p dauphong17 21-02-2012 22 3   Download

 • Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Edge-Functionalization of Pyrene as a Miniature Graphene via Friedel–Crafts Acylation Reaction in Poly(Phosphoric Acid)

  pdf6p dauphong15 16-02-2012 25 2   Download

 • Nắm được khái niệm nucleotid, nucleosid và acid nucleic • Cấu tạo và vai trò của nucleotid và acid nucleic • Acid nucleic chia làm 2 loại: acid deoxyribonucleic và acid ribonucleic là vật liệu chứa thông tin di truyền • Nucleotid là đơn vị tạo nên acid nucleic, tham gia vào quá trình chuyển hóa trong tế bào, dẫn truyền tín hiệu, cấu tạo của coenzym và những chất trung gian chuyển hóa.

  pdf42p tukhuyen123 21-07-2012 295 107   Download

 • Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu trích ly tách thu hồi Ni2+ trong một số hệ hai và ba pha lỏng, sử dụng dung dịch HDEHP/n-heptan. Ảnh hưởng của thời gian trích ly, giá trị ban đầu của pH và nồng độ Ni2+ trong pha nước, cũng như của HDEHP trong pha hữu cơ đã được đánh giá, thảo luận. Trích ly trong các hệ hai pha phân tán diễn ra rất nhanh, cân bằng được thiết lập sau không quá 10 phút. Dạng phức Ni(II) tạo thành chủ yếu là Ni (DEHP) 2 . Hiệu suất trích...

  pdf11p can_loc 25-07-2012 60 13   Download

 • This paper describes the corrosion behaviour of the positive and negative electrodes of a lead–acid battery in 5 M H2SO4 with binary additives such as mixtures of phosphoric acid and boric acid, phosphoric acid and tin sulphate, and phosphoric acid and picric acid. The effect of these additives is examined from the Tafel polarisation curves, double layer capacitance and percentage of inhibition efficiency.

  pdf6p congdat261 19-11-2010 74 7   Download

 • This paper is devoted to the development of a new lead acid battery electrolyte formulation for cycling applications, especially for renewable energy markets in developing countries. These emerging markets, such as solar home systems, require lead acid batteries at very low prices and improved performances compared to automotive batteries produced locally. The new acid formulation developed is a mixture of sulphuric acid, liquid colloidal silica and other additives including phosphoric acid.

  pdf7p congdat261 19-11-2010 58 5   Download

 • A major disadvantage of the lead/acid battery is the decrease in voltage during operation which makes it unsuitable for systems sensitive to voltage fluctuations. Additives like BaSO4 or SrSO4, which are isomorphous to PbSO4, have been used to overcome this problem. Phosphoric acid and the various phosphates have long been used to improve the performance of the positive electrode of the battery. A beneficial effect of phosphoric acid is to inhibit the rate of the self-discharge reaction of the positive electrode in the lead/acid battery. ...

  pdf7p congdat261 19-11-2010 69 5   Download

 • .THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA ACIDE NUCLEIC 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Đường pentose Base nitơ Phosphoric acid Sự tạo thành nucleoside Sự tạo thành nucleotide Sự tạo thành nucleic acid Một số nucleotide quan trọng không tham gia cấu tạo nucleic acid Các coenzyme nucleotide .Đường pentose D-ribose ( đường của RNA) 2-D-desoxyribose ( đường của DNA) Cấu trúc vòng furanose Cấu hình không gian β .

  pdf20p tuquy1 29-01-2010 178 51   Download

 • Zn là thành phần bắt buộc của enzyme carboanhydrase xúc tác phản ứng: H2CO3 CO2 + H2O Thiếu Zn sẽ tích tụ nhiều acid cacbonic gây cản trở cho tiến trình oxy hóa làm rối loạn quá trình trao đổi chất. Zn tham gia tích cực trong quá trình oxy hóa khử. Nó là thành phần của alcoldehydrogenase, glutamatdhydrogenase, lactatdehydrogenase, tham gia trong quá trình chuyển hoá các hợp chất chứa nhóm HS. Zn đóng vai trò quan trọng trong trao đổi phosphore, glucid, protein, acid nucleic.

  pdf5p heoxinhkute12 27-03-2011 242 39   Download

 • Vào giữa thập niên 1940, các nhà hoá sinh học đã biết được các cấu trúc hoá học của DNA và RNA. Khi phân cắt DNA thành các tiểu đơn vị, họ phát hiện ra rằng mỗi nucleotide của DNA gồm ba thành phần: một base nitơ (nitrogenous base), một đường deoxyribose, và một phosphoric acid. Tương tự, RNA cho ra các base, phosphoric acid và đường ribose.

  pdf12p heoxinhkute1 08-08-2010 230 28   Download

 • Such pesticides are widely used agricultural inputs, and they are esters of the phosphoric acid and the derivates thereof, and they share in common as a pharmacological characteristic, the action of inhibiting enzymes having esteracic activities, and more specifically, the inhibition of the acetylcholinesterase. They are easily hydrolyze and they have a low capacity of remaining in the environment (Palacios and Moreno, 2004), (Chakraborty, 2009), (Ntow et al, 2009). Other pesticides under study are the organochlorated, which are persistent, lypophilic and very steady.

  pdf428p conquynho32 18-09-2012 45 9   Download

 • Abstract A new method is presented for improving the performance of red mud as a hydrogenation catalyst (a residue from the production of alumina by the Bayer process that contains iron oxides), based on the method developed by K.C. Pratt and V. Christoverson, Fuel 61 (1982) 460. The activation method consists essentially in dissolving red mud in a mixture of aqueous hydrochloric and phosphoric acids, boiling the resulting solution, adding aqueous ammonia until pHˆ8, and ®ltering, washing, drying and calcining the resulting precipitate. ...

  pdf11p tudoia 06-04-2011 44 5   Download

 • An experiment was carried out in the greenhouse conditions with Brassica juncea L. grown on alluvial soils that had previously been contaminated at different concentrations of Cu. The main purposes of the research were to determine the effects of Cu and phosphorus applications on plant growth and Cu uptake by Brassica juncea L. Mature plants were harvested for the Cu accumulation analysis. The soil samples from each growing pot were extracted by HNO3 0.

  pdf5p dem_thanh 22-12-2012 30 4   Download

 • The abundance of the doubly substituted CO2 isotopologue, 13C18O16O, in CO2 produced by phosphoric acid digestion of synthetic, inorganic calcite and natural, biogenic aragonite is proportional to the concentration of 13C–18O bonds in reactant carbonate, and the concentration of these bonds is a function of the temperature of carbonate growth. This proportionality can be described between 1 and 50 C by the function: D47 = 0.0592 Æ 106 Æ T2 0.

  pdf18p taisaocothedung 12-01-2013 23 1   Download

 • Các chất lipid được xác định về phương diện vật lý bởi tính chất không hòa tan được trong nước, chỉ hòa tan trong các dung môi hữu cơ, về phương diện hóa học bởi sự kết hợp cơ bản giữa 1 alchol(glycerol, sterol mà chất quan trọng nhất là cholesterol…) và 1 acid béo(bão hòa hoặc không bão hòa) nhờ có liên kết ester; sự kết hợp này cho các lipid đơn giản hoặc mỡ trung tính, nếu kết hợp thêm với acid phosphoric, các base amin, các loại đường thì cho các lipid phức tạ...

  pdf24p womanhood911_07 06-11-2009 266 102   Download

 • Chương 6: HÓA LẬP THỂ CỦA DỊ TỐ POLYMER 2. 6.1. Hóa học lập thể của hợp chất chứa dị tố 6.1.1. Hợp chất chứa Si, Ge 6.1.2. Hợp chất chứa Nitơ, Phosphor 6.1.3. Hợp chất chứa lưu huỳnh Hóa học lập thể của polymer 6.2. 6.2.1. Polyetylen; PVC 6.2.2. Cao su 6.2.3. Glucid _ Monosacarid _ Disacarid _ Polysacarid 6.3. Hóa học lập thể của Stéroid Sườn căn bản 6.3.1. 6.3.2. Cấu trạng 6.3.3. Stérol 6.3.4. Acid mật 6.3.5. Kích thích tố phái tính...

  pdf15p iiduongii8 06-05-2011 192 85   Download

 • Trong các ester của acid phosphoric, lecithin là hợp chất có nguồn nguyên liệu phổ biến hơn cả trong thiên nhiên và nhiều nghiên cứu đã chỉ ra những tác dụng tích cực của lecithin lên cơ thể con người. Lecithin là tên thông thường để chỉ chất hoạt động về mặt và chất nhũ hóa tối ưu tự nhiên. Kể từ khi nó được thương mại hóa cách đây 70 năm, nó đã có một ảnh hưởng to lớn trong công nghiệp thực phẩm.

  doc16p nguyenanhthu1993 02-06-2013 341 65   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản