Photolysis

Xem 1-11 trên 11 kết quả Photolysis
 • Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Self Assembly and Properties of C:WO3 Nano-Platelets and C:VO2/V2O5 Triangular Capsules Produced by Laser Solution Photolysis

  pdf9p dauphong17 21-02-2012 28 5   Download

 • Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Preparation of Ultrafine Fe–Pt Alloy and Au Nanoparticle Colloids by KrF Excimer Laser Solution Photolysis

  pdf9p dauphong17 21-02-2012 33 3   Download

 • The reactions of the flavin semiquinone generated by laser-induced stepwise two-photon excitation of reduced flavin have been studied previously (El Hanine-Lmoumene C & Lindqvist L. (1997) Photochem Photobiol66, 591–595) using time-resolved spectroscopy. In the present work, we have used the same experimental procedure to study the flavin semiquinone in rat kidney long-chain hydroxy acid oxidase and in the flavodehydrogenase domain of flavocytochrome b2 FDH

  pdf9p mobifone23 18-01-2013 21 2   Download

 • Ba phản ứng chiếm ưu thế trong tia cực tím (UV) / quy trình xử lý ozone (O3) có hiệu quả phân hủy các chất ô nhiễm hữu cơ là photolysis, ozonation, và phản ứng của các gốc hydroxyl. Thế hệ của các gốc hydroxyl là điều cần thiết trong quá trình oxy hóa này vì nó là phản ứng giữa các gốc tự do và các hợp chất hữu cơ mà cuối cùng có thể phá hủy các chất ô nhiễm hữu cơ. Các tham số vật lý, chẳng hạn như nhiệt độ, pH, hợp chất ban đầu, và...

  pdf38p bengoan369 15-12-2011 35 9   Download

 • Động học của hệ thống bức xạ tia cực tím Ozone Photolysis của ozone dung dịch nước đã được chủ đề của nhiều công trình nhằm thiết lập cơ chế của phản ứng và động học của quá trình photolytic.

  pdf34p hoakimthienduong 19-12-2011 39 8   Download

 • Các phân hủy sinh học là sự cố hóa học của chất ô nhiễm hữu cơ vào nhỏ hơn, thông qua các hợp chất enzyme chuyển hóa hoặc các quá trình của sinh vật sống trong môi trường, chủ yếu vi khuẩn, nấm men, và nấm. Nó khác với hóa chất và các quá trình suy thoái vật lý (ví dụ, clo quá trình oxy hóa, giảm bởi các hạt sắt kim loại, thủy phân, photolysis, xúc tác là phản ứng bề mặt, vv). Trong khi gây ra bởi hoạt động của các sinh vật sống. ...

  pdf24p gaucon_ngoan 26-12-2011 34 8   Download

 • Peptide tương tự cũng đã được tổng hợp với một nắp acetyl Hcontaining lysine N-thiết bị đầu cuối để truyền đạt một radiolabel peptide và các sản phẩm photolysis. Cleavage của photoproduct với cyanogen bromide hoặc S. aureus V8 proteinase dẫn đến sự phân tách chọn lọc của trái phiếu amide trong calmodulin polypeptide mà không có bất kỳ sự phân tách của các phối tử peptide

  pdf41p kimku17 26-10-2011 32 5   Download

 • Vitamin D Photochemistry Cutaneous exposure to UV-B causes photolysis of epidermal 7dehydrocholesterol converting it to pre-vitamin D3, which then undergoes a temperature-dependent isomerization to form the stable hormone vitamin D3. This compound then diffuses to the dermal vasculature and circulates systemically where it is converted to the functional hormone 1,25-dihydroxyvitamin D3[1,25(OH)2D3]. Vitamin D metabolites from the circulation or those produced in the skin itself can augment epidermal differentiation signaling.

  pdf6p konheokonmummim 03-12-2010 40 2   Download

 • The different effects of pH and NaCl on individual O2-binding properties ofaandbsubunits within liganded tetramer and dimer of human hemo-globin (HbA) were examined in a number of laser time-resolved spectro-scopic measurements. A previously proposed approach [Dzhagarov BM & Lepeshkevich SV (2004)Chem Phys Lett390, 59–64] was used to determine the extent of subunit dissociation rate constant difference and subunit affinity difference from a single flash photolysis experiment.

  pdf11p dell39 27-03-2013 17 2   Download

 • The interactions between photosystem I and five charge mutants of plastocyanin from the cyanobacteriumPhormi-dium laminosumwere investigatedin vitro. The dependence of the overall rate constant of reaction,k2, on ionic strength was investigated using laser flash photolysis. The rate con-stant of the wild-type reaction increased with ionic strength, indicating repulsion between the reaction partners. Remov-inganegativechargeonplastocyanin(D44A) acceleratedthe reactionandmade it independentof ionic strength; removing a positive charge adjacent to D44 (K53A) had little effect....

  pdf10p tumor12 22-04-2013 20 2   Download

 • Neuroglobin (Ngb) and cytoglobin (Cygb), recent additions to the globin family, display a hexa-coordinated (bis-histidyl) heme in the absence of external ligands. Although these proteins have the classical globin fold they reveal a very high thermal stability with a melting temperature (Tm)of 100C for Ngb and 95C for Cygb. Moreover, flash photolysis experi-ments at high temperatures reveal that Ngb remains functional at 90C

  pdf9p awards 06-04-2013 8 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản