Photoshop split

Xem 1-3 trên 3 kết quả Photoshop split
  • Khi bạn gửi thư hoặc upload file lên mạng, bạn bị giới hạn dung lượng file gửi kèm, thật bực mình nếu không giải quyết được nó. Bạn buộc lòng phải chia nhỏ nó ra. Lúc đó bạn sẽ cần đến HJ-Split. HJ-Split vừa có khả năng giúp bạn chia nhỏ 1 file ra thành nhiều phần có dung lượng nhỏ hơn và ghép nối các phần đó lại thành file ban đầu hoàn chỉnh, vừa có các chức năng phụ trợ như so sánh 2 file và kiểm tra checksum của file. Để sử dụng chương trình, hãy chọn...

    pdf14p anh525354 06-12-2012 71 18   Download

  • Tạo ra một ảo Split-Neutral Density Filter Một công cụ mà bạn có thể sử dụng để tạo ra một lớp mặt nạ là một công cụ Gradient. Điều này cho phép bạn đặt một gradient trên mask, kết quả là một điều chỉnh có ảnh hưởng đến một mặt của hình ảnh hoàn toàn nhưng dần dần nến ra một hướng cho đến khi nó không có tác dụng ở phía bên kia của hình ảnh.

    pdf7p yukogaru4 25-09-2010 38 12   Download

  • In this lesson, you’ll be introduced to Adobe Photoshop’s Toolbox, and a lot of the tools it has to offer. A solid understanding of the tools showcased in this tutorial will lead to better comprehension of Photoshop in general. Anatomy of the Toolbox The toolbox in Photoshop is split up into 4 unique categories so that finding the right tool is never a hassle. Those categories are: 1. Selection, Crop & Slice Tools 2. Retouch & Paint Tools

    pdf7p bongbong_hong 04-12-2012 26 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản