intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Php and jquery

Xem 1-20 trên 38 kết quả Php and jquery
 • This chapter summaries the following content: Guidelines of interface design, introduction to javascript, dialog boxes in javascript, HTML dom (document object model), controlling the background dynamically, working with images, date object, history object, navigator object, screen object, form object, introduction to jQuery, XML, PHP (Part 1), PHP (Part 2).

  ppt51p larachdumlanat126 31-12-2020 16 2   Download

 • The discursive examination componentessay type uses double blind marking technique to assess the performances in examination and the system model was implemented using Apache Server, PHP Programming Language , HTML, Ajax, jQuery, Javascript and MySQL Database.

  pdf5p cathydoll5 27-02-2019 21 1   Download

 • Learn how to customize websites with XOOPS, the open source CMS that helps non-developers build dynamic community websites, intranets, and other applications. This concise book shows you how to use XOOPS themes and modules to design everything from simple blogs to large database-driven CMS portals. Web designers and current XOOPS users will learn how to create a site theme with CSS and jQuery libraries, including techniques for making additional modules conform to the site's look and feel.

  pdf126p trac2_123 11-04-2013 338 6   Download

 • This book is intended for anyone interested in building mobile web applications using the jQuery Mobile framework. You’ll need at least a basic knowledge of web technologies including HTML, CSS, JavaScript and web servers. In addition, a couple of chapters — the API chapter and the Task Tango chapter — assume you have some experience of the jQuery JavaScript library on which jQuery Mobile is built, including jQuery selectors and events. The Task Tango chapter also includes a lot of PHP code, so some knowledge of PHP will be helpful when following through the examples.

  pdf34p nhatnam06 25-02-2013 145 36   Download

 • PHP and jQuery are two of the most famous open source frameworks used for web development. This book will explain how to leverage their power by building a core CMS which can be used for most projects without needing to be written, and how to add custom plugins that can then be tailored to the individual project. This book walks you through the creation of a CMS core, including basic page creation and user management, followed by a plugin architecture, and example plugins.

  pdf340p hotmoingay9 30-01-2013 113 34   Download

 • This book takes a practical approach to integrating PHP and jQuery, showing examples of every point discussed. All examples are written such that you should be able to copy out the code into your own projects and see immediate results, no matter what your experience with JavaScript. You will find projects developed within a chapter, building them up step-by-step, describing the process and thought that goes into it.

  pdf248p trasua_123 14-01-2013 58 7   Download

 • This book is a tutorial with step-by-step instructions, packed with practical code examples, images, advice, and ideas. If you are a PHP developer who is working with Joomla!, this book is for you. It is also aimed at web designers who want to add JavaScript elements, using jQuery, to their Joomla! sites, themes, modules, and other extensions.

  pdf292p trasua_123 05-01-2013 62 8   Download

 • To fully understand jQuery and its applications in modern web programming, it's important to take a moment and look back at where jQuery came from, what needs it was built to fill, and what programming in JavaScript was like before jQuery came around. In this chapter you'll learn about JavaScript libraries and the needs they seek to fulfill, as well as why jQuery is the library of choice for the majority of web developers. You'll also learn the basics of jQuery, including how to make the library available for use in your applications and how the core of jQuery—its...

  pdf360p tailieuvip14 26-07-2012 100 18   Download

 • AJAX applications make extensive use of JavaScript to manipulate the content and the look and feel of web pages. Web pages should have the DOM loaded before any JavaScript code tries to perform any such modification on it. This recipe will explain how to execute the JavaScript after the content has been loaded and the DOM is ready.

  pdf332p tailieuvip13 24-07-2012 104 31   Download

 • jQuery dễ dàng-sử dụng cú pháp phát triển dẫn đến sự bắt đầu viết kịch bản để đạt được các hiệu ứng tùy chỉnh và các nhiệm vụ khác. Để thực hiện các kịch bản cấu hình và tái sử dụng, các nhà phát triển xây dựng các kịch bản này là phần bổ trợ, hoặc các kịch bản mở rộng jQuery bằng cách thêm các phương pháp mới vào thư viện.

  pdf41p kennguyen1 21-10-2011 57 5   Download

 • Bước tiếp theo là xây dựng những ngày lịch thực tế. Một số bước cần phải được hoàn thành cho việc này để làm việc: 1. 2. Tạo một danh sách không có thứ tự mới. Thiết lập một vòng lặp (với một truy cập lặp đi lặp lại, truy cập ngày lịch, ngày hôm nay, và

  pdf40p kennguyen1 21-10-2011 65 5   Download

 • Sẽ được thêm vào để hình thành khi bạn tiếp tục thông qua các bài tập trong cuốn sách này. Bạn tạo ra phương pháp này bằng cách thêm đoạn mã sau táo bạo để lớp Lịch một nút Edit sẽ yêu cầu một hình thức trình thực tế.Xây dựng một bộ chuyển đổi bảng điều khiển cho DataList

  pdf40p kennguyen1 21-10-2011 53 4   Download

 • Để giữ mã này quản lý, bạn sẽ tạo ra một phương pháp tư nhân mới được gọi là _adminEntryOptions () trong lớp Lịch sẽ tạo ra các đánh dấu cho biểu mẫu. Để bây giờ, hình thức này chỉ đơn giản là sẽ trả lại đánh dấu biểu mẫu để hiển thị các nút Edit.

  pdf40p kennguyen1 21-10-2011 62 4   Download

 • Tiếp theo, bạn cần phải làm cho nó có thể cho người dùng có thẩm quyền để chỉnh sửa sự kiện. Bạn sẽ làm điều này bằng cách thêm một nút để xem đầy đủ của một sự kiện trong view.php. Tuy nhiên, không giống như các liên kết đơn giản được sử dụng để tạo ra một tùy chọn mới,

  pdf40p kennguyen1 21-10-2011 63 4   Download

 • Để xem đầu ra của phương pháp buildCalendar (), bạn sẽ cần phải sửa đổi index.php trong thư mục công cộng để gọi phương thức. Cập nhật các tập tin với mã được in đậm: buildCalendar (); Kéo lên tập tin trong trình duyệt của bạn để xem? kết quả cho đến nay

  pdf40p kennguyen1 21-10-2011 49 5   Download

 • Điều này dẫn đến mã ngắn gọn rõ ràng, đó là dễ dàng để làm theo: $ ('p') addClass (mới cấp) văn bản ("Tôi là một đoạn!") AppendTo ('cơ thể'), Chainable phương pháp... là có thể

  pdf40p kennguyen1 21-10-2011 48 4   Download

 • và những gì họ làm sẽ chứng minh vô giá khi bạn bắt đầu xây dựng dự án ví dụ sau này trong cuốn sách này.Một trong những tính năng thuận tiện nhất của jQuery là một thực tế rằng gần như tất cả các phương pháp của nó là chainable, có nghĩa là phương pháp có thể được thực hiện ngay sau khi khác.

  pdf40p kennguyen1 21-10-2011 51 4   Download

 • Chương này sẽ đọc như một tài liệu tham khảo và có thể được một chút vào những thời điểm khô, nhưng nó chắc chắn trong lợi ích tốt nhất của bạn để làm việc thông qua các ví dụ trình bày bên trong. Có một sự hiểu biết cơ bản của những phương pháp làm việc

  pdf40p kennguyen1 21-10-2011 48 5   Download

 • Bây giờ bạn hiểu cách thức hoạt động của yếu tố lựa chọn, bạn có thể bắt đầu học những điều cơ bản của jQuery đơn giản hóa tương tác với các trang web. Trong chương này, bạn sẽ nhận được bàn tay của bạn bẩn với các khía cạnh phổ biến nhất và hữu ích của jQuery.

  pdf40p kennguyen1 21-10-2011 47 4   Download

 • Vật dụng khác đòi hỏi phải có kiến thức về jQuery hoặc YUI Thư viện API. Sử dụng jQuery và Thư viện YUI Trong chương 9, tôi đã giới thiệu cho các bạn làm thế nào để xây dựng một hình thức thông tin phản hồi và xác nhận đầu vào ở phía khách hàng với các vật dụng Spry xác nhận.

  pdf94p kennguyen1 20-10-2011 65 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1212 lượt tải
ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2