Php framework hiện hành.

Xem 1-5 trên 5 kết quả Php framework hiện hành.
 • Codeigniter Framework: Cài đặt và chạy ứng dụng đầu tiên .Codeigniter Framework được xem là một PHP framework phổ biến và dễ tiếp cận nhất so với các PHP framework hiện hành. Codeigniter được xây dựng và ra mắt vào ngày 28-02-2006. Trải qua nhiều lần cải biên và phát triển, hiện phiên bản mới nhất tính cho tới thời điểm tôi viết bài này là 2.1.

  pdf8p yeutinh98 21-09-2012 99 23   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp này trình bày một số hiểu biết cơ bản về các nền tảng hỗ trợ lập trình ứng dụng web (Web application framework) và mô hình MVC (Model View Controller) cũng như vai trò của các thành phần MVC trong Web framework. Qua đó giới thiệu một framework tự xây dựng bằng ngôn ngữ PHP với các ưu điểm về cấu trúc và tốc độ so với các PHP framework hiện nay. Framework được đặt tên là Hiphop framework.

  pdf46p truongnghen 30-08-2012 286 148   Download

 • CodeIgniter là một nền tảng ứng dụng web nguồn mở được viết bằng ngôn ngữ PHP bởi Rick Ellis (CEO của EllisLab, Inc). Phiên bản đầu tiên được phát hành ngày 28.02.2006, phiên bản hiện tại: 1.7.2 (phát hành ngày 11.09.2009). Ý tưởng xây dựng CodeIgniter được dựa trên Ruby on Rails, một nền tảng ứng dụng web được viết bằng ngôn ngữ Ruby. Hiện tại, CodeIgniter đang được phát triển bởi ExpressionEngine Development Team thuộc EllisLab, Inc....

  pdf0p duyhanit 15-12-2012 170 62   Download

 • tôi khuyên bạn nên sử dụng phiên bản mới hơn nếu bạn muốn thực sự tận dụng lợi thế của thư viện này.tất cả các trình duyệt hiện đại. Các kịch bản trong Ví dụ 18-5 sẽ thử các tuyến đường hiện đại đầu tiên và sẽ rơi trở lại với phương pháp ActiveX nếu đối tượng XHR bản địa là không có sẵn. Bảng 18-1

  pdf38p kennguyen1 20-10-2011 36 5   Download

 • Một ngôn ngữ lập trình được sử dụng để thiết kế các trang web động. Nó thường được sử dụng để lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu và hiển thị nó trên trang web. PHP có thể được phát triển trên nhiều máy chủ và hầu như trên tất cả hệ điều hành mà ko mất chi phí và phát hành theo giấy phép PHP. Nó là kết quả của sự phát triển nhiều framework điều đó hơn hết cho phép từng bước xây dựng và thiết kế cấu trúc để thúc đẩy phát triển ứng dụng. PHP...

  pdf4p sunshine_8 25-07-2013 26 4   Download

Đồng bộ tài khoản