intTypePromotion=1
ADSENSE

Phụ gia rhực phẩm

Xem 1-2 trên 2 kết quả Phụ gia rhực phẩm
  • Theo quan niệm thông thường, khái niệm " công nghệ" được hiểu là phương pháp, thủ tục hay qui trình sản xuất. Trên quan niệm này người ta nói rõ hơn là phương pháp công nghệ hay qui trình công nghệ. Trên thế giới đã có nhiều cuộc thảo luận về phạm trù công nghệ học nói chung và phạm trù công nghệ thực phẩm nói riêng. Dù phát biểu các khái niệm đó dưới dạng nào thì các nhà công nghệ cũng khẳng định khái niệm công nghệ không bó hẹp trong một phạm vi mà là 1 phạm...

    pdf77p ntgioi120405 17-11-2009 438 254   Download

  • Khoa học thực phẩm là phạm trù tính chất và là phạm trù biến đổi của thực phẩm. Đó là mối quan hệ biện chứng giữa trang thái tĩnh và trang thái động của vật chất là thực phẩm. Ngành công nghệ thực phẩm được coi là một bộ phận của ngành công nghệ sinh học.

    pdf76p trada85 22-01-2013 122 40   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phụ gia rhực phẩm
p_strCode=phugiarhucpham

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản