intTypePromotion=1
ADSENSE

Phức chất của lantan với l- histidin

Xem 1-2 trên 2 kết quả Phức chất của lantan với l- histidin
  • Phức chất của các nguyên tố đất hiếm (NTĐH) với một số aminoaxit là có hoạt tính sinh học [1]. Các phức chất này ở dạng rắn có thành phần và cấu trúc phức tạp [2], [3]. Trong bài báo này, chúng tôi tổng hợp và nghiên cứu phức chất của lantan với L- histidin

    pdf5p matbuon_266 26-07-2012 138 23   Download

  • Phức chất của các nguyên tố đất hiếm (NTĐH) với một số aminoaxit là có hoạt tính sinh học [1]. Các phức chất này ở dạng rắn có thành phần và cấu trúc phức tạp [2], [3]. Trong bài báo này, chúng tôi tổng hợp và nghiên cứu phức chất của lantan với L- histidin

    pdf4p cumeo2006 02-07-2018 46 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phức chất của lantan với l- histidin
p_strCode=phucchatcualantanvoilhistidin

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2