intTypePromotion=1
ADSENSE

Phương pháp Galvanic

Xem 1-5 trên 5 kết quả Phương pháp Galvanic
 • Bài giảng Thiết bị đo LDO của Hach dùng cho phòng thí nghiệm và đo liên tục tại quy trình sản xuất trình bày về công nghệ đo tiên tiến (hệ thống Galvanic và Polarographic, Luminescent Dissolved Oxygen LDO); kỹ thuật đo; phương pháp Galvanic và một số nội dung khác.

  pdf31p maiyeumaiyeu09 14-09-2016 53 2   Download

 • Từ lâu người ta đã phát hiện ra rằng, cơ có thể co được là do quá trình khử cực của màng sợi cơ. Để thấy được sự khử cực màng đó, người ta có thể dùng hai phương pháp: — Một là, dùng một dòng điện ngoại lai (dòng Galvanic hoặc dòng Faradic) kích thích lên điểm vận động của một cơ, hoặc kích thích lên dây thần kinh phân bố cho cơ đó. — Hai là, yêu cầu bệnh nhân co cơ chủ động (phân bổ thần kinh cho cơ). Tương ứng với hai kỹ thuật gây...

  pdf11p buddy6 27-06-2011 107 5   Download

 • Từ lâu người ta đã phát hiện ra rằng, cơ có thể co được là do quá trình khử cực của màng sợi cơ. Để có được sự khử cực màng đó, người ta có thể dùng 2 phương pháp: - Dùng một dòng điện ngoại lai (dòng Galvanic hoặc dòng Faradic) kích thích lên điểm vận động của một cơ, hoặc kích thích lên dây thần kinh phân bố cho cơ đó. - Hoặc yêu cầu bệnh nhân co cơ chủ động (phân bố thần kinh cho cơ). ...

  pdf7p thiuyen8 27-08-2011 42 5   Download

 • Từ lâu người ta đã phát hiện ra rằng, cơ có thể co được là do quá trình khử cực của màng sợi cơ. Để có được sự khử cực màng đó, người ta có thể dùng hai phương pháp: - Dùng một dòng diện ngoại lai (dòng Galvanic hoặc dòng Favadic) kích thích lên điểm vận động của một cơ, hoặc kích thích lên dây thần kinh phân bố cho cơ đó. - Yêu cầu bệnh nhân co cơ chủ động (phân bố thần kinh cho cơ). Tương ứng với hai kỹ thuật gây co cơ đó, người ta có...

  pdf13p thiuyen7 27-08-2011 40 2   Download

 • Mở đầu. + Từ lâu người ta đã phát hiện ra rằng, cơ có thể co được là do quá trình khử cực của màng sợi cơ. Để có được sự khử cực màng đó, người ta có thể dùng 2 phương pháp: - Dùng một dòng điện ngoại lai (dòng Galvanic hoặc dòng Faradic) kích thích lên điểm vận động của một cơ, hoặc kích thích lên dây thần kinh phân bố cho cơ đó. - Hoặc yêu cầu bệnh nhân co cơ chủ động (phân bố thần kinh cho cơ). + Tương ứng với 2 kỹ thuật gây...

  pdf5p bacsinhanhau 15-10-2010 131 18   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Phương pháp Galvanic
p_strCode=phuongphapgalvanic

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2