Phương pháp giải hóa học hữa cơ

Xem 1-19 trên 19 kết quả Phương pháp giải hóa học hữa cơ
 • Tài liệu thak khảo về chuyên đề hóa học hữa cơ lớp 11 chuyên hóa trường THPT chuyên Lê Quý Đôn...

  pdf72p kenji_1992 18-05-2011 723 398   Download

 • Lý do chọn đề tài Hóa học hydrocacbon là phần mở đầu của chương trình hóa học hữu cơ phổ thông. Tất cả những khái niệm cơ bản, những lý thuyết chủ đạo của chương trình hóa học hữu cơ phổ thông đều được trình bày trong phần hydrocacbon. Nếu các em học sinh hiểu rõ phần này thì việc học hóa học ở phổ thông sẽ thuận lợi hơn.

  pdf116p rose_12 04-12-2012 216 83   Download

 • Cho biết khối lượng nguyên tử (theo đvC hay u) của các nguyên tố:H=1; C=12; N=14; O=16;; Na=23; Mg=24; Al=27; P=31; S=32; Cl=35,5; K=39; Ca=40; Cr=52; Fe=56;Cu=64; Zn=65; Mn = 55;Br=80; Ag=108; Sn=118,7; I=127; Ba=137; Câu 1:Hoà tan a(g) nhôm sunfat vào nước được dd X.cho 800 ml dd NaOH 1Mvào tạo 8m(g) kết tủa .Cho tiếp 500 ml dd KOH 2M vào tạo 2.5m(g) kết tủa ;lấy lượng kết tủa đem nung hoàn toàn thấy chất rắn giảm0.8654m(g) . Giá trị của a là: A..41.04 B.44.46 C.46.64 D.51.3...

  doc5p isoamylic 02-03-2013 54 13   Download

 • Phương pháp vật lí - Chiết : dùng để tách các chất lỏng không tan vào nhau như benzen và ancol .. - Chưng cất : dùng để tách các chất có nhiệt độ sôi khác nhau, thường dùng để tách các chất thuộc 3 nhóm : + Có nhiệt độ sôi thấp : anđehit, xeton, ete, este. + Có nhiệt độ sôi cao : ancol, axit, amin. + Không bay hơi : muối RONa, RCOONa, RCOONH4, aminoaxit. - Kết tinh: Để tách các chất có độ tan khác nhau...

  pdf37p ducthien2010 01-08-2011 493 122   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài tập mốt số phương pháp giải bài toán hóa hữa cơ - 1', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc2p ducthien2010 01-09-2011 131 47   Download

 • Khái niệm hoá học hữu cơ và hợp chất hữu cơ, đặc điểm chung của các hợp chất hữu cơ.

  doc22p chaulong201 08-07-2011 138 36   Download

 • Bài tập 1. Một hợp chất hữ cơ có phân tử khối là 26. Hãy xác định công thức phân tử của hợp chất, biết rằng sản phẩm của sự đốt cháy hợp chất đó là khí CO2 và H2O. Bài giải: Do sản phẩm có khí CO2 và H2O nên phân tử có C, H, O Đặt công thức phân tử là CxHyOz Ta có: 12x + y + 16z = 26 Do x ≥ 1; y 1 nên z = 0 Vậy 12x + y = 26 Nếu x = 1 → y = 14 (loại) x = 2 → y = 2 nhận Vậy công thức...

  doc6p khangpropk 08-03-2013 136 35   Download

 • Tài liệu tham khảo về ôn thi môn hóa học giúp các bạn ôn thi cao đẳng đại học được tốt...

  doc31p ducthien2010 01-08-2011 68 25   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài tập mốt số phương pháp giải bài toán hóa hữa cơ', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc2p ducthien2010 01-09-2011 102 19   Download

 • Cho 2,81 g hỗn hợp Fe2O3, ZnO, MgO tác dụng vừa đủ với 500 ml dung dịch H2SO4 0,1M. Khối lượng muối sunfat tạo ra trong dung dịch là...

  doc13p minhtan1611 28-06-2011 490 156   Download

 • VD1:Cho 2,81 g hỗn hợp Fe2O3, ZnO, MgO tác dụng vừa đủ với 500 ml dung dịch H2SO4 0,1M. Khối lượng muối sunfat tạo ra trong dung dịch là...

  doc13p halalame 21-09-2011 181 68   Download

 • Câu 1: (ĐHB- 2009) Khi cho a mol một hợp chất hữu cơ X (chứa C, H, O) phản ứng hoàn toàn với Na hoặc với NaHCO3 thì đều sinh ra a mol khí. Chất X là A. etylen glicol.

  doc7p quangcanh1 27-07-2011 138 53   Download

 • Câu 1: Trong các tính chất sau,những tính chất nào không phải là chung cho các đơn chất halogen? A. Phân tử gồm 2 nguyên tử B. Tác dụng mạnh với nước C. Có tính oxi hoá D.

  doc2p halalame 21-09-2011 94 19   Download

 • Một số thuốc thử thường dùng - Quỳ tím : + RCOOH; muối RNH3Cl; aminoaxit có số nhóm COOH nhiều hơn NH2 : chuyển đỏ + RNH2 (trừ C6H5NH2), muối RCOONa, aminoaxit có số nhóm COOH ít hơn NH2 : xanh Ankin có liên kết ba đầu mạch : tạo kết tủa vàng. + anđehit và phân tử có chứa nhóm CHO (HCOOH, HCOOR, glucozơ, fructozơ, mantozơ). ­

  pdf5p nghe_thuat 22-04-2011 498 187   Download

 • 1.Trong các dd sau :HNO3,NaCl,Na2SO4,Ca(OH)2 ,KHSO4,Mg(NO3)2.Dãy các chất đều tác dụng được với dd Ba(HCO3)2 là: a..HNO3 ,NaCl, Na2SO4 b.HNO3,Ca(OH)2,KHSO4,Na2SO4 c.NaCl,Na2SO4,Ca(OH)2 d.HNO3,Ca(OH)2 , KHSO4,Mg(NO3)

  doc3p halalame 21-09-2011 124 25   Download

 • Nhóm các bài tập tổng hợp và nâng cao về dao động điều hòa Câu 46 Phương trỡnh dao động của một vật dao động điều hũa cú dạng x = Acos (   cm. Gốc thời gian đó được chọn từ lúc nào? A. Lúc chất điểm đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. B. Lúc chất điểm không đi qua vị trí cân bằng theo chiều âm. C. Lỳc chất điểm có li độ x = + A D. Lúc chất điểm có li độ x = - A

  pdf25p paradise8 20-12-2011 245 80   Download

 • Câu 1:Cho các ch ất: HCN, H2, dung dịch KMnO4, dung dịch Br2. Số chất phản ứng được với (CH3)2CO là A. 2. B. 4. C. 1. D. 3. Đề thi TSĐHCĐ khối A 2007 Câu 2: Dãy gồm các chất đều điều chế trực tiếp (bằng một phản ứng) tạo ra anđehit axetic là: A. CH3COOH, C2H2, C2H4. B. C2H5OH, C2H4, C2H2. C. C2H5OH, C2H2, CH3COOC2H5. D. HCOOC2H3, C2H2, CH3COOH. Đề thi TSĐHCĐ khối A 2009 Câu 3: Dãy gồm các chất có thể điều chế trực tiếp (bằng một phản ứng) tạo ra axit axetic là: A.

  doc18p bui_giap 06-05-2013 77 30   Download

 • Câu 1:Khi cho Cu tác d ụng với dung dịch chứa H2SO4 loãng và NaNO3, vai trò của NaNO3 trong phản ứng là A. chất oxi hoá. B. môi trường. C. chất khử. D. chất xúc tác. Đề thi TSĐHCĐ khối B 2007 Câu 2:Thực hiện hai thí nghiệm: 1) Cho 3,84 gam Cu phản ứng với 80 ml dung dịch HNO3 1M thoát ra V1 lít NO. 2) Cho 3,84 gam Cu phản ứng với 80 ml dung dịch chứa HNO3 1M và H2SO4 0,5 M thoát ra V2 lít NO. Biết NO là sản phẩm khử duy nhất, các thể tích khí đo ở...

  doc2p bui_giap 06-05-2013 137 15   Download

 • Ung thư thận thường không có triệu chứng gì cho đến khi nó đã lan ra các cơ quan nội tạng khác. Đây là loại ung thư khó chữa trị nhất. Những phương pháp trị liệu hóa học mới hứa hẹn kéo dài khả năng sống sót trong những giai đoạn bệnh sau, nhưng cũng rất độc hại.

  pdf3p truongthiuyen2 10-06-2011 33 3   Download

Đồng bộ tài khoản