intTypePromotion=1
ADSENSE

Phương pháp quan trắc xói mòn

Xem 1-3 trên 3 kết quả Phương pháp quan trắc xói mòn
  • Trên cơ sở nghiên cứu và phân tích một số yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả của công tác trắc địa, tác giả đã nghiên cứu sử dụng phương pháp phân cấp thứ bậc (AHP) dựa trên các nhóm yếu tố cấp 1, cấp 2 và kết quả đánh giá của các chuyên gia nhằm xác định trọng số cho các yếu tố này, từ đó kết luận được yếu tố nào là quan trọng hơn so với các yếu tố còn lại và yếu tố nào quyết định ảnh hưởng nhiều tới hiệu quả kinh tế trong công tác trắc địa.

    pdf7p vikiba2711 12-05-2020 68 3   Download

  • Mẫu đất được lấy ở ruộng vừa mới thu hoạch lúa xong, trên mặt đất còn phủ nhiều rơm, bề mặt đất tương đối khô và nứt nẻ. Xung quanh khu vực lấy mẫu trồng nhiều dừa nước.Khi đào xuống chiều sâu 80 cm, đất ở vị trí này đã có sự phân chia thành 2 tầng (chuyển lớp giữa hai tầng không rõ). Khi đào đến độ sâu 60cm thì có nước rỉ ra.Cách tiến hành: Lấy mẫu đất của tầng 1 vo tròn trong lòng bàn tay, thảy lên cao khoảng 50 cm, dùng tay bắt lại....

    doc11p nguyenhanh92 26-06-2013 147 27   Download

  • Đồ án tốt nghiệp: Đánh giá tính rủi ro về xói mòn đất tiềm ẩn và định hướng sử dụng bền vững tài nguyên đất vùng lâm nghiệp trình bày tổng quan về điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội tỉnh Lâm Đồng, hiện trạng sử dụng và liên quan xói mòn đất, đánh giá xói mòn đất, biện pháp xử lý và sử dụng đất đai bền vững.

    pdf131p peheo_1 13-08-2012 420 123   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phương pháp quan trắc xói mòn
p_strCode=phuongphapquantracxoimon

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2