intTypePromotion=1
ADSENSE

Phương pháp win server

Xem 1-20 trên 31 kết quả Phương pháp win server
 • Tạo Resource record A. Tạo RR CNAME. Trong trường hợp ta muốn máy chủ DNS Server vừa có tên server.csc.com vừa có tên ftp.csc.com để phản ánh đúng chức năng là một DNS Server, FTP server,…Để tạo RR Alias ta thực hiện như sau: Click chuột Forward Lookup Zone, sau đó Click chuột phải vào tên Zone | New Alias (CNAME) (tham khảo Hình 1.26), sau đó ta cung cấp một số thông tin về: Alias Name: Chỉ định tên Alias (ví dụ ftp). Full qualified domain name(FQDN) for target host: chỉ định tên host muốn tạo Alias(ta có thể...

  pdf11p bichtram861 20-05-2011 49 6   Download

 • Các giao thức được sử dụng Dựa vào bài trong hệ thống Mail. tập môn Dịch vụ mạng II. Giới thiệu về hệ thống mail. Windows III. Một số khái niệm. 2003. IV. Mối liên hệ giữa DNS và Mail Server. V. Giới thiệu các chương trình Mail Server.

  pdf11p bichtram861 20-05-2011 47 6   Download

 • Mục tiêu Kết thúc bài học này giúp cho học viên có thể tổ chức, cài đặt, quản trị một hệ thống Mail Server phục vụ việc trao đổi thư điện tử trong hệ thống mạng nội bộ và mạng Internet. I. Các mục chính Bài tập bắt buộc Bài tập làm thêm Dựa vào bài tập môn Dịch vụ mạng Windows 2003.

  pdf11p bichtram861 20-05-2011 42 6   Download

 • Ta có thể tạo một zone mới tích hợp với Active Directory theo các bước sau: Bấm chuột phải vào tên DNS Server trong DNS management console, chọn New Zone…| chọn Next. Trong hộp thoại zone type ta chọn Primary Zone với cơ chế lưu trữ zone trong AD(tham khảo hình 1.46), tiếp tục chọn Next.

  pdf11p bichtram861 20-05-2011 42 4   Download

 • Chỉ định tên Alias Chọn Next từ bước 2, sau đó chỉ định thư mục cục bộ hoặc đường dẫn mạng cần ánh xạ, Chỉ định quyền hạn truy xuất cho Alias, cuối cùng ta chọn Finish để hoàn tất quá trình. IV.2.4 Cấu hình bảo mật cho Web Site. IIS cung cấp một số tính năng bảo mật cho Web Site như (tham khảo Hình 3.23): Authentication And Access Control: IIS cung cấp 6 phương thức chứng thực, kết hợp quyền truy cập NTFS để bảo vệ việc truy xuất tài nguyên trong hệ thống....

  pdf11p bichtram861 20-05-2011 50 4   Download

 • Sử dụng Active Directory-integrated zone có một số thuận lợi sau: DNS zone lưu trữ trong trong Active Directory, nhờ cơ chế này mà dữ liệu được bảo mật hơn. Sử dụng cơ chế nhân bản của Active Directory để cập nhận và sao chép cơ sở dữ liệu DNS. Sử dụng secure dynamic update. Sử dụng nhiều master name server để quản lý tên miền thay vì sử dụng một master name server.

  pdf11p bichtram861 20-05-2011 30 3   Download

 • Sau khi hoàn tất khoá học, học viên có khả năng: Hiểu được các khái niệm, lý thuyết về mạng máy tính như: OSI, TCP/IP. Hiểu được các chức năng và mô hình hoạt động của các thiết bị mạng như: Hub, Switch, Router, Modem, Network Card… Sử dụng được các tiện ích mạng thông dụng như: web, mail, ftp… Cài đặt và quản trị hệ điều hành Windows Server 2003.

  pdf8p bichtram861 20-05-2011 102 16   Download

 • Enable WorldClient server: Nếu checkbox này được lựa chọn nghĩa là ta cho phép workclient server hoạt động ngược lại nếu ta không chọn tức là ta khoá workclient server(disable). WorldClient is running under IIS: nếu tuỳ chọn này được chọn thì WorldClient được chạy dưới Internet Information Server (IIS) mà không chạy dưới webserver của WorldClient. Run WorldClient server using this TCP port: Mặc định WorldClient sẽ lắng nghe kết nối từ webbrowser của user trên portnumber là 3000. ...

  pdf11p bichtram861 20-05-2011 77 10   Download

 • Forward the original host header instead of the actual one (specified above)”: Chỉ định cơ chế chuyển yêu cầu vào Web Server nội bộ theo dạng host header name, tùy chọn này được sử dụng trong trường hợp ta muốn publish Web hosting cho một Web Server. “Path”: Chỉ định tên tập tin hoặc thư mục ta muốn truy xuất vào Web Server nội bộ. “Site”: Chỉ định tên Web Site được publish.

  pdf11p bichtram861 20-05-2011 73 9   Download

 • Tùy chọn “Use DNS to route to each address space on this connector”: cho phép ta sử dụng DNS để định tuyến các Mail gởi ra ngoài thông qua SMTP connector. Tùy chọn “Forward all mail through this connector to the following smart host” cho phép chỉ định máy chủ mail gateway để phân phối thư ra ngoài cho Mail nội bộ, nếu ta chỉ định địa chỉ IP thì phải chỉ định theo cú pháp [192.168.114.201], giá trị này sẽ override lên địa chỉ smart host được chỉ định trong Delivery tab của SMTP virtual server properties. Local bridgeheads:...

  pdf11p bichtram861 20-05-2011 62 8   Download

 • Mục tiêu Kết thúc bài học giúp học viên hiểu nguyên tắc hoạt động, tổ chức, cài đặt và quản trị dịch vụ phân giải tên miền DNS, hiểu được mô hình phân giải tên trên hệ thống mạng Internet. I. Các mục chính Tổng quan về DNS Bài tập bắt buộc Dựa vào bài tập môn Dịch vụ mạng Windows 2003. Bài tập làm thêm Dựa vào bài tập môn Dịch vụ mạng Windows 2003.

  pdf11p bichtram861 20-05-2011 72 7   Download

 • Tạo FTP sử dụng Isolate Users. Sau đó ta chỉ định thư mục gốc của FTP, quyền hạn truy xuất thư mục, sau cùng chọn Finish để hoàn tất quá trình. Nếu ta cho phép User Anonymous truy xuất vào FTP Site này thì trong thư mục gốc của FTP Site ta tạo một thư mục con có tên LocalUser (hoặc tên miền (tên domain) trong trường hợp máy chủ là domain controller), sau đó tạo LocalUser\Public (hoặc domain_name\Public) để anonymous truy xuất vào thư mục này....

  pdf11p bichtram861 20-05-2011 40 7   Download

 • Trong cửa sổ chính của chương trình, bạn cấu hình cho phép hệ thống dùng modem để nhận các cuộc gọi. Nhấp phải chuột lên mục Ports, chọn Properties. Hộp thoại Ports Properties xuất hiện. Trong hộp thoại này, chọn một thiết bị Modem và nhấn Configure để cấu hình.

  pdf11p bichtram861 20-05-2011 31 5   Download

 • Chức năng Đây là chế độ không sử dụng FTP User Isolation, ở mode này không giới hạn truy xuất của người dùng. Thông thường ta sử dụng mode này để tạo một public FTP Site. Mode này chứng thực người dùng cục bộ (Local User) và người dùng miền (Domain User) truy xuất vào FTP Site.

  pdf11p bichtram861 20-05-2011 49 3   Download

 • Là thiết bị trung gian dùng để nối kết mạng nội bộ bên trong và mạng bên ngoài. Nó có chức năng kiểm soát tất cả các luồng dữ liệu đi ra và vào mạng nhằm ngăn chặn hacker tấn công. Gateway cũng hỗ trợ chuyển đổi giữa các giao thức khác nhau, các chuẩn dữ liệu khác nhau (ví dụ IP/IPX). Proxy giống như một firewall (bức tường lửa), nâng cao khả năng bảo mật giữa mạng nội bộ bên trong và mạng bên ngoài. ...

  pdf11p bichtram861 20-05-2011 98 14   Download

 • Ngược lại với mô hình Workgroup, trong mô hình Domain thì việc quản lý và chứng thực người dùng mạng tập trung tại máy tính Primary Domain Controller. Các tài nguyên mạng cũng được quản lý tập trung và cấp quyền hạn cho từng người dùng. Lúc đó trong hệ thống có các máy tính chuyên dụng làm nhiệm vụ cung cấp các dịch vụ và quản lý các máy trạm.

  pdf11p bichtram861 20-05-2011 77 12   Download

 • So sánh với một số kiến trúc khác, chẳng hạn như kiến trúc Screened subnet thì kiến trúc Screened host có một số bất lợi. Bất lợi chính là nếu kẻ tấn công tìm cách xâm nhập Bastion Host thì không có cách nào để ngăn tách giữa Bastion Host và các host còn lại bên trong mạng nội bộ. Router cũng có một số điểm yếu là nếu Router bị tổn thương, toàn bộ mạng sẽ bị tấn công. Vì lý do này mà Sceened subnet trở thành kiến trúc phổ biến nhất....

  pdf11p bichtram861 20-05-2011 80 11   Download

 • Hướng dẫn trả lời: Hãy cho biết mạng chứa host đó có chia mạng con hay không? Nếu có thì cho biết có bao nhiêu mạng con tương tự như vậy? Và có bao nhiêu host trong mỗi mạng con? 1. Xác định lớp địa chỉ xác định mặt nạ mặc định của lớp, so khớp với mặt nạ của địa chỉ luận có chia mạng con hay không? 2. Xác định số bit trong subnet_id = x 3. Xác định số bit trong host_id = y số mạng con = 2x-2. số host trong mạng con = 2y-2....

  pdf11p bichtram861 20-05-2011 70 10   Download

 • Download Security. DownloadSecurity là một công cụ tích hợp với ISA được tổ chức GFI Software LtdGFI phát triển. DownloadSecurity được thiết kế để tăng cường khả năng kiểm soát và quản lý thông tin download từ Internet. Một số chức năng về DownloadSecurity: Scan viruses cho tất cả các tập tin được download từ internet. Tự động cập nhật Anti-virus signature. Tự động kiểm tra một số loại file nguy hiểm như *.exe, *.doc,… Cung cấp cơ chế cảnh báo an ninh cho người quản trị. ...

  pdf11p bichtram861 20-05-2011 61 9   Download

 • Khả năng hỗ trợ sàng lọc từng khung có địa chỉ tại Hub nhằm tăng cường tính năng bảo mật. Chấp nhận cả khung Ethernet lẫn gói Token Ring. Định nghĩa trong IEEE 802.12. Mô hình vật lý: cascaded star, mọi máy tính được nối với một Hub. Có thể mở rộng mạng bằng cách thêm Hub con vào Hub trung tâm, Hub con đóng vai trò như máy tính đối với Hub mẹ. Chiều dài tối đa của đoạn chạy cáp nối hai Hub là 250m....

  pdf11p bichtram861 20-05-2011 68 9   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phương pháp win server
p_strCode=phuongphapwinserver

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2