PolyChlorinated Biphenyl

Xem 1-14 trên 14 kết quả PolyChlorinated Biphenyl
 • PCBs là một nhóm các hợp chất nhân tạo được sử dụng rộng rãi trong quá khứ. Năm 1970 đã cấm sử dụng, tuy nhiên chúng vẫn còn tồn tại trong môi trường. Cùng tìm hiểu "Bài thuyết trình: Độc tính của PolyChlorinated Biphenyl (PCBs)" để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  ppt43p trangtuyen10 10-06-2016 26 4   Download

 • Polychlorinated biphenyls (PCBs) là một nhóm các hợp chất nhân tạo được sử dụng rộng rãi trong quá khứ, chủ yếu trong các thiết bị điện nhưng chúng đã bị cấm vào cuối những năm 1970 ở nhiều nước bởi những nguy cơ gây hại cho môi trường và sức khỏe. Tuy nhiên, PCBs là những hợp chất rất bền vững, hiện nay chúng vẫn còn tồn tại trong môi trường.

  pdf3p bibocumi13 05-11-2012 49 15   Download

 • BphH is a divalent metal ion-dependent hydratase that catalyzes the forma-tion of 2-keto-4-hydroxypentanoate from 2-hydroxypent-2,4-dienoate (HPDA). This reaction lies on the catabolic pathway of numerous aromat-ics, including the significant environmental pollutant, polychlorinated biphenyls (PCBs). BphH from the PCB degrading bacterium,Burkholderia xenoveransLB400, was overexpressed and purified to homogeneity.

  pdf0p awards 05-04-2013 29 3   Download

 • Bài viết nghiên cứu về các chất hữu cơ bền vững tồn dư trong môi trường tại các khu vực cửa sông, ven biển đã và đang được sự quan tâm của nhiều nhà khoa học và quản lý môi trường. Polychlorinated bisphenyls (PCBs) là một trong những nhóm chất hữu cơ bền vững theo Công ước Stockholm và có tính độc hại cao đối với sức khỏe con người.

  pdf6p jangni 13-04-2018 0 0   Download

 • DDT (Dichloro - Trichloroethane Diphenyl) là một trong những thuốc trừ sầu tổng hợp được biết đến nhiều nhất. DDT được tổng hợp đầu tiên vào năm 1874, nhưng thuộc tính trừ sâu của DDT thì cho đến 1939 mới được khám phá.

  pdf117p nhutretho 26-01-2013 82 28   Download

 • Polychlorinated biphenyls (PCBs) are a family of chemical compounds which do not exist in nature but which are manmade. Commercial mixtures are clear, pale yellow liquids manufactured by the replacement of hydrogen atoms on the biphenyl molecule by chlorine. The reaction is controlled according to the percentage replacement of hydrogen and results in a product which contain chlorobiphenyls with one or, more usually, several chlorine atoms attached to each molecule.

  pdf111p bengoan258 05-12-2011 45 21   Download

 • This book provides an authoritative state-of-the-art biotreatment review for three key contaminant groups: chlorinated solvents, polychlorinated biphenyls (PCBs), and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs). Issues such as availability, toxicity, and treatability are discussed along with a summary of the latest bioremediation technologies. Special innovative research and development projects are presented for each contaminant group.

  pdf0p crazy_sms 10-05-2012 36 11   Download

 • Linh hoạt thay thế cho Chất thải xử lý ô nhiễm Polychlorinated biphenyls (PCBs) và các hợp chất thơm khác được khử trùng bằng clo được phân phối trong đất, bùn cặn, cửa sông, vv, tại hơn 400 trang web trong Hoa Kỳ một mình. Clo béo hydrocarbon (CAHs), rộng rãi được sử dụng để tẩy dầu mỡ và làm sạch động cơ, phụ tùng ô tô, và các thành phần điện tử, chất gây ô nhiễm nghiêm trọng tại 358 lớn các trang web trong chất thải nguy hại Hoa Kỳ.

  pdf27p chimungdauhoi 16-12-2011 52 7   Download

 • Các chất ô nhiễm hữu cơ hiện diện trong thực phẩm nguồn gốc động vật có thể được phân loại vào hai lớn loại: chất gây ô nhiễm và dư lượng. Chất gây ô nhiễm (ví dụ, dioxin hay polychlorinated biphenyls) là những chất thêm vào đó là cố ý không để các loại thực phẩm và đó có thể nhập vào thực phẩm của họ TRONG quá trình sản xuất, chế biến, bảo quản, đóng gói,

  pdf30p gaucon_ngoan 26-12-2011 36 7   Download

 • The study conducted by Hiller et al. (2011) to investigate the concentrations, distributions, and hazards of polychlorinated biphenyls (PCBs) and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs). PCBs are used mainly as coolant and electronic industries (capacitors, transformers), paints, sealants for wood, cutting and lubricating fluids, plasticizers, and as dielectric fluids. Therefore, at the former site of PCB manufacturing area in Slovakia, high concentrations of PCBs are detected in soils, sediments, humans, and wildlife (Kocan et al., 2001; Petrik et al., 2001; Hiller et al., 2011)....

  pdf53p lulanphuong 28-03-2012 55 7   Download

 • At the open burning sites, some metals were present at concentrations over one hundred times typical background levels for soils, including lead, a highly toxic metal. High levels of other toxic metals, including cadmium and antimony, were also present. Numerous classes of organic chemicals were also present in one or more of the samples, including many halogenated (chlorinated or brominated) chemicals. Many of the compounds identified are intentionally used in electronic devices.

  pdf22p cao_can 02-01-2013 35 5   Download

 • 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD), also called dioxin, is among the most toxic anthropogenic substance ever identified. TCDD and a number of similar polychlorinated dioxins, dibenzofurans, and coplanar polychlorinated biphenyls (dioxin-like compounds [DLCs]) have been the subject of intense scientific research and frequently controversial environmental and health policies.

  pdf268p loaken_1 15-11-2012 23 3   Download

 • The Convention also targets two industrial chemicals: hexachlorobenzene (HCB), which is also used as a pesticide and can be a byproduct of pesticide manufacture, and the class of industrial chemicals known as PCBs, or polychlorinated biphenyls. PCBs have received a great deal of publicity for polluting rivers and lakes in industrial regions, killing or poisoning fish, and causing several human health scandals, including contamination of rice oil in Japan in 1968 and Taiwan in 1979.

  pdf7p cao_can 02-01-2013 16 3   Download

 • (BQ) Part 1 book "Chromatographic analysis of environmental and food toxicants" has contents: Polycyclic aromatic hydrocarbons, polychlorinated biphenyls, analysis of nitrosamines in foods and beverages, analysis of foods and related samples for heterocyclic amine mutagens carcinogens, chromatographic analysis of mycotoxins.

  pdf177p bautroibinhyen20 06-03-2017 26 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản