intTypePromotion=1
ADSENSE

Polygonal Region

Xem 1-3 trên 3 kết quả Polygonal Region
  • Bài giảng Area Filling - Tô màu giới thiệu tới các bạn những nội dung về vùng tô; Pixel-defined region; liên thông 4 và liên thông 8; cách thức định nghĩa pixel-defined region; Polygonal Region; Recursive Flood-Fill Algorithm; thuật toán cải tiến – Dùng stack và một số nội dung khác.

    ppt31p cocacola_10 02-12-2015 33 1   Download

  • In this paper an approach to Content Based Image Retrieval (CBIR) is examined that uses Kmeans clustering for segmenting an image and then extracts global and local features using color and shape information over the extracted regions to compute a similarity measure between images.

    pdf8p cumeo2005 02-07-2018 27 1   Download

  • Các đối tượng GDI Device context (HDC) Pen (HPEN): sử dụng để vẽ đường thẳng, đường cong, đường tròn, hcn, ellipse,.. Brush (HBRUSH): dùng để tô hình tròn, HCN, Ellipse, polygon,.. Font (HFONT): sử dụng cho chữ Palette (HPALETTE): xử dụng để quản lý bảng màu của thiết bị Bitmap (HBITMAP): sử dụng để quản lý hình ảnh Region ( HRGN): quản lý các vùng đối tượng không chính tắc.

    pdf55p lqvang02 02-02-2013 53 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1139 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Polygonal Region
p_strCode=polygonalregion

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2