Pr quốc gia - tại sao không

Xem 1-3 trên 3 kết quả Pr quốc gia - tại sao không
  • Ngày 3/9, một chiến dịch quảng bá rộng rãi hình ảnh Việt nam tại thủ đô Luân Đôn của Anh quốc được bắt đầu. Đây là lần đầu tiên việc quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam được tổ chức rộng rãi và có qui mô do Đại sứ quán Việt Nam tại Anh đứng ra tổ chức. Việc quảng bá cho du lịch, tổ chức các hội thảo kinh tế, giao lưu văn hóa Việt Nam tại các nước được các văn phòng đại diện Việt Nam ở nước ngoài làm thường xuyên nhưng nếu làm đậm và...

    pdf2p alibabava40tencuop 30-09-2009 78 13   Download

  • Hôm qua 3/9, một chiến dịch quảng bá rộng rãi hình ảnh Việt nam tại thủ đô Luân Đôn của Anh quốc được bắt đầu. Đây là lần đầu tiên việc quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam được tổ chức rộng rãi và có qui mô do Đại sứ quán Việt Nam tại Anh đứng ra tổ chức. Việc quảng bá cho du lịch, tổ chức các hội thảo kinh tế, giao lưu văn hóa Việt Nam tại các nước được các văn phòng đại diện Việt Nam ở nước ngoài làm thường xuyên nhưng nếu làm đậm...

    pdf3p womanhood911_00 29-09-2009 134 43   Download

  • có thể làm sáng tỏ lý do tại sao hầu hết các nhà phân tích đã không lường trước được cuộc khủng hoảng châu Á. Trong bài tập đầu tiên, chúng ta nhìn vào các biện pháp giữa các quốc gia dễ bị tổn thương khủng hoảng (ví dụ, tổng số tín hiệu, tỷ lệ các chỉ tiêu báo hiệu,

    pdf0p kennguyen10 13-11-2011 28 2   Download

Đồng bộ tài khoản