Press tab

Xem 1-5 trên 5 kết quả Press tab
 • In Photoshop, palettes are used to help modify and monitor your documents. An understanding of how to use, organize, and adjust palettes is essential in learning how to use Photoshop. The Palettes In order to show you how big of a role palettes play in Photoshop, simply Press Tab in Photoshop to hide all palettes.

  pdf4p bongbong_hong 04-12-2012 26 2   Download

 • General Keyboard-Only Commands • F1: Starts Windows Help • F10: Activates menu bar options • SHIFT+F10 Opens a shortcut menu for the selected item (this is the same as right-clicking an object • CTRL+ESC: Opens the Start menu (use the ARROW keys to select an item) • CTRL+ESC or ESC: Selects the Start button (press TAB to select the taskbar, or press SHIFT+F10 for a context menu)

  doc65p itmanadoc2 12-03-2010 505 334   Download

 • The shortcut keys described in this Help topic refer to the U.S. keyboard layout. Keys on other layouts may not correspond exactly to the keys on a U.S. keyboard. To print this topic, press TAB to select Show All, press ENTER, and then press CTRL+P. The Office Assistant and Help window Display and use the Office Assistant Some of the content in this topic may not be applicable to some languages. To perform the following actions, the Microsoft Office Assistant must be turned on and visible. To turn on or show the Office Assistant, press ALT+H to open the Help menu,...

  pdf33p tiasangmoi 22-11-2010 77 15   Download

 • Nếu bạn có một số nhỏ khách hàng có dây, bạn có thể cấu hình kết nối mạng LAN cho mỗi khách hàng có dây. Đối với Windows Server 2008 và Windows Vista có dây khách hàng, các tab Authentication được kích hoạt thông qua dịch vụ AutoConfig có dây. Bởi vì các dịch vụ AutoConfig có dây không phải là bắt đầu theo mặc định

  pdf84p myngoc7 15-10-2011 24 4   Download

 • các tab xác thực cho mạng LAN kết nối không xuất hiện theo mặc định. Bạn phải sử dụng Dịch vụ snap-in để bắt đầu dịch vụ Wired AutoConfig và cấu hình nó để khởi động tự động. Đối với Windows XP và Windows Server 2003 khách hàng có dây, các tab Authentication được kích hoạt thông qua dịch vụ Wireless Zero Configuration, đó là bắt đầu theo mặc định

  pdf84p myngoc7 15-10-2011 53 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản