intTypePromotion=1
ADSENSE

Programming dot net

Xem 1-20 trên 26 kết quả Programming dot net
 • The .NET Framework (pronounced dot net) is a software framework developed by Microsoft that runs primarily on Microsoft Windows. It includes a large library and provides language interoperability (each language can use code written in other languages) across several programming languages. Programs written for the .NET Framework execute in a software environment (as contrasted to hardware environment), known as the Common

  pdf552p tulip_12 15-01-2013 50 10   Download

 • As you start reading, you’ll notice that several chapters go beyond ADO.NET, focusing more on Microsoft SQL Server 2005. This is because the two are very tightly related. Many of the new features in ADO.NET 2.0 are designed to be used with Microsoft SQL Server 2005, and many of the new features found in SQL 2005 require ADO.NET 2.0 to get the most benefit from …..

  pdf644p trasua_123 29-12-2012 72 7   Download

 • Trong quá trình của dự án, tôi sẽ chỉ cho bạn một số kỹ thuật VB.NET cung cấp cho bạn thực hiện bằng cách sử dụng và tương tác với XML dễ dàng. Tôi cũng sẽ cho bạn thấy một trong những cách mà trong đó

  pdf47p kennguyen3 01-11-2011 57 6   Download

 • Sau khi thuê một giám đốc điều hành hàng chục cặp vợ chồng có kinh nghiệm tại các địa điểm như không bị mất nước, dây chuyền bánh hamburger và ria mép, tẩy lông drive-in, ông cuối cùng đã được xung quanh để thuê

  pdf50p kennguyen3 01-11-2011 40 11   Download

 • một cách hợp lý các khu vực nhóm của mô hình. Tương tự với một hệ thống nhập Schematic điển hình là một tấm sơ đồ. Trong một hệ thống nhập Schematic điển hình, một mức độ hoặc một phần của thiết kế có thể được đại diện bởi một số tờ sơ đồ mạch.

  pdf50p kennguyen3 01-11-2011 32 9   Download

 • Bất kỳ đối tượng có thể được khai báo trong phần khai báo kiến trúc có thể được khai báo trong phần khai báo khối. Quá trình tổng hợp sản xuất một netlist cửa mức độ tối ưu hóa từ tất cả các yếu tố đầu vào. Trong các phần tiếp theo, mỗi của các đầu vào mô tả, và chúng tôi thảo luận về các quá trình tổng hợp chi tiết hơn.

  pdf50p kennguyen3 01-11-2011 51 8   Download

 • Tất cả các tính năng này cung cấp cho các nhà thiết kế khả năng tạo ra timingaccurate FPGA hoặc các thư viện ASIC. Các công cụ diễn ra và tuyến đường tạo ra một số các tập tin đầu ra, như chúng ta đã thấy trong chương cuối cùng. Các mô phỏng VITAL sử dụng hai trong số những tập tin này. Đầu tiên là netlist VHDL.

  pdf47p kennguyen3 01-11-2011 46 8   Download

 • Lý do cho việc phân vùng thiết kế có thể liên quan đến tiêu chuẩn thiết kế C về nhiều thành phần được phép trên một tờ, hoặc nó có thể là một nhóm hợp lý mà nhà thiết kế tìm thấy dễ hiểu hơn. Tương tự cũng đúng với báo cáo khối. Khu vực tuyên bố trong một kiến ​​trúc có thể được chia thành một số khu vực riêng biệt hợp lý.

  pdf50p kennguyen3 01-11-2011 41 7   Download

 • Ví dụ, nếu bạn đang thiết kế một CPU, một khối có thể là một ALU, một ngân hàng khác đăng ký, và shifter một. Mỗi khối đại diện cho một khu vực khép kín của mô hình. Mỗi khối có thể khai báo các tín hiệu địa phương, các loại, các hằng số, và như vậy.

  pdf50p kennguyen3 01-11-2011 42 7   Download

 • trong Windows Server 2008 mang lại một số cải tiến kinh nghiệm cài đặt. Để cài đặt Active Directory Federation Services trong Windows Server 2003 R2, bạn phải đi vào Add / Remove Programs để tìm và cài đặt Active Directory Federation Services thành phần.

  pdf0p taoxanh10 03-11-2011 53 6   Download

 • Now make the transition easier InDesign ever with Adobe InDesign CS PageMaker Edition, designed specifically for PageMaker users. PageMaker Edition includes Adobe InDesign CS software, plus a Adobe PageMaker Plug-in package,

  pdf184p kennguyen5 05-11-2011 44 6   Download

 • Những cửa netlists mức độ hiện nay có thể được tối ưu hóa cho khu vực, tốc độ, testability, và như vậy. Quá trình tổng hợp được thể hiện trong hình 9-1. Các đầu vào cho quá trình tổng hợp là một RTL (Cấp Chuyển giao) VHDL mô tả, hạn chế mạch và các thuộc tính về thiết kế, và một thư viện công nghệ.

  pdf50p kennguyen3 01-11-2011 47 5   Download

 • Chính xác thời gian hỗ trợ kiểm tra-Kiểm tra bao gồm kiểm tra thiết lập, tổ chức kiểm tra, kiểm tra pulsewidth, kiểm tra thời gian, và phát hiện lỗi chính xác. Nhiều cách để xác định chức năng, tính năng có thể được quy định cụ thể với các bảng sự thật, bảng nhà nước, nguyên thủy boolean, hoặc mô tả một hành vi.

  pdf50p kennguyen3 01-11-2011 49 5   Download

 • Chúng tôi sẽ cần phải rút ra văn bản trên màn hình trò chơi bằng cách sử dụng bất kỳ font mong muốn, và các lớp đồ họa cho chúng ta khả năng này, thông qua dây kéo () chức năng. Có một số phiên bản của các chức năng với các bộ khác nhau của các thông số,

  pdf47p kennguyen3 01-11-2011 32 5   Download

 • Một chuyển đăng ký cấp độ mô tả được đặc trưng bởi một phong cách xác định tất cả các của sổ đăng ký trong thiết kế, và logic tổ hợp giữa. Điều này đã được đăng ký và sơ đồ điện toán đám mây trong hình 9-2. Sổ đăng ký được mô tả một cách rõ ràng thông qua thành phần instantiation hoặc ngầm

  pdf50p kennguyen3 01-11-2011 43 4   Download

 • nhưng chúng tôi sẽ sử dụng phiên bản đơn giản rằng chỉ cần một String (đối với những lời chúng ta muốn in ra), một đối tượng tùy chỉnh Font, màu sắc, và tọa độ. Hình 2.4 cho thấy kết quả của chương trình này ví dụ.

  pdf47p kennguyen3 01-11-2011 45 4   Download

 • Bây giờ, ở đây là một chức năng rất quan trọng! Tại cốt lõi của nó, điều này về cơ bản là mã hoạt hình ma mà chúng ta đang vay mượn để làm cho công việc bảng gạch như một hình ảnh lớn duy nhất.

  pdf47p kennguyen3 01-11-2011 34 4   Download

 • Cấu trúc lại mô tả và chiều dài thành một loại phức tạp 4. 5. VS sẽ tạo ra một tài sản mới được gọi là ComplexProperty đổi tên tài sản đến chi tiết. Nếu bạn mở Program.cs bây giờ bạn sẽ có thể truy cập vào các đặc tính này bằng cách sử dụng mã tương tự như sau

  pdf45p tengteng17 03-01-2012 27 4   Download

 • Tư duy trong C + + bản lần 2 Tập 2: Tiêu chuẩn Thư viện & các chủ đề nâng cao Để được thông báo về phiên bản tương lai của tài liệu và thông tin khác về objectoriented sách, tài liệu, hội thảo và đĩa CD, đăng ký nhận bản tin miễn phí của tôi. Chỉ cần gửi bất kỳ email: join-eckel-oo-programming@earth.lyris.net

  pdf37p kennguyen3 01-11-2011 46 3   Download

 • mà bạn nhấp vào dựa trên kích thước của hình ảnh bảng màu và các yếu tố được biết đến như một thực tế rằng có năm gạch qua ngói là 32x32 Khi bạn chọn một ngói, những con số chương trình ra gạch

  pdf47p kennguyen3 01-11-2011 33 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Programming dot net
p_strCode=programmingdotnet

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2