Proteinkinase

Xem 1-5 trên 5 kết quả Proteinkinase
 • 101. Cấu trúc của hormone là những: A. Protein B. Dẫn xuất của acid amine C. Steroid D. A,B,C đều đúng E. A,B,C đều sai. 102. Hormone chỉ có tác dụng khi được gắn với: A. AMP vòng B. Receptor C. ADN D. Adenyl cyclase E. Proteinkinase 103.Adrenalin sau khi gắn vào receptor có tác dụng hoạt hoá trực tiếp: A. ATP B. Adenyl cyclase C. Proteinkinase D. Phosphorylase E. Glycogen synthetase

  doc10p m310dy1ndark 05-03-2013 42 13   Download

 • Các chất cytokine như interfon, yếu tố kích thích sinh bạch cầu hạt, các kháng thể dùng trong lâm sàng như anti TNF. - Tác nhân nhiễm trùng: như parvovirus B19. 4. Những xu hướng mới về nguyên nhân bệnh sinh của Lupút 4.1. Xác định những gen có thể dẫn tới bệnh này - Gen C4A liên quan đến biểu hiện bệnh Lupút. - Thiếu hụt đoạn Fc YRIIa - H131 liên quan đến viêm thận Lupút. 4.2. Bất thường trong tế bào T hoặc TCR - Tế bào T ở bệnh nhân Lupút thiếu men proteinkinase...

  pdf5p poseidon04 21-07-2011 78 29   Download

 • Cấu trúc của hormone là những: A. Protein B. Dẫn xuất của acid amine C. Steroid D. A,B,C đều đúng E. A,B,C đều sai. 102. Hormone chỉ có tác dụng khi được gắn với: A. AMP vòng B. Receptor C. ADN D. Adenyl cyclase E. Proteinkinase 103.Adrenalin sau khi gắn vào receptor có tác dụng hoạt hoá trực tiếp: A. ATP B. Adenyl cyclase C. Proteinkinase D. Phosphorylase E. Glycogen synthetase 104.Vùng dưới đồi tiết ra: A. Các RF B. Các IF C. GH D. A và B E. A, B và C 105.Tuyến yên tiết ra: A....

  pdf10p buddy7 29-06-2011 61 12   Download

 • Soybean 4-kDa peptide, a hormone-like peptide, is a ligand for the 43-kDaprotein in legumes that functions as aprotein kinase and controls cell proliferation and differentiation. As this peptide stimulates proteinkinase activity, the interaction between the 4-kDa peptide (leginsulin) and the 43-kDa protein is considered important for signal transduction. However, the mechanism of interaction between the 4-kDa peptide and the 43-kDa protein is not clearly understood.

  pdf10p fptmusic 16-04-2013 9 1   Download

 • Proteinkinases are targets for therapeutic agents designed to intervene in signaling processes in the diseased state. Most kinase inhibitors are directed towards the conserved ATP binding site. Because the essential features of this site are conserved in all eukaryotic protein kinases, it is generally assumed that the same compound will bind in a similar manner to different protein kinases.

  pdf8p tumor12 20-04-2013 13 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản