intTypePromotion=4
ADSENSE

Quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam

Xem 1-20 trên 44 kết quả Quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam
 • Quyết định 30/QĐ-BGTVT năm 2015 công bố tạm thời bổ sung tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành.

  pdf1p saoanhnovoicochong 26-01-2015 30 1   Download

 • "Thông tư số 11/2015/TT-BCT - Quy định về quá cảnh hàng hóa của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa qua lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" quy định về thủ tục cấp giấy phép quá cảnh hàng hóa, vận chuyển hàng hóa quá cảnh theo quy định của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về quá cảnh hàng hóa ngày 09 tháng 04 năm 1994. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf0p tsmttc_009 29-07-2015 65 0   Download

 • Tài liệu tham khảo Cấp phép quá cảnh hàng hoá của Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào qua lãnh thổ Việt Nam

  pdf4p giomuaxuantoi 14-05-2010 116 16   Download

 • Tài liệu tham khảo Cấp phép quá cảnh hàng hóa của Vương quốc Campuchia qua lãnh thổ Việt Nam

  pdf2p giomuaxuantoi 14-05-2010 132 8   Download

 • Thông tư số 15/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải: Hướng dẫn về tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam.

  pdf15p talata_1 11-12-2014 29 1   Download

 • Thông tư số: 17/2015/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 15/2014/TT-BGTVT ngày 13 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải hướng dẫn về tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam; căn cứ Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về quá cảnh hàng hóa ký ngày 09 tháng 4 năm 1994;...

  pdf40p codon_06 09-01-2016 29 0   Download

 • Thông tư số 16/2017/TT-BGTVT ban hành về việc hướng dẫn tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam. Được căn cứ nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế

  pdf8p thongtucp 03-11-2017 20 0   Download

 • Quyết định số 123/TM-XNK về Quy chế hàng hoá của Vương quốc Cam-pu-chia quá cảnh lãnh thổ Việt Nam do Bộ Thương mại ban hành, để bổ sung Quy chế hàng hoá của Vương quốc Cam-pu-chia quá cảnh lãnh thổ Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1162/TM-XNK ngày 20/9/1994

  pdf3p lawxnk7 11-11-2009 65 5   Download

 • Mục đích của việc nghiên cứu này nhằm làm rõ cơ sở lý luận và đánh giá các quy định của pháp luật hiện hành về quá cảnh hàng hóa; nghiên cứu thực trạng về quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam, qua đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam liên quan đến quá cảnh hàng hóa.

  pdf28p thanhngan29092009 26-09-2018 18 3   Download

 • Sau gần hai thập kỷ đổi mới, nền kinh tế nước ta đã chuyển từ nền kinh tế tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường. Sản xuất hàng hoá đã có bước phát triển mạnh đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nội địa và xuất khẩu. Trong quá trình hội nhập, mối quan hệ kinh tế thương mại đã được mở rộng hầu khắp các lĩnh vực. Đến nay Việt Nam đã thiết lập mối quan hệ thương mại với 160 nước và vùng lãnh thổ; tham gia 86 Hiệp định thương mại, 46 Hiệp định hợp...

  pdf99p cugiai1311 03-11-2012 90 29   Download

 • Thông tư 22/2009/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về quá cảnh hàng hóa của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào qua lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  pdf0p 1huutri 06-08-2009 132 6   Download

 • Thông tư 08/2009/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định về quá cảnh hàng hoá của Vương quốc Campuchia qua lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  pdf13p ngoctrang 17-08-2009 168 6   Download

 • Quyết định 0336/2005/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc uỷ quyền cho các phòng quản lý xuất nhập khẩu cấp phép hàng hoá của nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa quá cảnh lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  doc1p giangdien 18-08-2009 100 5   Download

 • Tài liệu tham khảo thủ tục Cấp phép quá cảnh hàng hoá của Cộng hoà nhân dân Trung Hoa qua lãnh thổ Việt Nam

  pdf3p bingo_do 28-05-2010 66 4   Download

 • Thông tư 22/2009/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về quá cảnh hàng hóa của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào qua lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  pdf13p 1huutri 06-08-2009 97 2   Download

 • Thông tư Số: 27/2014/TT-BCT Quy định về quá cảnh hàng hóa của Vương quốc Campuchia qua lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  doc6p minhvanthuan 19-11-2014 36 1   Download

 • Thông tư số 06/2017/TT-BCT ban hành việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 22/2009/TT-BCT ngày 04/08/2009 của Bộ Công Thương quy định về quá cảnh hàng hóa của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào qua lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  pdf2p thongtucp 03-11-2017 24 0   Download

 • Thông tư 11/2015/TT-BCT ban hành quy định về quá cảnh hàng hóa của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa qua lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  pdf12p bachma47 15-12-2017 19 0   Download

 • Trong bối cảnh toàn cầu hoá, các giao dịch kinh tế và phi kinh tế giữa các quốc gia và lãnh thổ ngày càng phát triển. Theo đó, các giao dịch tiền tệ quốc tế cũng sôi động và không ngừng phát triển. Mỗi quốc gia đều có đồng tiền riêng của mình. Đồng tiền ấy tượng trưng cho chủ quyền quốc gia. Các chức năng của đồng tiền quốc gia như phương tiện trao đổi, thanh toán, cất trữ… chỉ có giá trị trong phạm vi quốc gia đó. Ra khỏi lãnh thổ quốc gia, đồng bản tệ phải...

  pdf26p nhattruong 14-07-2009 1584 831   Download

 • Điều 1 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hải quan: 1. Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như sau: “Điều 2. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng hoá được xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài trong lãnh thổ hải quan; về tổ chức và hoạt động của Hải quan.” ...

  pdf10p truongan 10-07-2009 419 133   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam
p_strCode=quacanhhanghoaqualanhthovietnam

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2