intTypePromotion=1
ADSENSE

Quá trình phát triển của Việt Nam

Xem 1-20 trên 5236 kết quả Quá trình phát triển của Việt Nam
 • Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu quá trình hoạt động quản trị quan hệ khách hàng tại ngân hàng, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị quan hệ khách hàng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Quảng Nam.

  pdf93p bakerboys02 10-05-2022 1 0   Download

 • Sài Gòn – Chợ Lớn trở thành thị tứ phát triển dưới thời Nguyễn với sự giao lưu buôn bán trong và ngoài nước nhưng đô thị này chưa hoàn chỉnh và đồng bộ. Bài viết đề cập những nhân tố tác động đến quá trình đô thị hóa Sài Gòn – Chợ Lớn, làm thay đổi diện mạo kinh tế - xã hội của Nam Kỳ vào cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX.

  pdf13p viellenkullman 13-05-2022 54 0   Download

 • Bài viết "Kinh tế tư nhân và tác động của thành phần kinh tế này đến sự tăng trưởng kinh tế ở nước ta" trình bày quan niệm của Đảng Cộng sản Việt Nam về kinh tế tư nhân; phân tích tác động của kinh tế tư nhân với tăng trưởng và phát triển kinh tế ở nước ta trong thời gian qua. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf11p atarumoroboshi 09-05-2022 6 1   Download

 • Bài viết trình bày quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về phát phát triển kinh tế tư nhân. Qua đó, đề xuất một số giải pháp nhằm phát huy hơn nữa vai trò của thành phần kinh tế này trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế ở nước ta hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf13p atarumoroboshi 09-05-2022 10 1   Download

 • Bài viết phân tích những cơ hội, thuận lợi, thách thức, khó khăn của nền kinh tế tư nhân trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ. Từ đó đưa ra một số giải pháp từ phía các nhà hoạch định chính sách, các doanh nghiệp để thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế, bắt kịp thời cơ, vận hội của kinh tế tư nhân trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p atarumoroboshi 09-05-2022 9 1   Download

 • Bài viết bàn về sự đóng góp ngày càng lớn của doanh nghiệp tư nhân càng khẳng định vai trò của doanh nghiệp tư nhân đối với kinh tế của đất nước. Sự chậm trễ trong điều chỉnh chính sách đối với các doanh nghiệp tư nhân tạo thành các rào cản đối với sự phát triển chưa tương xứng với khả năng gây khó khăn cho các doanh nghiệp tư nhân. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf12p atarumoroboshi 09-05-2022 2 1   Download

 • Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay đã và đang tác động đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và mọi thành phần kinh tế trong đó có thành phần kinh tế tư nhân ở Việt Nam. Trong bài viết này, tác giả đề cập đến quá trình nhận thức của Đảng về kinh tế tư nhân, phân tích cơ hội và thách thức của sự phát triển kinh tế tư nhân trong thời đại công nghiệp 4.0. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf11p atarumoroboshi 09-05-2022 4 1   Download

 • Bài viết nêu lên cách hiểu về kinh tế tư nhân. Khái quát một số cột mốc quan trọng trong quá trình nhận thức và hoàn thiện cơ sở pháp lý của phát triển kinh tế tư nhân tại Việt Nam. Trong năm 2018, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (tháng 6-2017) về phát triển kinh tế tư nhân, Hải Phòng đã đạt được một số thành tựu đáng ghi nhận, những cũng vẫn tồn tại những hạn chế cần khắc phục.

  pdf12p atarumoroboshi 09-05-2022 3 1   Download

 • Bài viết trình bày các giải pháp khả thi để nâng cao hiệu quả hoạt động, thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân thực sự trở thành “một động lực quan trọng” cho sự phát triển của Thành phố và cả nước, có tính đột phá đối với các ngành kinh tế mũi nhọn, có nhiều lợi thế, đặc biệt đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf13p atarumoroboshi 09-05-2022 6 1   Download

 • Tài liệu "Cẩm nang công tác Hội và phong trào nông dân" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Quá trình hình thành và phát triển của Hội Nông dân Việt Nam; Tính chất, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Hội Nông dân Việt Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf45p viginnirometty 04-05-2022 12 6   Download

 • Bài viết trình bày những chuyển biến tích cực của nền giáo dục Việt Nam thời gian qua không chỉ là động lực thúc đẩy đất nước đi lên, mà còn góp phần làm cho diện mạo đời sống xã hội ngày càng khởi sắc. Mặt khác, việc chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, hành chính, quan liêu, bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước đòi hỏi bước chuyển biến thể chế quản lý phải đồng bộ và thích hợp để tạo tiền đề cho sự phát triển của các lĩnh vực khác nhau.

  pdf8p atarumoroboshi 09-05-2022 12 1   Download

 • Bài viết trình bày khái quát đặc điểm kinh tế, xã hội vùng dân tộc và miền núi; kết quả thực hiện một số chính sách dân tộc chủ yếu nhằm giảm nghèo và phát triển kinh tế, xã hội vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2005-2013; đánh giá kết quả của các chính sách dân tộc nhằm giảm nghèo, phát triển kinh tế, xã hội vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2005-2013, những hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf12p atarumoroboshi 09-05-2022 10 1   Download

 • Bài viết cung cấp kết quả thực nghiệm về tác động của chương trình này trên các hộ gia đình trong vùng dự án. Chúng tôi thấy rằng chương trình đã có tác động tích cực, thể hiện ở một số kết quả quan trọng của các hộ gia đình dân tộc thiểu số về quyền sở hữu tài sản sản xuất, sở hữu lâu đời của hộ gia đình và năng suất lúa. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p atarumoroboshi 09-05-2022 4 1   Download

 • Bài viết "Các dân tộc thiểu số ở Việt Nam và khu vực Đông Bắc Ấn Độ" bàn về việc hoạch định bối cảnh và đưa ra các chính sách cho cộng đồng thiểu số vùng cao hoặc sự phát triển quốc gia cho tới nay chủ yếu dựa trên kiến thức và kinh nghiệm của phương tây trong khi đó nhu cầu và yêu cầu của những người vùng cao có thể có nghĩa hơn nếu toàn bộ quá trình xuất phát từ khía cạnh nhân văn. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf5p atarumoroboshi 09-05-2022 18 1   Download

 • Quá trình khai thác thuộc địa của Pháp trong gần 100 năm thống trị đã làm cho nền kinh tế xã hội ở Đông Nam Bộ có những biến đổi sâu sắc. Để phục vụ cho việc khai thác thuộc địa, Pháp đã xây dựng, phát triển một hệ thống giao thông đường bộ giữa các tỉnh, thành trong khu vực Đông Nam bộ nối với các vùng lân cận. Việc đầu tư xây dựng hệ thống giao thông đã tạo sự chuyển biến kinh tế - xã hội Đông Nam Bộ trong những năm nửa đầu thế kỷ 20.

  pdf7p viindranooyi 04-05-2022 5 1   Download

 • Bài viết chủ yếu sử dụng phương pháp lịch sử, phân tích, đối chiếu sử liệu từ nguồn thư tịch cổ của Việt Nam để làm rõ những nội dung về giáo dục Nho học thời Trần. Kết quả nghiên cứu mang tới những nhận thức mới về giáo dục Nho học, về mối quan hệ song hành giữa sự phát triển của Nho giáo và giáo dục Nho học ở Việt Nam thế kỉ XIII-XIV cũng như những nỗ lực của vương triều Trần trong quá trình xây dựng và củng cố thể chế chính trị quân chủ tập trung thống nhất.

  pdf11p viindranooyi 07-05-2022 54 1   Download

 • Bài viết trình bày khái quát một số đóng góp chủ yếu về nghiên cứu khoa học Tâm lý & Giáo dục trong 10 năm qua và nêu ra những định hướng phát triển lĩnh vực này ở nước ta trong giai đoạn tới. Trong đó, tập trung hướng vào chức năng của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam – đơn vị đã và đang thực hiện nhiều chương trình nghiên cứu cơ bản, ứng dụng và triển khai ở cấp độ quốc gia và ngành học. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf13p atarumoroboshi 05-05-2022 10 1   Download

 • Trung Quốc là đất nước nổi tiếng với những kế hoạch mang tầm nhìn dài hạn và có hệ thống chặt chẽ. Cùng với sự phát triển chung của giáo dục thế giới, Trung Quốc tập trung phát triển giáo dục cho tương lai nhằm hướng đến một nền giáo dục toàn cầu mang đặc trưng của nền văn hóa Trung Hoa giàu bản sắc. Bài viết trên cơ sở tổng hợp những nguyên tắc, mục tiêu, định hướng phát triển giáo dục của Trung Quốc hướng tới năm 2035 để cung cấp một kênh tham khảo cho quá trình hiện đại hóa giáo dục của Việt Nam.

  pdf12p atarumoroboshi 05-05-2022 8 1   Download

 • Bài viết trình bày về những sự kiện đánh dấu sự thay đổi trong mối quan hệ giữa hai nước về mọi lĩnh vực cũng như kết quả đạt được của mối quan hệ này trong suốt 20 năm qua. Đồng thời, tác động của TPP đến nền kinh tế Việt Nam và mối quan hệ giữa hai nước do ảnh hưởng của TPP cũng được nhóm tác giả nghiên cứu và đưa ra ý kiến nhằm giúp Việt Nam có những chính sách phù hợp để mối quan hệ giữa hai nước phát triển lên một tầm cao mới, tận dụng được lợi ích do việc TPP được ký kết giữa 12 nước thành viên.

  pdf10p viindranooyi 04-05-2022 8 1   Download

 • Bài viết sơ lược quá trình tham gia của Việt Nam vào TPP, phân tích mục đích, đồng thời vạch ra những cơ hội cũng như thách thức đối với Việt Nam khi gia nhập TPP và đề xuất các giải pháp để Việt Nam có thể tận dụng tối đa những lợi thế, hạn chế những tác động tiêu cực từ TPP.

  pdf10p viindranooyi 04-05-2022 4 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quá trình phát triển của Việt Nam
p_strCode=quatrinhphattriencuavietnam

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2